سایت گردشگری آستارا و تالشان پایگاه اطلاع رسانی سایت گردشگری آستارا و تالشان astara1.ir 09112850112 http://astara1.ir 2018-04-22T20:27:52+01:00 text/html 2018-04-09T08:37:19+01:00 astara1.ir پایگاه اطلاع رسانی گردشگری تالش و آستاراastara1.ir پایگاه اطلاع رسانی گردشگری تالش و آستاراastara1.ir تاسیس استان تالشان ( استان خزر ) http://astara1.ir/post/1047 <p dir="rtl"><font size="3"><font color="#000066"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><strong>خداوند وضعیت هیچ قوم و گروهی از انسانها را دگرگون نمی کند </strong></font><font face="arial, helvetica, sans-serif"><strong>مگر </strong></font><font face="arial, helvetica, sans-serif"><strong>آنکه خود بخواهند ..</strong></font></font></font></p> <p dir="rtl"><font size="3" color="#000066" face="arial, helvetica, sans-serif"><strong>سوره رعد - آیه ۱۱ </strong></font></p><p><font size="3" face="Mihan-Iransans"><strong>ما شرایط این نظریه رو سنجیدم و بنابر واقعیات اجتماعی این موارد رو ذکر میکنیم.</strong></font></p><font face="Mihan-Iransans"> </font><p><font size="3" face="Mihan-Iransans"><strong> مناطق پیشنهادی ما برای تاسیس استان جدید تالشان یا خزر بنابر تقسیمات فعلی( به مركزیت شهرستان تالش ) </strong></font> </p><font face="Mihan-Iransans"> </font><ol><li> <font size="3" face="Mihan-Iransans"><strong><font color="#6600cc">شهرستان تالش</font></strong></font> </li><li> <font size="3" face="Mihan-Iransans"><strong><font color="#6600cc">شهرستان بندر آستارا </font></strong></font> </li><li> <font size="3" face="Mihan-Iransans"><strong><font color="#6600cc">شهرستان رضوانشهر </font></strong></font> </li><li> <font size="3" face="Mihan-Iransans"><strong><font color="#6600cc">شهرستان فومن </font></strong></font> </li><li> <font size="3" face="Mihan-Iransans"><strong><font color="#6600cc">شهرستان ماسال</font></strong></font> </li><li> <font size="3" face="Mihan-Iransans"><strong><font color="#6600cc">شهرستان نمین</font></strong></font> </li><li><font face="Mihan-Iransans"> <font size="3"><strong><font color="#6600cc">&nbsp;شهرستان خلخال</font></strong></font></font> </li><li> <font size="3" face="Mihan-Iransans"><strong><font color="#6600cc">شهرستان صومعه سرا</font></strong></font> </li></ol><font face="Mihan-Iransans"> </font><p align="justify"> <font size="3" face="Mihan-Iransans"><strong><font color="#ff0000">جمعیت کلی این مناطق بالغ بر&nbsp; 1میلیون و دویست هزار نفر میباشد</font> و از حیث جمعیت با استانهای ایلام،&nbsp; کهگیلویه و بویر احمد، خراسان جنوبی و سمنان برابری یا بر آنها ارجحیت دارد.</strong></font> </p><font face="Mihan-Iransans"> </font><p align="justify"> <font size="3" face="Mihan-Iransans"><strong>تقسیمات جدیدپشنهادی&nbsp; طبق نظر ما استان تالشان یا خزر </strong></font> </p><font face="Mihan-Iransans"> </font><div align="justify"> <font size="3" face="Mihan-Iransans"><strong><font color="#6600cc">1. شهرستان تالش&nbsp; مركز استان پشنهادی تالشان یا خزر </font><br> <font color="#6600cc">2. شهرستان بندر آستارا</font><br> <font color="#6600cc">3. شهرستان رضوانشهر</font><br> <font color="#6600cc">4. شهرستان فومن </font><br> <font color="#6600cc">5. شهرستان ماسال </font><br> <font color="#6600cc">6. شهرستان نمین</font><br> <font color="#6600cc">7. شهرستان شفت</font><br> <font color="#ff0000">8. شهرستان جدید اسالم</font><br> <font color="#ff0000">9. شهرستان جدید حویق</font><br> <font color="#ff0000">10. شهرستان جدید پره سر<br> 11-شهرستان خلخال<br> 12-شهرستان صومعه سرا<br> 13-شهر لیسار<br> 14-شهر لوندویل<br> 15-ایحادشهرستان خطبه سرا و شیرابادولیسار قطب گردشگری و سیاسی استان&nbsp; تالشان یا خزرو محل تاسیس مركز استان با استانداردهای جهانی</font></strong></font> </div><font face="Mihan-Iransans"> </font><p align="justify"> <font face="Mihan-Iransans"><br></font> <font size="3" face="Mihan-Iransans"><strong><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);">16-ایجادشهرهای جدید بو یژه جوكندان و حیران وعنبران و....</span></strong></font> </p><font face="Mihan-Iransans"> </font><p align="justify"> <font size="3" face="Mihan-Iransans"><strong>این استان جدید، دارای مرز بین المللی با جمهوری آذربایجان و همجوار با استان گیلان ، اردبیل و زنجان خواهد بود و با پتانسیل نیروی انسانی و كشاورزی و دامپروری و منابع طبیعی و دریا و ساحل و جنگل ها&nbsp; و رود خانه ها با تاسیس استان جدید و مدیریت كلان در این استان به قطب گردشگری&nbsp; و توریستی&nbsp; و اقتصادی در ایران تبدیل خواهد شد..تاسیس منطقه آزاد آستارا&nbsp; و تالش&nbsp; و تاسیس بندر در تالش&nbsp; و رضوانشهر&nbsp;</strong></font> </p><font face="Mihan-Iransans"> </font><p align="justify"> <font size="3" face="Mihan-Iransans"><strong>بابهترین ارزوها برای&nbsp; مردم استان جدید پیشنهادی تالشان (خزر)</strong></font> </p><font face="Mihan-Iransans"> </font><p align="justify"><font face="Mihan-Iransans"> <font size="2"><span style="background-color: rgb(102, 255, 153);"><font size="3"><strong>&nbsp;اسماعیل اسدی دارستانی نویسنده و محقق&nbsp; و نویسنده كتاب&nbsp; سرگذشت تالشان astarao@yahoo.com&nbsp; منبع : سایت&nbsp; درد نیوز :dardnews.ir</strong></font></span></font></font> </p><font face="Mihan-Iransans"> </font><p style="text-align: justify;"> <font size="2" face="Mihan-Iransans"><span style="background-color: rgb(102, 255, 153);">توضیج : ما معتقد به قانون اساسی و ولایت فقیه هستیم.. مشكلی با هیچ قوم و مذهبی یا مرامی نداریم و فقط می خواهیم غرب گیلان و نمین و خلخال كه ریشه تالشان دارنند از محرومیت در بیاید</span></font></p><p style="text-align: justify;"><br><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">از آنجایی که استان شدن یک منطقه در مرحله اول مربوط به وزارت کشور است ، از همه تالشان خواهشمندیم تقاضاهای خود را برای استان شدن منطقه تالش از طریق سایت و ایمیل وزارت کشور برای وزارت کشور ارسال کنند تا به آگاهی وزیر کشور آقای دکتر رحمانی فضلی برسد ... پیشاپیش از توجه ایشان به این موضوع و خواسته تالشان سپاس گزاریم ...&nbsp;</font> </p><p align="justify"><font size="4" color="#0000ff" face="Arial"><strong>ارسال درخواست ها ... </strong></font></p> <p align="justify"><font size="4" color="#006600" face="arial, helvetica, sans-serif"><strong>&nbsp;به امید تحقق یافتن خواسته های تالشان ...</strong></font><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif"><strong><font color="#006600">&nbsp;<br></font></strong></font></p> <p align="center"><font size="5" face="arial, helvetica, sans-serif"><a href="http://www.moi.ir/Portal/Home/" target="_blank"><strong>سایت وزارت کشور </strong></a></font></p> <p align="center"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif"><strong><font color="#0000cc">ایمیل وزارت کشور :</font><font color="#000099"> </font>&nbsp;<font color="#000000"><span class="Email"><a href="mailto:ravabetomomi@moi.ir">ravabetomomi@moi.ir</a></span></font></strong></font></p><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif"><strong><font color="#000000"><span class="Email"> <p dir="rtl" align="center"><a href="http://www.president.ir/fa/" target="_blank"><font size="5" face="arial, helvetica, sans-serif"><strong>پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری اسلامی ایران&nbsp;</strong></font></a></p></span></font></strong></font><font face="Mihan-Iransans"> </font><font face="Mihan-Iransans"> </font> text/html 2018-04-09T08:36:47+01:00 astara1.ir پایگاه اطلاع رسانی گردشگری تالش و آستاراastara1.ir پایگاه اطلاع رسانی گردشگری تالش و آستاراastara1.ir تأسیس صدا و سیمای تالش http://astara1.ir/post/1046 <p dir="rtl" align="center"><font size="3" color="#FF0000" face="arial, helvetica, sans-serif"><strong>درخواست تاسیس شبكه صدا و سیمای مر كز تالشان<br></strong></font></p><p dir="rtl" align="center"><font size="3" color="#FF0000" face="arial, helvetica, sans-serif"><strong>شبکه های مختلف استانی در ایران </strong></font></p><font size="3" color="#FF0000"> </font><p dir="rtl" align="center"><font size="3" color="#FF0000" face="arial, helvetica, sans-serif"><strong>جای خالی شبکه تالش ... !! ؟؟ </strong></font></p> <p dir="rtl" align="justify"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">تمامی استانهای ایران صدا و سیمای مخصوص خود را دارند . و در هر استانی که به جز زبان فارسی ، زبان دیگری نیز وجود دارد ، برنامه های صدا و سیمای آن استان دو زبانه است ، یعنی هم به زبان فارسی و هم به زبان محلی آن استان . مانند : استان کردستان ، لرستان ، آذربایجان ، سیستان و بلوچستان ، و ... به عنوان مثال نیمی از برنامه های صدا و سیمای استان کردستان به زبان فارسی و نیمی دیگر به زبان کردی است ، و این امر باعث حفظ فرهنگ و زبان کردی می شود . در استان گیلان دو زبان وجود دارد ، شرق گیلان گیلک زبانان و غرب گیلان تالش زبانان . متأسفانه برنامه های صدا و سیمای گیلان فقط به زبان فارسی و گیلکی است و برنامه هایی به زبان تالشی برای تالش زبانان غرب گیلان وجود ندارد ...؟؟!! &nbsp;برای همین تالش زبانان خواستار ایجاد صدا و سیمای مستقل مرکز تالش هستند . امیدواریم هر چه زودتر به این خواسته تالشان توجه شود و شاهد تأسیس صدا و سیمای تالشان باشیم . ( رادیو و تلویزیون تالش ) . <br></font></p><p dir="rtl" align="justify"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">توضیح : از باستان تا اواخر قاجار تالشان یك ایالات مستقل در ایران بود كه با واگذاری تالش شمالی به روسیه توسط قاجار فاسد و خاین ...تالش شمالی مدتی بعنوان ایالات ایران و بعداز آن وسط خانات و مدتی بعد بین استان اردبیل و گیلان تقسیم شده است ... مطابق قانون اساسی تحصیل زبان مادری و تاسیس صدا وسیما تالشی حق مسلم منطقه تالشان ایران است و...<br></font></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large; font-family: arial, ans-serif;">ما&nbsp; تالشان ایران زمین مطابق قانون اساسی ج ا ا&nbsp; از ریاست سازمان صدا و سیمای ایران خواهشمندیم که صدا و سیمایی مستقل برای تالشان در غرب استان گیلان تأسیس کنند . قوم تالش در غرب استان گیلان ساکنند و تنها قوم ایرانی در ایران می باشند که صدا و سیمایی مستقل برای خود ندارند . تالشان به زبان تالشی سخن می گویند . در صورت تأسیس صدا و سیمای تالش از فزهنگ و زبان تالشان که از اقوام اصیل ایرانی هستند پاسداری خواهد شد . از همه تالشان خواستاریم که درخواست های خود را برای تأسیس صدا و سیمای تالش برای سازمان صدا و سیمای ایران ارسال کنند ... &nbsp;<strong>هر تالشان&nbsp; یک پیامک</strong> ... <br></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large; font-family: arial, ans-serif;">دكتر محمد علی هالو..dardnews.ir<br></span></p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;" dir="rtl" align="center"><strong><span style="font-size: x-large; font-family: arial, ans-serif;"><span style="color: #0000cc;">سامانه پیامکی سازمان صدا و سیمای ایران&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span></strong></p> <p style="text-align: center;" dir="rtl" align="center"><strong><span style="font-size: x-large; font-family: arial, ans-serif;"><span style="color: #0000ff;">۳۰۰۰۰۱۶۲</span></span></strong></p> <p style="text-align: center;" dir="rtl" align="center">&nbsp;</p><p align="justify"><strong><font size="4" color="#000000" face="Arial">درخواست تأسیس صدا و سیمای تالشان را برای سامانه پیامکی و ایمیل صدا و سیمای استان گیلان هم بفرستید ... </font></strong></p> <p align="justify"><strong><font size="5" color="#0000ff" face="Arial">سامانه پیامکی صدا و سیمای استان گیلان </font></strong></p> <p align="justify"><strong><font size="5" color="#0000cc" face="Arial">پیامک روابط عمومی : ۳۰۰۰۱۶۲۱۶۲</font></strong></p> <p align="justify"><strong><font size="5" color="#0000cc" face="Arial">پیامک تلویزیون : ۳۰۰۰۰۱۳۱ </font></strong></p> <p align="justify"><strong><font size="5" color="#0000cc" face="Arial">پیامک رادیو : ۳۰۰۰۰۱۳۲ </font></strong></p> <p align="justify"><strong><font size="5" color="#0000cc" face="Arial">پیامک اطلاعات و اخبار : ۳۰۰۰۰۱۳۳</font></strong></p> <p align="justify"><font color="#0000cc" face="Arial"><strong><font size="4">ایمیل صدا و سیمای استان گیلان : </font></strong><a href="mailto:gilan@irib.ir"><font size="4">gilan@irib.ir</font></a>&nbsp;&nbsp; <font color="#000000"><font size="4">&nbsp;/&nbsp; &nbsp;</font><a href="mailto:guilan@irib.ir"><font size="4">guilan@irib.ir</font></a></font></font></p> <p align="justify">&nbsp;</p> text/html 2018-04-05T17:16:07+01:00 astara1.ir پایگاه اطلاع رسانی گردشگری تالش و آستاراastara1.ir پایگاه اطلاع رسانی گردشگری تالش و آستاراastara1.ir نماینده مجلس: گردنه حیران تا تونل در محدوده آستاراست http://astara1.ir/post/1045 <h3 id="ctl00_ctl00_ContentPlaceHolder_ContentPlaceHolder_NewsContent4_H1">نماینده مردم آستارا در مجلس شورای اسلامی گفت: مطابق تقسیمات کشوری، گردنه حیران تا تونل در حوزه استحفاظی آستارا قرار دارد و همه باید در این رابطه به قانون به عنوان فصل الخطاب تمکین کنیم.</h3> <div id="ctl00_ctl00_ContentPlaceHolder_ContentPlaceHolder_NewsContent4_bodytext" class="BodyText"> <div class="MainImageBox"> <img id="ctl00_ctl00_ContentPlaceHolder_ContentPlaceHolder_NewsContent4_Image1" title="گردنه حیران تا تونل در محدوده آستاراست" class="MainImage img-thumbnail" src="http://img8.irna.ir/1397/13970116/82878305/n82878305-72271160.jpg" border="0"> </div> <p id="ctl00_ctl00_ContentPlaceHolder_ContentPlaceHolder_NewsContent4_BodyLabel"> ولی داداشی روز پنجشنبه در مصاحبه با خبرنگار ایرنا افزود: مردم آستارا و اردبیل همواره در کنار هم و با صمیمیت زندگی کرده اند و دامن زنندگان به بحث های قومی و قبیله ای، باید در مقابل ملت و محاکم قضایی پاسخگو باشند. <br>وی بیان کرد: مگر افرادی از آستارا تابلوهای خوش آمد را در اراضی اردبیل تخریب کرده بودند که تابلوهای خوش آمد اداره های آستارا در اراضی این شهرستان تخریب شد؟! <br>وی اظهار کرد: تقسیمات کشوری در حیطه اختیارات هیات دولت و وزارت کشور است و موضوع الحاق در هر جای کشور از مواردی است که به صورت لایحه و فقط از سوی وزارت کشور یا هیات دولت در مجلس مطرح می شود و مجلس ابتدائاً نمی تواند در تقسیمات کشوری نظر دهد و فقط می تواند به لایحه دولت، پاسخ مثبت یا منفی بدهد. <br>او گفت: هیچ مشکل و مساله ای نباید به رنجش مردم سبب شود و اهالی شهرستان های اردبیل و آستارا باید مثل همیشه و در کنار هم، از امکانات شهرهای همدیگر استفاده و با آرامش و مهربانی زندگی کنند و به کسانی که قصد تخریب پیوندها و روابط حسنه اجتماعی را دارند، اعتنا نکنند. <br>چند تابلو خوش آمدگویی به گردشگران که به تصویب ستاد خدمات سفر آستارا از سوی اداره های این شهرستان در ورودی حوزه استحفاظی آستارا در نزدیکی تونل گردنه حیران نصب شده بود، توسط عده ای تخریب شده است.<br>شهرستان مرزی بندر آستارا با 91 هزار نفر جمعیت در غرب استان گیلان و همسایگی جمهوری آذربایجان قرار دارد و کوهستان و گردنه حیران بخش مرکزی آن، از مناطق گردشگرپذیر این شهرستان است. </p></div> <br><br> text/html 2018-03-28T08:24:11+01:00 astara1.ir پایگاه اطلاع رسانی گردشگری تالش و آستاراastara1.ir پایگاه اطلاع رسانی گردشگری تالش و آستاراastara1.ir سیزده بدر(تاریخچه سیزده بدر) http://astara1.ir/post/1044 <p style="text-align: justify;"><span style="color: #800000;"><strong>سیزده بدر</strong></span></p> <p style="text-align: justify;">سیزده بدر سیزدهمین روز فروردین ماه و از جشن های نوروزی است. در تقویم‌های رسمی ایران این روز (سیزده بدر) روز طبیعت نامگذاری شده‌است و از تعطیلات رسمی است.برخی بر این باورند که در روز سیزده بدر باید برای راندن نحسی از خانه بیرون روند و نحسی را در طبیعت به در کنند. بعد از سیزده به در، جشن های نوروزی پایان می پذیرد.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">سخن پیرامون جشن «سیزده بدر»، همانند دیگر جشن های ملی و باستانی ایران، نیاز به پژوهش زیاد و مقدمه چینی ای طولانی دارد، به ویژه جشنی مانند سیزده بدر با این گستره ی برگزاری و سابقه ی طولانی که این پهنه و زمان تغییراتی ژرف در آیین ها و مراسم ویژه ی این روز ایجاد کرده است.در این راستا کوشش بر این بوده است تا خردورزانه ترین و مستندترین گفتارها، نوشتارها و نگرش ها را در این زمینه جشن سیزده بدر گردآوری کنیم.</p> <p style="text-align: justify;">بهتر است در آغاز، پیشگفتاری پیرامون عدد 13 و روز سیزدهم و اینکه آیا این عدد و این روز در ایران و فرهنگ ایرانی نحس است داشته یا نه فراهم آوریم :</p> <p style="text-align: justify;">نخست باید به این موضوع توجه داشت که در فرهنگ ایرانی، هیچ یک از روزهای سال «نحس» و «بدیمن» یا «شوم» شمرده نشده، بلکه چنانچه می دانیم هر یک از روزهای هفته و ماه نام هایی زیبا و در ارتباط با یکی از مظاهر طبیعت یا ایزدان و امشاسپندان داشته و دارند، و روز سیزدهم هر ماه خورشیدی در گاهشماری ایرانی نیز «تیر روز» نام دارد که از آن ِستاره ی تیشتر، ستاره ی باران آور می باشد و ایرانیان از روی خجستگی، این روز را برای نخستین جشن تیرگان سال، انتخاب کرده اند.</p> <p style="text-align: justify;">همچنین در هیچ یک از متون کهن و هیچ دانشمند و نویسنده ای، از این روز (سیزده بدر)به بدی یاد نکرده اند بلکه در بیشتر نوشتارها و کتاب ها، از سیزدهم نوروز با عنوان روزی فرخنده و خجسته نام برده اند.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p class="imgarticle"><a title="سیزده بدر 1395" href="http://www.beytoote.com/art/negah-gozashte/sizdah1-bedar-national.html" target="_blank"><img title="سیزده بدر 1395,نحسی سیزده بدر,دروغ سیزده بدر,تاریخچه سیزده بدر" src="http://www.beytoote.com/images/stories/economic/hhe118.jpg" alt="سیزده بدر 1395,نحسی سیزده بدر,دروغ سیزده بدر,تاریخچه سیزده بدر"></a></p> <p class="imgarticle"><span style="color: #008000;">سیزده بدر</span></p> <p class="imgarticle">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">برای نمونه کتاب «آثار الباقیه» جدولی برای سعد و نحس بودن روزها دارد که در آن جدول در مقابل روز سیزدهم نوروز کلمه ی «سعد» به معنی نیک و فرخنده آورده شده است.</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">اما پس از نفوذ فرهنگ اروپایی در زمان حکومت صفویان رسید که در این فرهنگ نیز عدد 13 را نحس می دانستند، و هنوز هم با پیشرفت های علمی و فن آوری پیشرفته اروپا، این خرافات عمیقا در دل بسیاری از اروپاییان وجود دارد که در مقایسه با خرافات شرقی، شمارگان آن ها کم نیست و مثال های بسیار دیگری مانند «داشتن روزی بد با دیدن گربه ی سیاه رنگ»، «احتمال رویدادی شوم پس از رد شدن از زیر نردبام» یا «شوم بودن گذاشتن کلید خانه روی میز آشپزخانه»،«خوش شانسی آوردن نعل اسب» و بسیاری موارد خرافی دیگر که خوشبختانه تا کنون وارد فرهنگ ما نشده اند و برای ما خنده آور هستند.</p> <p style="text-align: justify;">اما تنها چیزی که در فرهنگ ایرانی می توانیم درباره ی عدد سیزده پیدا کنیم، «بد قلق» بودن عدد 13 به خاطر خاصیت بخش ناپذیری آن است.(این خود نشانه ای از دانش بالای ایرانیان از ریاضی و به کارگیری آن در زندگی روزمره است.)</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">اما وقتی درباره ی نیکویی و فرخندگی این روز بیشتر دقت می کنیم منابع معقول و مستند با سوابق تاریخی زیادی را می یابیم.همان طور که گفته شد سیزدهم فرودین ماه که تیر روز نام دارد و متعلق به فرشته یا امشاسپند یا ایزد سپند (مقدس) و بزرگواری است که در متون پهلوی و در اوستا تیشتر نام دارد و جشن بزرگ تیر روز از تیر ماه که جشن تیرگان است به نام او می باشد.</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;">تاریخچه ی سیزده بدر</span></p> <p style="text-align: justify;">همانطور که پیشینه ی جشن نوروز را از زمان جمشید می دانند درباره ی سیزده به در (سیزده بدر) هم روایت هست که :</p> <p style="text-align: justify;">«... جمشید، شاه پیشدادی، روز سیزده نوروز (سیزده بدر)را در صحرای سبز و خرم خیمه و خرگاه بر پا می کند و بارعام می دهد و چندین سال متوالی این کار را انجام می دهد که در نتیجه این مراسم در ایران زمین به صورت سنت و آیین درمی آید و ایرانیان از آن پس سیزده بدر را بیرون از خانه در کنار چشمه سارها و دامن طبیعت برگزار می کنند ...»</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">اما برای بررسی دیرینگی جشن سیزده بدر از روی منابع مکتوب، تمامی منابع مربوط به دوران قاجار می باشند و گزارش به برگزاری سیزده بدر در فروردین یا صفر داده اند، از همین رو برخی پژوهشگران پنداشته اند که جشن سیزده بدر بیش از یکی دو سده دیرینگی ندارد اما با دقت بیشتر در می یابیم که شواهدی برای دیرینگی جشن سیزده بدر وجود دارد.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">همانطور که پیش از این گفته آمد، تنوع و گوناگونی شیوه های برگزاری یک آیین، و دامنه ی گسترش فراخ تر یک باور در میان مردمان، بر پایه ی قواعد مردم شناسی و فرهنگ عامه، نشان دهنده ی دیرینگی زیاد آن است.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">همچنین مراسم مشابه ای که به موجب کتیبه های سومری و بابلی از آن آگاهی داریم، آیین های سال نو در سومر با نام «زگموگ» و در بابل با نام «آکیتو» دوازده روز به درازا می کشیده و در روز سیزدهم جشنی در آغوش طبیعت برگزار می شده. بدین ترتیب تصور می شود که سیزده بدر دارای سابقه ای دست کم چهار هزار ساله است.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;">شیوه های برگزاری و مراسم سیزده بدر</span></p> <p style="text-align: justify;">همانگونه که اشاره شد شیوه های برگزاری سیزده بدر و همچنین مراسم و آداب سیزده بدر بسیار متفاوت و گسترده می باشد که در اینجا به تفصیل نمی توان به آنها پرداخت، اما همانطور که می دانیم سیزدهم فروردین تیشتر روز می باشد و آغاز نیمسال دوم زراعی، و مردمان ایرانی برای نیایش و گرامیداشت تیشتر، ایزد باران آور و نوید بخش سال نیک به کشتزارها و مزارع خود می رفتند و در زمین تازه روییده و سرسبز و آکنده از انبوه گل و گیاهان صحرایی به شادی و ترانه سرایی و پایکوبی می پرداختند و از گردآوری سبزه های صحرایی و پختن آش و خوراکی های ویژه غافل نمی شدند.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">بخشی دیگر از آیین های سیزده بدر را هم باورهایی تشکیل می دهند که به نوعی با تقدیر و سر نوشت در پیوند است.برای نمونه فال گوش ایستادن ،فال گیری (به ویژه فال کوزه)، گره زدن سبزی و گشودن آن ،بخت گشایی (که درسمرقند و بخارا رایج است)و نمونه های پرشمار دیگر ...از مراسم های روز سیزده بدر هستند.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">از آئین های دیگر سیزده بدر که مانند&nbsp; مراسم چهارشنبه سوری و نوروز، پر شمار، زیبا و دوست داشتنی است،بازی های گروهی، ترانه ها و رقص های دسته جمعی، گردآوری گیاهان صحرایی، خوراک پزی های عمومی، بادبادک پرانی، سوارکاری، نمایش های شاد، هماوردجویی جوانان، آب پاشی و آب بازی بخشی از این آیین هاست که ریشه در باورها و فرهنگ اساطیری دارند. از جمله شادی کردن و خندیدن به معنی فروریختن اندیشه های پلید و تیره، روبوسی نماد آشتی، به آب سپردن سبزه ی سفره ی نوروزی نشانه ی هدیه دادن به ایزد آب «آناهیتا» و گره زدن علف برای شاهد قرار دادن مادر طبیعت در پیوند میان زن و مرد، ایجاد مسابقه های اسب دوانی که یادآور کشمکش ایزد باران و دیو خشک سالی است.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p class="imgarticle"><a title="سیزده بدر 1395" href="http://www.beytoote.com/art/negah-gozashte/sizdah1-bedar-national.html" target="_blank"><img title="سیزده بدر 1395,نحسی سیزده بدر,دروغ سیزده بدر,تاریخچه سیزده بدر" src="http://www.beytoote.com/images/stories/economic/hhe117.jpg" alt="سیزده بدر 1395,نحسی سیزده بدر,دروغ سیزده بدر,تاریخچه سیزده بدر"></a></p> <p class="imgarticle"><span style="color: #008000;">سیزده بدر</span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;">علف گره زدن یکی از مراسم سیزده بدر</span></p> <p style="text-align: justify;">افسانه ی آفرینش در ایران باستان و موضوع نخستین بشر و نخستین شاه و دانستن روایاتی درباره ی «کیومرث» دارای اهمیت زیادی است، در «اوستا» چندین بار از کیومرث سخن به میان آمده و او را نخستین پادشاه و نیز نخستین بشر نامیده است.</p> <p style="text-align: justify;">گفته های «حمزه ی اصفهانی» در کتاب «سِنی ملوک الارض و الانبیاء» صفحه های 23 تا 29 و گفته های «مسعودی» در کتاب «مروج الذهب» جلد دوم صفحه های 110 و 111 و «بیرونی» در کتاب «آثار الباقیه» بر پایه ی همان آگاهی است که در منبع پهلوی وجود دارد که :</p> <p style="text-align: justify;">«مَشیه» و «مَشیانه» که دختر و پسر دو قلوی کیومرث بودند، روز سیزدهم فروردین برای نخستین بار در جهان با هم ازدواج کردند. در آن زمان چون عقد و نکاحی شناخته نشده بود ! آن دو به وسیله ی گره زدن دو شاخه ی «موُرد»، پایه ی ازدواج خود را بنا نهادند و چون ایرانیان باستان از این راز به خوبی آگاهی داشتند، آن مراسم را به ویژه دختران و پسران دم بخت روز سیزده بدر انجام می دادند، امروزه نیز دختران و پسران برای بستن پیمان زناشویی، نیت می کنند و علف گره می زنند.این رسم (علف گره زدن در روز سیزده بدر)از زمان «کیانیان» تقریبا فراموش شد و در زمان «هخامنشیان» دوباره آغاز شد و تا امروز باقی مانده است.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">در کتاب «مُجمل التواریخ» چنین آمده است :</p> <p style="text-align: justify;">«... اول مردی که به زمین ظاهر شد، پارسیان آن را «گل شاه» نامیدند، زیرا که پادشاهی او الا بر گل نبود، پس پسر و دختری از او ماند که مشیه و مشیانه نام گرفتند و روز سیزده نوروز با هم ازدواج کردند و در مدت پنجاه سال هیجده فرزند بوجود آوردند و چون مُردند، جهان نود و چهار سال بی پادشاه بماند.»</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">همانگونه که شباهتی بین چارشنبه سوری و نوروز امروزی متداول در تهران و شهرهای بزرگ، با شیوه های اصیل و کهن آن وجود ندارد، سیزده بدر امروزی نیز تنها نامی از یک جشن کهن را برخود داشته و هیچ شباهتی به آیین کهن و یادگار نیاکان ما ندارد. نحوه ی اجرای جشن سیزده بدر ، مانند بسیاری از دیگر آیین های ایرانی، عمیقا از شیوه ی اصیل و باستانی خود دور شده است و به شکل فعلی آن، دارای سابقه ی تاریخی در ایران نیست.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">اگر در گذشته مادران و پدران ما، سبزه های نوروزی خود را در این روز به صحرا می برده و برای احترام به زمین و گیاه، آن را در آغوش زمین می کاشته اند، امروزه ما آن را به سوی یکدیگر پرتاب می کنیم و تکه تکه اش می کنیم.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">سیزده بدرِ پیشینیان ما، روزی برای ستایش و دعا برای طلب باران فراوان در سال پیش رو، برای گرامیداشت و پاکیزگی طبیعت و مظاهر آن، و زیست بوم مقدس آنان بوده است. در حالیکه امروزه روز ویرانی و تباهی طبیعت است!</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> text/html 2018-03-28T08:23:50+01:00 astara1.ir پایگاه اطلاع رسانی گردشگری تالش و آستاراastara1.ir پایگاه اطلاع رسانی گردشگری تالش و آستاراastara1.ir 12 فروردین http://astara1.ir/post/1043 <span style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در 22 بهمن سال ۱۳۵۷، به دعوت امام خمینی همه‌پرسی حکومت جمهوری اسلامی ایران در روزهای ۱۰ و ۱۱ فروردین ۱۳۵۸ در سراسر ایران برگزار شد و ۹۸٫۲ واجدین شرکت در همه‌پرسی با دادن رای «آری»، با برقراری حکومت جمهوری اسلامی موافقت کردند.</span></span><br><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;"><br></span><div align="center"><a href="http://bartarinha.ir"><img class="img-responsive-news" style="border: medium none;" alt="" title="" src="http://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1392/1/11/155514_469.jpg"></a><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;"></span><br><br><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;"></span></div><div align="justify"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">&nbsp;در روز ۱۲ فروردین نتایج اعلام شد و این روز را روز جمهوری اسلامی نامیدند. طبق اعلامیه دولت موقت، در رفراندم 20 میلیون و 288 هزار تن (98 و دو دهم درصد آراء) به حذف سلطنت و برقراری نظامی اسلامی «بله» و 241 هزار تن «نه» گفته بودند.</span><br><span style="font-weight: bold; color: rgb(128, 0, 0);"><br><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">برگه رای‌گیری چه شکلی بود؟</span></span><br><br><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt; font-weight: bold;">برگه رای، دوقسمتی بود و شامل نیمه «آری» -به رنگ سبز- و نیمه «نه» -به رنگ قرمز- بود و روی آن چنین درج شده بود:</span><br><br><div align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">«بسمه تعالی</span><br><br><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">دولت موقّت انقلاب اسلامی</span><br><br><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">وزارت کشور</span><br><br><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">تعرفهٔ انتخابات رفراندم</span><br><br><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">تغییر رژیم سابق به جمهوری اسلامی</span><br><br><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">که قانون اساسی آن از تصویب ملت خواهد گذشت.»</span><br></div><br><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">رای‎دهندگان، می‌بایست بخش موردنظر خود را از برگه جدا می‎کردند و در صندوق رای می‎انداختند.</span><br><br><div align="center"><a href="http://bartarinha.ir"><img class="img-responsive-news" style="border: medium none;" alt="" title="" src="http://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1392/1/11/155528_167.jpg"></a><br></div><br><hr><br><br><div align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt; font-weight: bold;"></span><a href="http://bartarinha.ir"><img class="img-responsive-news" style="border: medium none;" alt="" title="" src="http://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1392/1/11/155515_468.jpg"></a><br></div><div align="center"><br></div><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt; font-weight: bold; color: rgb(128, 0, 0);">&nbsp;پیام حضرت امام خمینی قدس سره به مناسبت 12 فروردین 1358</span><br><br><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">نهال انقلاب اسلامی كه با نثار خون بهترین فرزندان ایران رشد كرده بود، سرانجام در 22 بهمن 1357 به بار نشست، و با پیروزی انقلاب اسلامی و تشكیل دولت موقت از سوی امام خمینی« قدس سره» زمینه ی مهمترین همه پرسی تاریخ ایران زمین جهت تعیین نوع حكومت در ایران فراهم شد.</span><br><br><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">روز دوازده فروردین، روز ظهور شخصیت واقعی مردم ایران، روز پیروزی مستضعفین بر مستكبرین و روز تثبیت انقلاب اسلامی است كه بی هیچ ریب و شكی زمینه ساز حكومت عدل اسلامی در سراسر جهان خواهد بود.</span><br><br><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">این روز مقدس، این یوم الله پر بركت سرآغاز حیات واقعی اسلام در عصر دنیامداران و دنیا پرستان است كه از معنویت و روحانیت گسسته و سعادت خود را در پیروی از امیال&nbsp; و آرزوهای حیوانی خود می دانند.</span><br><br><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">در این روز عزیز ساختار جدید سیاسی اجتماعی ایران بر مبنای آرای اكثریت قریب به اتفاق مردم یعنی 2/98 درصد آرای ملت مسلمان ایران تثبیت شد.</span><br><br><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">در این روز پر بركت نظامی متولد شد كه نور اسلام عزیز را پس از گذشت قرن های زیاد دیگرباره نه تنها در ایران اسلامی بلكه در سراسر جهان متجلی ساخت. در این روز مقدس حكومتی شكل گرفت كه شعار اصلی آن استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی بود.</span><br><br><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">این عبارت ملكوتی كه به عنوان شعار اصلی انقلاب اسلامی و توسط میلیون ها ایرانی آزاده و مسلمان در طول مبارزات درخشان ملت با سلطنت پهلوی همه روزه در جای جای ایران اسلامی فریاد كشیده شده بود، حكومتی را پایه ریزی كرد كه عدالت اسلامی یكی از اهداف عالیه ی آن بود. در این شعار مقدس كلمه ی استقلال به عنوان نخستین هدف مطرح شده بود كه رساننده ی این پیام به جهان و جهانیان بود كه امت مسلمان ایران می خواهد «اراده ی ملی» خود را حاكم بر مقدرات خویش سازد تا بتواند از نفوذ و دخالت های بیگانگان رهایی یابد و چه زیبا و متین امام خمینی قدس سره فرموده است:</span><br><br><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">«اگر استقلال كشور خودمان را تحصیل نكنیم سایر چیزها درست نخواهد شد.»</span><br><br><div align="center"><a href="http://bartarinha.ir"><img class="img-responsive-news" style="border: medium none;" alt="" title="" src="http://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1392/1/11/155516_208.jpg"></a><br><br></div><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">&nbsp;تشكیل جمهوری اسلامی نه تنها اراده ی ملی ایرانیان را بر سرنوشت خود تثبیت كرد و برای آنان استقلال و آزادی را به ارمغان آورد، بلكه این بارقه ی امید در دل محرومان و مستضعفان جهان درخشید كه بعد از قرن ها رنج و درد، جلوه ای از وعده ی خداوند تبارك وتعالی را شاهد باشند. </span><br><br><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt; font-weight: bold;">امام خمینی قدس سره در تاریخ 12 فروردین 1358 پس از تثبیت نظام مقدس جمهوری اسلامی طی پیامی رادیو تلویزیونی فرمودند:</span><br><br><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">«خداوند تعالی وعده فرموده است كه مستضعفین ارض را به امید و توفیق خودش، به مستكبرین غلبه دهد و آن ها را امام و پیشوا قرار دهد. وعده ی خداوند تعالی نزدیك است. من امیدوارم كه ما شاهد این وعده باشیم و مستضعفین بر مستكبرین غلبه كنند چنان كه تاكنون غلبه كردند... من از عموم ملت ایران تشكر می كنم كه در این رفراندوم شركت كردند و رأی قاطع خودشان را كه باید گفت صددرصد پیروزی بوده است دادند و به جمهوری اسلامی هم رأی دادند... جمهوری اسلامی است كه احكام مترقی او بر تمام احكامی كه در سایر قشرها و سایر مكتب هاست تقدم دارد.»</span><br><br><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt; font-weight: bold;">رهبر كبیر انقلاب اسلامی قدس سره در قسمت دیگری از پیام خود فرمودند:</span><br><br><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">«صبح گاه 12 فروردین كه روز نخستین حكومت الله است از بزرگ ترین اعیاد ملی و مذهبی ماست و ملت ما باید این روز بزرگ را عید بگیرند و زنده نگه دارند روزی كه كنگره های قصر 2500 ساله حكومت طاغوتی فرو ریخت و سلطه ی شیطانی برای همیشه رخت بربست و حكومت مستضعفین جانشین آن گردید.</span><br><br><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">انتخاب واژه ی عید برای چنین روزی از سوی امام امت« قدس سره» یك انتخاب دقیق و صحیح است؛ زیرا عید به روزی اطلاق می شود كه آن روز نو و شادی آفرین باشد و باعث سربلندی و مجد یك ملت شود. بنابر این دوازدهم فروردین از بزرگترین اعیاد انقلاب اسلامی ایران می باشد.</span><br><br><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">هدف دیگر شعار اصلی انقلاب، كلمه ی آزادی بود. در رابطه با آزادی نظرات مختلف و متعددی مطرح می شود؛ اما در اسلام، آزادی جامع ترین و مانع ترین معنا را در بر دارد و آن عبارت است از: شرایط سیاسی – اجتماعی لازم برای رشد و تعالی فرد و مردم كه در آن موانع قانونی و فرهنگی مثل عرف و عادت، و موانع سیاسی، مانند سلطه ی طاغوت و استعمار و استبداد وجود نداشته باشد. یعنی انسان در انتخاب عقیده و بیان و نشر آن آزاد است. مگر آن كه به دیگران آسیبی وارد بیاید و همچنین از خود سلب آزادی به شیوه غربی ننماید به طوری كه مردم بتوانند هدایت و رشد و تعالی یابند.</span><br><br><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">هدف نهایی شعار اصلی، كلمه ی جمهوری اسلامی بود كه از به هم پیوستن جمهوری و اسلامی به دست آمده است. كلمه جمهور به معنای توده یا انبوه مردم است و منظور از گنجاندن چنین كلمه ای برای نظامِ شكل گرفته ی بعد از انقلاب، اتكا داشتن و تعیین كننده بودن رأی مردم در سرنوشت خود و كلیه ی امور اجرایی كشور می باشد و به طور كلی حكومتی را تببین می كند كه برای تأمین زندگی دنیایی توده مردم متكی به مردم باشد.</span><br><br><div align="center"><a href="http://bartarinha.ir"><img class="img-responsive-news" style="border: medium none;" alt="" title="" src="http://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1392/1/11/155517_451.jpg"></a><br><br></div><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">واژه ی اسلامی هم به سبب تمایز آن از دیگر نظام های جمهوری است كه ویژگی های خاص خود را دارد كه در آن ارزش های الهی و قرآنی بر تمامی شئون حاكمیت دارد و همچنین ولی فقیه كه بر طبق نظام الهی، ولایت امر و امامت امت را بر عهده می گیرد، افزون بر تأمین زندگی مردم، مسؤولیت هدایت مردم و كمك به رشد و تعالی آنان را بر عهده دارد. برای تحقق این بخش حیاتی از شعار اصلیِ انقلاب پس از پیروزی آن، نیاز بود تا رسماً ناظم مشخصی حاكم بر ایران شود و در همین راستا بود كه رهبر نهضت، امام خمینی« قدس سره» طی سخنانی فرمودند:</span><br><br><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">«... احتیاج به رفراندوم هم نیست؛ برای این كه مردم آرای خودشان را در ایران اعلام كردند. با فریادها، با دادها اعلام كردند...»</span><br><span style="font-weight: bold;"><br><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">و در ادامه علت اعلام همه پرسی را رسمی كردن آن، اتمام حجت برای دیگران و بسته شدن راه اگرها و مگرها عنوان كرده و فرمودند:</span></span><br><br><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">«... این جانب به جمهوری اسلامی رأی می دهم و از شما هم می خواهم كه به آن رأی دهید...».</span><br><br><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">دقیقاً در همین زمان وسوسه های خناسان شروع شد. از جمله این كه طرح كردند كه حكومت بر اساس «جمهوری» بدون قید دیگری یا این كه جمهوری دمكراتیك و ... باشد. لذا امام امت قدس سره با احساس خطر انحراف در صفوف متحد ملت و با آگاهی بی نظیر خود مردم را از این خطر آگاه كرده و فرمودند:</span><br><br><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">«رأی بدهید به جمهوری اسلامی، نه یك حرف زیادتر و نه یك حرف كمتر.»و مردم ایران در روزهای سرنوشت ساز، دهم و یازدهم فروردین 1358 با حضوری آگاهانه در پای صندوق های رأی، به یكی از بزرگترین اهداف انقلاب اسلامی جامه ی عمل پوشاندند و پیروزی نهایی انقلاب اسلامی را با آرای عظیم و باور نكردنی خود تحقق بخشیدند.</span><br><br><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">نتیجه ی درخشان 2/98 درصدی آرای مردم، مطرح شدن هر گونه بحث و جدلی را در شكل و نوع حكومت ایران پس از سقوط نظام شاهنشاهی 2500 ساله از میان برد و با رهبریت قاطع امام خمینی قدس سره و مجاهدت ها و كوشش های بی نظیر امت مسلمان ایران حكومت اسلامی در سرتاسر ایران استقرار یافت؛ تا به حول و قوه ی الهی ملت بزرگ ایران بتواند توانمند و امیدوار زمینه ی تشكیل حكومت عدل اسلامی را برای ظهور امام زمان «علیه السلام» فراهم آورد.</span><br><br><div align="center"><a href="http://bartarinha.ir"><img class="img-responsive-news" style="border: medium none;" alt="" title="" src="http://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1392/1/11/155518_421.jpg"></a><br><br></div><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">بدین ترتیب مبارزات مستمر و پیگیر امت مسلمان ایران در برپایی حكومت اسلامی تحقق یافت و عصر نوینی در تاریخ ایران و اسلام آغاز شد.</span><br><br><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt; font-weight: bold;">امام خمینی« قدس سره» به شكرانه ی این پیروزی درخشان در پیام خود فرمودند:</span><br><br><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">«... من به دنیا اعلام می كنم كه در تاریخ ایران چنین رفراندومی سابقه ندارد كه سرتاسر مملكت با شوق و شعف و عشق و علاقه به صندوق ها هجوم آورده و رأی مثبت خود را در آن ریخته و رژیم طاغوتی را برای همیشه به زباله دان تاریخ دفن كنند...»</span><br><br><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">«... من از این همبستگی بی مانند كه همه به ندای آسمانی واعتصموا بحبل الله جمیعاً و لا تفرقوا لبیك گفتند و به اتفاق آرا به جمهوری اسلامی رأی مثبت دادند و رشد سیاسی و اجتماعی خود را به شرق و غرب ثابت كردند، تقدیر می كنم...»</span><br><br><div align="left"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">منابع: سایت مرکز اسناد انقلاب اسلامی – صحیفه نور</span><br></div><br><hr><br><br><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt; font-weight: bold; color: rgb(128, 0, 0);">خاطره رهبر معظم انقلاب از ۱۲ فروردین ۵۸</span><br><span style="font-weight: bold;"><br><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">دفتر حفظ و نشر آثار آیت‌الله العظمی خامنه‌ای به مناسبت فرا رسیدن یوم‌الله 12 فروردین خاطره‌ای از رهبر معظم انقلاب كه در تاریخ 10 فروردین 64 منتشر شده بود را بازنشر داد كه در ادامه می‌آید:</span></span><br><br><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">سوال: ضمن تشكر از وقتى كه در اختیار ما قرار دادید همان‌طور كه مى‌دانید در آستانه‌ى فرا رسیدن هفتمین سالگرد استقرار نظام جمهورى اسلامى ایران هستیم. شش سال پیش در چنین روزى ملت ما با شركت گسترده‌ى خود در رفراندم جمهورى اسلامى ایران به جمهورى اسلامى رأى آرى داد اگر در این زمینه مطلبى دارید و یا احیانأ خاطره‌ى شیرینى از آن روزها به یاد دارید براى ما بیان كنید.</span><br><br><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم</span><br><br><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">مطلب در باب روز جمهورى اسلامى و روز رفراندم خیلى زیاد است و البته خاطراتى هم از آن روز طبعاً داریم كه لابد نمى‌شود همه‌ى آن مطالب را در این گفتار كوتاه آورد به طور خلاصه روز جمهورى اسلامى یك مقطع تاریخى بى‌نظیرى در تاریخ كشور ماست، زیرا كه براى اولین بار بعد از صدر اسلام و پس از فَترَت كوتاه اولین سالهاى فتح ایران به دست مسلمین یعنى كه در آن سالهاى كوتاه البته حكومتها تا حدود زیادى اسلامى بودند در طول این تاریخ ممتدى كه كشور ما داشته، براى اولین بار بعد از آن فَترَت و بعد از آن دوران كوتاه صدر اسلام یك حكومتى اعلان شد، یك نظامى اعلان شد كه داراى دو خصوصیت مردمى بودن و الهى بودن هست؛ یعنى جمهورى اسلامى.</span><br><br><div align="center"><a href="http://bartarinha.ir"><img class="img-responsive-news" style="border: medium none;" alt="" title="" src="http://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1392/1/11/155521_341.jpg"></a><br><br></div><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">اصلاً این خاطره را با هیچ خاطره‌اى در تاریخ كشورمان نمى‌شود مقایسه كرد. نقطه‌ى مكمل و متمم انقلاب بیست‌ودو بهمن بود یعنى خلاصه محصول بیست‌ودو بهمن روز جمهورى اسلامى روز دوازدهم فروردین بود.</span><br><br><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">از یك نظر دیگر هم روز جمهورى اسلامى بسیار مهم است و آن این‌كه این اولین نمونه در دنیاى امروز هست كه با مكتبها، نظامها، سیاستها، دیدگاههاى مختلف، شیوه‌هاى گوناگون حكومت را به مردم دنیا عرضه مى‌كند، دارد عرضه مى‌شود؛ این اولین نمونه‌اى است كه مردم دنیا دارند مى‌بینند جمهوریهاى دیگرى كه اعلان مى‌شود جمهوریهاى سوسیالیستى، جمهوریهاى به سبك دموكراسى غربى به انواع واقسامش هیچ كدام چیز جدیدى نیست اصل جمهورى هم چیز جدیدى نبود اما آن جمهورى‌اى كه مبانى و ارزشهاى اساسى‌اش و قواعد اصلیش از اسلام گرفته شده این یك چیز بى‌نظیرى است.</span><br><br><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">یك خصوصیت دیگر هم در روز جمهورى اسلامى ما هست و آن این‌كه آن روز عید فقط ما مردم ایران نیست، بلكه عید همه‌ى كسانى مى‌تواند باشد كه مسلمانند، یعنى نزدیك به یك میلیارد جمعیت. آنها هم، یعنى ملتهاى مسلمان عادت كردند كه اسلام را در حال دفاع در موضع انفعال، درحال انزوا ببینند. آن وقتى كه یك ملتى در موضع تهاجم به قدرتهاى سلطه‌گر و تهاجم به نظامهاى بشرى ناقص قرارمى‌گیرد و اعلان یك جمهورى براساس اسلام مى‌كند این براى همه‌ى ملتهاى مسلمان مایه‌ى مباهات و سربلندى است خلاصه خصوصیات گوناگونى در روز جمهورى اسلامى هست.</span><br><br><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">خاطره، من البته در آن روز، روز رأى‌گیرى كرمان بودم از طرف امام یك مأموریتى به من محول شده بود كه بروم بلوچستان و سر بزنم به شهرهاى بلوچستان و مردم آن‌جا را از نزدیك دیدار بكنم و پیام امام را براى آن مردم ببرم. پیام محبت و دلسوزى را كه ملاحظه مى‌كنید از همان روزهاى اوّل امام به فكر افتادند كه با این مستضعفین دورافتاده‌اى كه به كلى فراموش شده بودند، حتى در نظام گذشته ملاطفت و محبت كنند و من را كه آن‌جا سابقه داشتم آشنائى نسبتاً زیادى داشتم فرستادند آن‌جا براى این كار.</span><br><br><div align="center"><a href="http://bartarinha.ir"><img class="img-responsive-news" style="border: medium none;" alt="" title="" src="http://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1392/1/11/155529_841.jpg"></a><br><br></div><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">كرمان رسیده‌بودم من در راه بلوچستان كه روز رأى‌گیرى بود، در فرودگاه بچه‌هاى حزب‌الهى و داغ كرمان آمدند، صندوق را آوردند چند تا صندوق بود، هر كدام مى‌خواستند كه بیاورند من تویش رأى بیاندازم. آنها هم من را مى‌شناختند. یعنى سابق كه كرمان رفته بودم و مردم كرمان با من آشنا بودند. من هم خیلى به مردم كرمان از قدیم علاقه داشتم مردم خیلى بامحبت و جالب بودند همیشه در چشم من. خیلى لحظه‌ى شیرینى بود براى من، آن لحظه‌اى كه این رأى را من مى‌انداختم توى صندوق و مى‌دیدم آن شور و هیجانى را كه مردم كرمان از خودشان نشان مى‌دادند در رأى دادن. بعد هم نشان داده شد كه خب نودونه درصد آراء به جمهورى اسلامى آرى بود.</span><br><br><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">خاطره‌اى كه فقط اشاره مى‌كنم مخالفتهایى است كه با رأى‌گیرى به این شكل وجود داشت كه از طرف جناحهاى مختلف این مخالفتها بود همه هم خودشان را بعدها نشان دادند. هم آن جناحهایى كه بر مطبوعات كشور مسلط بودند، روشنفكرهاى چپ و نیمه چپ و لیبرال و التقاطى، اینها كه مطبوعات آن روز را اطلاعات، كیهان آن روز را توى مشت داشتند كه خب بحمدالله بعد همه ازاله شدند و روزنامه‌ى حسابى دیگرى هم نبود یعنى همین روزنامه‌ى جمهورى اسلامى كه نبود روزنامه‌ى دیگرى هم كه بشود مورد اتفاق باشد همین‌طور. هرچه دلشان مى‌خواست مى‌نوشتند. <br><br></span><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">رفته بودند این‌جا و آن‌جا این روشنفكرهاى گروهكى سیاسى ملحد و نیمه‌ملحد از شخصیتهاى گوناگون نظر خواسته بودند كه به نظر شما آرى یا نه درست است؟ یا بیائید چندجور حكومت را مطرح كنیم و رأى بگیریم. مقصودشان هم این بود كه مردم را از آن یكپارچگى خارج كنند، اگرچه فرقى هم نمى‌كرد یعنى تأثیرى هم نداشت. اگر مردم خب طبیعى بود كه به آن شیوه‌هاى دیگر رأى نمى‌دادند و به خصوص بعداز آنى كه امام آنجور صریح فرمودند جمهورى اسلامى نه یك كلمه كم، نه یك زیاد، لكن آنها كار خودشان را مى‌كردند به امید این‌كه شاید بتوانند شكاف بیندازند این رأى زیاد مردم را كم كنند، رأى را تقسیم كنند از این كارها مى‌كردند و اوضاعى داشتیم ما در شوراى انقلاب با آن جناح لیبرال و به اصطلاح ملى‌گرا كه بیشترین خصوصیتشان مخالفت با خط اصیل انقلاب بود كه این شیوه‌اى را كه بعد هم انجام گرفت این شیوه را اثبات كنیم كه این شیوه‌ى درستى است.</span><br><br><div align="left"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">منابع: سایت مرکز اسناد انقلاب اسلامی – دفتر حفظ و نشر آثار آیت‌الله العظمی خامنه‌ای</span><br></div><br><hr><span style="font-weight: bold;"><br><br><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt; color: rgb(128, 0, 0);">12 فروردین و سه مفهوم استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی</span></span><br><br><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">12فروردین یکی از روزهای تاریخی و مهم ایران اسلامی است، در این روز با رای اکثریت قاطع مردم، نظام سیاسی کشور پس از 2500 سال از نظام سلطنتی به نظام جمهوری اسلامی وحکومت مردمی تغییر یافت. </span><br><br><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">در 12فروردین 1358 ثمره مبارزات ضد سلطنتی و طاغوتی و شعار استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی ملت ایران به بار نشست و نظام جمهوری اسلامی ایران استقرار یافت.</span><br><br><div align="center"><a href="http://bartarinha.ir"><img class="img-responsive-news" style="border: medium none;" alt="" title="" src="http://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1392/1/11/155530_346.jpg"></a><br><br></div><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">در این روز ملت ایران با رای 98/2 درصدی خود ساختار سیاسی ، اجتماعی ایران را تغییر داد و جمهوری اسلامی مستقر شد. به همین سبب این روز مبارک از آن پس روز «جمهوری اسلامی» نام گرفت. </span><br><br><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">پس از آنکه قرنها تئوری جدایی دین از سیاست و نظامهای حکومتی لائیک بردنیا سیطره داشت و قوانین شرعی و الهی امری خصوصی در زندگی مردم تعبیر می شد، در 12فرودین سال 58 نظامی متولد شد که این نظریه‌ها را در قرن بیستم باطل کرد و حکومت اسلامی را براساس موازین وآموزه‌های دینی به منصه ظهور و عمل رساند. </span><br><br><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">جمهوری اسلامی شکل نوینی از نظامهای حکومتی است که تلاش می کند با الهام از قوانین و تعالیم نجات بخش اسلام الگوی زندگی جدیدی درعرصه اجتماعی و سیاسی بشر امروزی ارائه دهد تا بر اساس آن نیازهای مادی و معنوی انسان توئمان فراهم شود. </span><br><br><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">از نظام جمهوری به «حکومت مردم بر مردم» تعبیر می شود و «جمهوریت» در نظام حکومتی نشان دهنده نقش مردم در تشکیل و استمرار آن است به طوری که مردم با حضوردر صحنه‌های مختلف علاوه بر مشارکت در تعیین سرنوشت خویش خواسته‌های خود را از حکومت مطالبه می‌کنند. </span><br><br><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">معنی لغوی «جمهوریت» یعنی حکومت برخواسته از مردم و یا همان دمکراسی گرچه مورد اتفاق اغلب تحلیلگران، سیاستمداران و حاکمان سیاسی است، اما نظام‌های حکومتی در معنی اصطلاحی این واژه دچار اختلاف نظرهستند و از آن برداشتهای متفاوتی دارند. </span><br><br><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">در زمان تعیین نظام سیاسی کشور پس از سرنگونی نظام طاغوت شاهنشاهی «جمهوری دمکراتیک»، «جمهوری»، «حکومت اسلامی» و ... از جمله نظامهای بود که مطرح شد، ولی امام راحل از همان ابتدا تاکید فراوانی بر استقرار نظام حکومتی جمهوری اسلامی داشتند، به طوری که برجمهوری اسلامی نه یک کلمه کمتر و نه یک کلمه بیشتر تاکید کردند. </span><br><br><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">این تاکید نیز بر اساس خواست مردم در دوران مبارزات ضد ستم شاهی بود که در شعار آنها موج می زد و مردم در همه تظاهرات‌ها یکپارچه استقلال آزادی و جمهوری اسلامی را فریاد می‌کشیدند. </span><br><br><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">بر این اساس اصل جمهوریت و اسلامیت اصل جدا ناپذیردر نظام حکومتی ایران است که برای تثبیت، استمرار و تداوم آن شهیدان زیادی تقدیم شده است. </span><br><br><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">«آزادی» از دیگرشعارها و خواسته‌های ملت ایران در ایام انقلاب بود که با استقرار جمهوری اسلامی شکل عملی به خود گرفت و قشرهای مختلف با حضور در تمام صحنه‌ها آزادانه به خواسته‌های خود جامه عمل پوشانده و در تعیین سرنوشت خود مشارکت می‌کنند. </span><br><br><div align="center"><a href="http://bartarinha.ir"><img class="img-responsive-news" style="border: medium none;" alt="" title="" src="http://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1392/1/11/155531_551.jpg"></a><br><br></div><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">گرچه لغت آزادی نیزهمانند دیگر واژه‌ها، امروزه مظلوم واقع شده و در نظام سلطه مصادره می‌شود و با نام آزادی حقوق خیلی‌ها تضییع می‌گردد، ولی این واژه در اسلام معنای متعالی دارد. بر این اساس مردم طبق قانون برای تعالی و کمال خود از حق انتخاب و آزادی بیان برخوردار است وکسی نمی تواند این حق را از مردم سلب کند. در این مکتب سلب آزادی و حق انتخاب از خود نیز نوعی ظلم به خویش است. </span><br><br><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">«استقلال» بعد دیگری از نظام جمهوری اسلامی ایران است که با استقرار آن ملت ایران از وابستگی به شرق و غرب رهایی یافت و در عرصه بین الملل با حفظ اصول به دفاع از حقوق خویش پرداخت. </span><br><br><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران و سرنگونی نظام سلطنتی پهلوی علاوه بر اینکه تحولات داخلی به دنبال داشت، تغییراتی در نظام بین الملل، به ویژه در خاورمیانه ایجاد کرد تغییراتی که با اهداف استعمارگران همسو و سازگار نبود و دشمنی آنان را علیه ملت ایران برانگیخت. </span><br><br><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">از این رو حفظ استقلال هزینه‌هایی در برداشته و دشمنان این مرزوبوم با طراحی توطئه‌های مختلف از جمله جنگ تحمیلی، ترور شخیصت‌های سیاسی، تحریم قتصادی و... و درنهایت ایجاد موانع و دشمنی در دست یابی به فناوری صلح آمیزهسته‌ای سعی در خدشه دار کردن استقلال ملت هوشیار ایران عزیز دارد. </span><br><br><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">ملت ایران در آغاز دهه چهارم استقرار «استقلال ، آزادی و جمهوری اسلامی» با تجدید پیمان با آرمانهای امام خمینی (ره) معمارکبیر انقلاب اسلامی و شهیدان به خون خفته خود بار دیگر بر حفظ این آرزشها پای می‌فشارد و روز «جمهوری اسلامی» را به عنوان یکی از ماندنی ترین روزهای تاریخی این سرزمین گرامی می‌دارد.</span><br><br><div align="left"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">منبع: سایت آفتاب</span><br></div><br><hr><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><br><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt; font-weight: bold;">روایت دقیق صادق طباطبایی از 12 فروردن و رای قاطع به نظام جمهوری اسلامی</span></span><br><br><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">روز ۱۲ فروردین ۱۳۵۸، نتایج رفراندوم تغییر رژیم که روزهای ۱۰ و ۱۱ فروردین برگزار شد، اعلام گردید که طی آن ۹۸/۲ درصد مردم ایران به «جمهوری اسلامی» رای آری دادند. روزنامه کیهان در شماره روز ۱۲ فروردین ۵۸ خبر داد: «با ۱۸ میلیون رای، رژیم ایران، جمهوری اسلامی شد.» امام خمینی هم فرمود: ۱۲ فروردین روز نخستین حکومت الله است. در تقویم رسمی هم روز ۱۲ فروردین به عنوان «روز جمهوری اسلامی» نامگذاری شده است.</span><br><br><div align="center"><a href="http://bartarinha.ir"><img class="img-responsive-news" style="border: medium none;" alt="" title="" src="http://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1392/1/11/155532_157.jpg"></a><br><br></div><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">صادق طباطبایی، که از مجریان برگزاری رفراندوم بوده است، می‌گوید: ۱۲ روز از پیروزی انقلاب نگذشته بود که مرحوم حاج احمدآقا خمینی گفتند، امام می‌گویند رفراندوم باید هرچه زود‌تر برگزار شود. من با آقای دکتر صدر حاج سیدجوادی در وزارت کشور دیدار کردم و پیام امام را به ایشان دادم. وزیر کشور گفت ما الان تشکیلات سالم اداری در کشور نداریم. حتی پاسبان‌ها نه می‌توانند با لباس و اونیفورم سابق سرکار بروند و نه ابزار بی‌سیم و ماشین دارند، کلانتری‌ها هم اکثر در روزهای آخر به شدت آسیب دیده است. در مراکز استان‌ها و شهر‌ها هم استانداران و فرمانداران هنوز مستقر و مسلط به اوضاع نشده‌اند. انجام امر امام چند ماهی فرصت نیاز دارد. من مطلب را به احمد آقا طی یک تماس تلفنی اطلاع دادم. کمی بعد ایشان تلفن کرد و گفت امام می‌فرمایند، اگر کمی بجنبید، این کار انجام می‌شود. دو روز بعد احمدآقا مجددا زنگ زد و گفت امام می‌گویند قصه رفراندوم به کجا رسید؟ من گفتم مطلب تازه‌ای ندارم.</span><br><br><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">ایشان گفت امام معتقدند خود شما به وزارت کشور بروید و با تجربه کار سازمانی که از انجمن‌های اسلامی دارید، سامان دادن به این امور را خود برعهده بگیرد. کمی فکر کردم و گفتم من که نمی‌توانم فردا صبح به دیدار وزیر بروم و بگویم صبح بخیر، آمده‌ام رفراندوم برگزار کنم. گفت من ترتیب کار را می‌دهم و مطلب را به امام منتقل کرد. امام با هوش و درایتی که داشتند متوجه شدند و ظاهرا توسط سیداحمد آقا یا کس دیگری به مهندس بازرگان و ایشان هم به آقای صدر حاج سیدجوادی - وزیر کشور- گفتند.‌‌ همان شب به قم رفتم و اوضاع نامساعد را که منظور وزیر کشور بود برای ایشان شرح دادم و ضمنا گفتم آقا، حالا که دنیا شما و رهبری شما و این انقلاب به این عظمت را پذیرفته و به رسمیت شناخته است، چه نیازی به رفراندوم داریم؟ من مطمئن هستم اگر شما «جمهوری اسلامی» را به عنوان نظام سیاسی کشور اعلام کنید، هم مردم ما و هم دنیا آن را خواهند پذیرفت.</span><br><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">&nbsp;</span><br><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">ایشان در جواب گفتند شما الان نمی‌فهمید. پنجاه سال دیگر خواهند گفت با سوءاستفاده از احساسات مردم، نظام مورد نظر خود را بر مردم تحمیل کردند. نه حتما باید رأی‌گیری شود و دقیقا تعداد مخالف و موافق معین شود. من وقتی از قم برگشتم، منزل خاله‌ام بودم که آقای صدر تماس گرفت و مرا به وزارت کشور دعوت کرد. من به اتفاق دکتر حسن حبیبی به دیدار ایشان رفتیم و بعد از کمی گفت‌و‌گو، معاونت سیاسی و اجتماعی را به من و معاونت اداری و عمران را به ایشان واگذار کرد. از آن تاریخ هر دوی ما در وزارت کشور شروع به کار کردیم. تقریبا اواسط اسفند ۵۷ بود که احمد آقا گفت یک سری بیا قم و رفتم و گفت آقا پایش را کرده است توی یک کفش و گفته است که باید خیلی زود رفراندوم برگزار بشود برای جمهوری اسلامی. </span><br><br><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">به ایشان گفتم خیلی خوب، اما خیلی زود یعنی چه؟ گفت امام می‌گوید همین روزهای آینده، گفتم قبلا توضیح دادم که این کار تشکیلات لازم دارد و نظم می‌خواهد، فرمانداری‌ها، استانداری‌ها، صندوق، جمع‌آوری تهیه تعرفه و ارسال، ستاد مرکزی و این‌ها همه به این سرعت نمی‌شود، گفت که نمی‌دانم دیگه آقا اصرار دارد که این انجام بشود. </span><br><br><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">من دوباره به قم رفتم و به ایشان گفتم آقا خود شما نظام جمهوری اسلامی را اعلام کرده‌اید، این کافی است و دنیا هم که مشروعیت شما را قبول کرده است، این هیچ ایرادی ندارد. ایشان گفتند شما الان را نگاه نکنید، آن چیزی که در تاریخ می‌ماند، واقعیت‌های تاریخی است. شما سعی کنید که هر چه زود‌تر دولت این کار را برگزار کند. آن موقع من در هیات وزیران هیچ نقشی نداشتم و گاهی اوقات در جلسات دولت به درخواست دوستان شرکت می‌کردم. به ایشان گفتم برگزاری یک چنین کاری خیلی تدارکات می‌خواهد، از وزارت کشور که باید یک ستادی تشکیل بدهد در شهرستان‌ها و در مراکز استان‌ها، بخشداری‌ها، یک بسیج تشکیلاتی و عمومی باید صورت بگیرد، الان در صورتی که پاسبان‌ها جرأت نمی‌کنند با لباس پاسبانی بیرون بیایند و سر چهارراه‌ها بمانند برای نظم عمومی، چطوری می‌خواهید این کار برگزار بشود. <br><br></span><div align="center"><a href="http://bartarinha.ir"><img class="img-responsive-news" style="border: medium none;" alt="" title="" src="http://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1392/1/11/155533_158.jpg"></a><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;"></span><br><br><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;"></span></div><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">ایشان گفتند نه این کار امکان‌پذیر است، شما بروید و کار را به سبک انجمن اسلامی در بیاورید. من آمدم تهران و آن شب مطلب را به آقای صدر حاج سیدجوادی اطلاع دادم، ایشان گفت شما اولویت کارتان را روی برگزاری رفراندوم بگذارید. گفتم بسیار خوب ولی این بدعتی نباشد برای انجام کار دائم در وزارت کشور چون من الان تهران را هنوز بلد نیستم، چطوری می‌توانم معاون سیاسی و اجتماعی وزارت کشور بشوم. به هر حال فایده نکرد و من در آنجا مشغول کار شدم و این دقیقا ۱۴ یا ۱۵ اسفند سال ۵۷ بود. </span><br><br><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt; font-weight: bold;">تشکیل ستاد برگزاری رفراندوم </span><br><br><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">در عرض کمتر از ۳ روز به سبک انجمن اسلامی ما یک ستاد برگزاری رفراندوم در وزارت کشور تشکیل دادیم و به تعداد استانداری‌ها افرادی را از انجمن اسلامی و دوستان دیگر گرد آوردیم. البته تشکیلات ستاد انتخاباتی وزارت کشور که از زمان گذشته با یک مدیریت کل اداره می‌شد، خدمات ستادی به ما ارایه می‌داد و تجربه‌های تشکیلاتی خود را در اختیار ستاد رفراندوم می‌گذارد. قرار شد ۳ نفر در مرکز بمانند و بقیه به مراکز استان‌ها اعزام بشوند، در آنجا نیز یک ستاد مرکزی به تعداد شهرستان‌ها افرادی را با کمک ائمه جمعه که مورد اعتماد احمد آقا بودند در اختیار گرفتند. در مرکز شهر‌ها نیز همین‌طور به تعداد روستا‌ها و بخش‌ها افراد انتخاب شدند. </span><br><br><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">تقریبا بیستم اسفند بود که ستاد رفراندوم کل کشور تشکیل شد. آن موقع تشکیلات کشوری از هم پاشیده بود، استانداری‌ها سر و سامان نداشت. بعضی از استانداران که به تازگی به محل کار خود اعزام شده بودند، مورد اعتراض اهالی بودند. یک بار در یکی از روزنامه‌ها نوشته بود: «آقای بازرگان آن انقلاب کجا و این انتصابات کجا؟!» در خیلی موارد توده‌ای‌ها و نیروهای چپ و عناصر ضد انقلاب در ایجاد بلوا و نارضایتی نقش داشتند. استانداران هنوز مجال زیادی برای تسلط به کار پیدا نکرده بودند، در حوزه‌های کوچکتر فرمانداری و شهرستان‌ها و بخشداری‌ها نیز به همین شکل بود و سازمان منظمی که عهده‌دار اجرای صحیح و بدون دغدغه رفراندوم بشود، وجود نداشت. با وظیفه سنگینی روبرو بودیم و چاره‌ای ندیدیم که یک جلسه مشترکی با روحانیون معتمد امام در مراکز استان‌ها بگذاریم و از آن‌ها تقاضا کنیم که تسهیلاتی را فراهم کنند. در این زمینه با کمک حاج احمد آقا با روحانیون سر‌شناس مراکز استان‌ها مانند آقای صدوقی در یزد هماهنگی‌هایی کردیم. آیین‌نامه اجرائی رفراندوم تدوین و به دولت و به شورای انقلاب جهت تصویب فرستاده شد.</span><br><br><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt; font-weight: bold;">شورای انقلاب و تصویب قوانین رفراندوم</span><br><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">&nbsp;</span><br><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">برنامه‌ریزی و تصویب قوانین مربوط به رفراندوم تعیین شکل حکومت ایران برعهده شورای انقلاب بود. این رفراندوم، هم به آن دلیل که رفراندوم شکل‌گیری نظام بود و هم به سبب آنکه اولین رفراندوم عمومی، پس از پیروزی انقلاب اسلامی بود، اهمیت فراوانی داشت و به همین دلیل، تصویب قوانین مربوط به آن نیز، دارای اهمیت بسیار بود. </span><br><br><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">بر اساس قانون مصوب شورای انقلاب، در هر برگ رأی، حروف رأی موافق (آری) با رنگ سبز و حروف رأی مخالف (نه) با رنگ قرمز چاپ شده بود. بخش بالای این دو قسمت که حروف آن به رنگ قرمز بود، تعرفه رفراندوم بود و رأی‌دهندگان، پس از دریافت برگ رفراندوم، نظر خود را به صورت مخفی برای یکی از دو حالت زیر اعلام می‌کردند:</span><br><br><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">۱- تغییر رژیم سابق به جمهوری اسلامی که قانون آن از تصویب ملت خواهد گذشت. (آری)، با رنگ سبز.</span><br><br><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">۲- تغییر رژیم سابق به جمهوری اسلامی که قانون آن از تصویب ملت خواهد گذشت. (نه)، با رنگ قرمز. </span><br><br><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt; font-weight: bold;">اظهارنظر‌ها درباره نوع نظام سیاسی ایران </span><br><br><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">پس از مطرح شدن انجام رفراندوم، بر سر نام و عنوان نظام سیاسی ایران که باید در رفراندوم مورد سؤال قرار گیرد، اختلافاتی بروز کرد. دولت موقت سعی داشت کلمه «دموکراتیک» را به «جمهوری اسلامی» اضافه کند که با مخالفت جدی امام و نیروهای انقلابی مواجه گردید. بازرگان در مصاحبه‌ای در تاریخ ۴ بهمن ۱۳۵۷ به این مساله اشاره کرد. نخست‌وزیر صراحتا از نظریه جمهوری دموکراتیک اسلامی پشتیبانی کرد و روزنامه‌های وابسته و نزدیک به گرایش او، به اظهارات وی دامن زدند، مثلا کیهان با تیتر درشت نوشت: «بازرگان: به جمهوری اسلامی، صفت دمکراتیک را باید اضافه کرد.» </span><br><br><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">استدلال بازرگان این بود که نباید انتخاب‌های متعدد را از مردم سلب کرد و آنان را تنها بر سر دو راه قرار داد بلکه مفهوم دموکراتیک جنبه عام‌تری است که حتی می‌توان اسلام و هر نوع نظام حکومتی دیگر را بعد‌ها در آنجا داد. در راستای سخنان بازرگان، دیگر چهره‌های دولت موقت نیز از نظریه دموکراتیک اسلامی دفاع کردند. احمد صدر حاج سیدجوادی، وزیر کشور، نیز گفت اگر بناست ما حکومت دموکراتیک داشته باشیم، چرا این دموکراسی از آغاز رعایت نشود، یعنی از نخستین قدم دوران جدید پس از نظام استبدادی، مردم در انتخابات نوع جمهوری مختار باشند و رفراندوم ما از نظر سندیت و مشروعیت دارای استحکام و قوام قانونی مطلق باشد. حاج سیدجوادی حتی از بازرگان نیز قدم جلو‌تر گذاشت و گفت: «مناسب آن است که فقط مفهوم جمهوری دمکراتیک باشد تا در تدوین قانون اساسی بتوانیم آن را به هر شکلی در آوریم.»</span><br><br><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">امام خمینی شدیدا با نظریه دموکراتیک اسلامی به مخالفت برخاستند و آن را نشانی از نفوذ و نماد غرب‌زدگی به حساب آوردند. ایشان فرمودند فقط «جمهوری اسلامی»، نه یک کلمه زیاد و نه یک کلمه کم. امام در پیام دیگری که در ۴ فروردین ۱۳۵۸ پخش گردید، صراحتا اعلام کردند که شما ملت ایران در انتخاب نوع حکومت آزاد هستید. یعنی می‌توانید به هر نظام مورد دلخواه رأی دهید اما خود من به جمهوری اسلامی رأی می‌دهم. آیت‌الله مطهری نیز با اضافه کردن مفهوم دموکراتیک به «جمهوری اسلامی» موافق نبود و در این باره گفت: «... در عبارت جمهوری دموکراتیک اسلامی، کلمه دموکراتیک حشو و زاید است...» </span><br><br><div align="center"><a href="http://bartarinha.ir"><img class="img-responsive-news" style="border: medium none;" alt="" title="" src="http://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1392/1/11/155527_289.jpg"></a><br><br></div><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt; font-weight: bold;">برگزاری رفراندوم در فروردین ۵8 </span><br><br><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">دکتر صادق طباطبایی روز ۱۷ اسفند ۵۷ به همراه چند نفر از دست‌اندرکاران ستاد مرکزی رفراندوم حضور امام رسیدند. وی درباره این ملاقات می‌گوید: «روز دهم فروردین ۵۸ به عنوان تاریخ برگزاری رفراندوم تعیین شد. امام تأکید داشتند هر چه سریع‌تر رفراندوم برگزار شود. وقتی مشکلات را عرض کردم، گفتند شما حرکت بکنید، مردم هم مردم نجیبی هستند، کمک خواهند کردند و زیاد نگران تحریکات ضد انقلاب نباشید. در جواب ایشان گفتم گاهی ناهماهنگی‌ها مربوط به روحانیون شهرستان‌هاست. گفتند هر جا با اشکال مواجه شدید به من اطلاع بدهید.» </span><br><br><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">بدین ترتیب مقدمات برگزاری رفراندوم فراهم شد و در اولین ساعات روز دهم فروردین رفراندوم با شکوه هر چه تمام‌تر آغاز شد. حضور مشتاقانه مردم از‌‌ همان ساعات اولیه نمایان بود. بسیاری از مردم برای نخستین بار در طول عمر خود بود که در رأی‌گیری شرکت می‌کردند. از اخبار و گزارش‌ها و تصاویری که وجود دارد میزان شور و حرارت وصف‌ناپذیر مردم، حتی اقلیت‌های مذهبی کاملا پیدا است. روز اول آنچنان تراکم جمعیت زیاد بود که به برخی مناطق، به خصوص مناطق مرزی تعرفه لازم نرسید و نزدیک غروب امام اجازه داد که ۲۴ ساعت دیگر مدت رأی‌گیری تمدید شود. دکتر طباطبایی در این باره می‌گوید: «ما یک پل ارتباطی بین مراکز استان‌ها و شهرهای بزرگ برقرار کردیم و با هواپیما و هلی‌کوپتر و خیلی‌ جا‌ها با قاطر برگه‌ها را به جاهایی که نرسیده بود رساندیم.<br><br>&nbsp;باز هم گزارش‌هایی می‌رسید که گروه‌های ضد انقلاب چریک‌های فدایی خلق و مجاهدین خلق اقداماتی کرده بودند و برگه‌ها را از بین برده بودند. متأسفانه علی‌رغم تدابیر امنیتی در گنبد و ترکمن صحرا و سقز و سنندج و مهاباد نگذاشتند رفراندوم برگزار شود. حتی به اتومبیل هیات حسن نیت و نمایندگان آقای طالقانی هم حمله کردند که خوشبختانه به آن‌ها آسیبی نرسید. در سنندج اکیپی شامل شش پزشک و سه پرستار که برای مداوای مجروحین رفته بودند مورد حمله قرار گرفته و کشته شدند. مأموران وزارت کشور با صندوق‌های سیار به بیمارستان‌ها و زندان‌ها هم می‌رفتند، از نکات جالب اینکه امیرعباس هویدا در زندان درخواست کرده بود رأی بدهد که برگه به او داده شد و او هم رأی آری به جمهوری اسلامی داد. </span><br><br><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">بلافاصله پس از اتمام ساعات رأی‌گیری، شمارش آراء آغاز شد. یادم است در حالی که نتایج آراء را از نقاط مختلف دریافت می‌کردیم، اطلاع دادند که چریک‌های فدایی یا عده‌ای مسلح قصد دارند به ستاد انتخابات حمله کنند. عده‌ای از کارکنان ترسیده بودند، آقای کیارشی – معروف به پیراشکی – از دوستان انجمن اسلامی شهر آخن هم آن موقع به وزارت کشور برای دیدار با من آمده بود. من گفتم به نظر می‌رسد جنگ روانی باشد. ولی بالاخره حرکت مذبوحانه و بی‌ثمری انجام دادند. علیرغم آن شمارش آراء ادامه یافت. </span><br><br><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">ساعت ۱- ۲/۵ بعد از نیمه شب بود که نتایج جمع‌آوری شد. با وجود اینکه در برخی از شهر‌ها رأی‌گیری انجام نشده بود و به برخی نقاط هم برگه رأی نرسیده بود، اما روی برخی اطلاعات، تخمین ما این بود که ۹۴ درصد واجدین شرایط در رفراندوم شرکت کرده‌اند، البته سرشماری دقیق جمعیتی نداشتیم، اما بر اساس تعداد تعرفه‌ها و اطلاعات دیگر جمعیتی این درصد را به دست آوردیم که خوب یک امر بی‌سابقه‌ای بود... و ۹۸/۲ درصد رأی آری به جمهوری اسلامی دادند... ضمنا ۴۱۲ یا ۴۱۳ نفر هم خواهان جمهوری دمکراتیک خلق [بودند]...» </span><br><br><div align="left"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;"><br></span></div></div> text/html 2018-03-22T11:32:26+01:00 astara1.ir پایگاه اطلاع رسانی گردشگری تالش و آستاراastara1.ir پایگاه اطلاع رسانی گردشگری تالش و آستاراastara1.ir فواید قناعت http://astara1.ir/post/1042 <font size="2">&nbsp;در مطلب ذیل به برخی از فواید قناعت از زبان امام علی علیه السلام اشاره می کنیم:</font><div style="text-align: justify;"><font size="2"><br></font></div><font size="2" face="arabic2"><div style="text-align: justify;"><b>1- عزت و سربلندی</b></div></font><div style="text-align: justify;"><font size="2">همه انسان ها خواهان شخصیت، عزت و سربلندی هستند. فردی که دارای مناعت طبع و عزت نفس است، نزد همگان عزیز و سربلند و باهمت جلوه می کند، ولی کسی که به دیگران طمع و چشم داشت دارد، خود را ذلیل و اسیر ساخته و مردم با چشم حقارت به او می نگرند.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">امام علی علیه السلام در این باره چه زیبا می فرماید:</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">قَدْ عَزَّ مَنْ قَنِع[1]؛ کسی که قناعت کرد، عزیز شد.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">سعدی می گوید:</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">قناعت توانگر کند مرد را</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">خبر کن حریص جهانگرد را</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">قناعت کن ای نفس، بر اندکی</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">که سلطان و درویش، بینی یکی</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">چو سیراب خواهی شدن زآب جوی</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">چرا ریزی از بهر برف آبروی</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><br></font></div><font size="2" face="arabic2"><div style="text-align: justify;"><b>2- بی نیازی واقعی</b></div></font><div style="text-align: justify;"><font size="2">فقر و احتیاج چیزی است که همه از آن نفرت دارند، چنان که غنی بودن و بی نیازی مورد علاقه همه است. بسیاری از مردم چون بی نیازی را در جمع آوری ثروت، امور مادی و تهیه تجملات می دانند، لذا تا آن جا که توان دارند، در تحصیل آنها تلاش می کنند، ولی هر اندازه انسان از این امور بیشتر بهره مند باشد، به خاطر حفظ و اداره آنها، دایره احتیاجاتش زیادتر خواهدبود و تنها چیزی که موجب بی نیازی انسان می گردد، قناعت به اموری است که برای انسان فراهم شده و احتیاجات ضروری او را برطرف می سازد. امام علی علیه السلام می فرماید:</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">ثَمَرَةُ القَناعَةِ الغِنی[2]؛ میوه قناعت بی نیازی است.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">همچنین فرمود: وَ لا کنزَ أَغنَی مِنَ القَناعَةِ[3] ؛ هیچ گنجی بی نیاز کننده تر از قناعت نیست.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">حضرت علی علیه السلام می فرماید:</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">القناعَةُ مالٌ لاینفَدُ[4] ؛ قناعت، ثروتی است پایان ناپذیر.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">همچنین آن حضرت می فرماید:</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">الغِنَی الاکبَرُ الیأسُ عَمّا فِی أَیدِی النّاسِ[5] ؛ برترین بی نیازی و دارایی، نومیدی است از آن چه در دست مردم است.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">همچنین می فرماید:</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">مَن قَنَعَ بِما رَزَقَهُ اللّهُ فَهُوَ مِن اغنی النّاسِ[6] ؛ هر کس بدان چه خدا روزیش نموده قناعت ورزد او از غنی ترین مردم است.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">چون قناعت را پیمبر گنج گفت</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">هرکسی را کی رسد گنج نهفت؟</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><br></font></div><font size="2" face="arabic2"><div style="text-align: justify;"><b>3- آسایش خاطر و آرامش روان</b></div></font><div style="text-align: justify;"><font size="2">بیشتر مردم سعی می کنند که آسایش و راحتی خود را با به دست آوردن مال و کسب مقام و تجملات زندگی فراهم سازند و هرگاه موفق نشدند آنها را به دست آورند، نگران شده و خود را بدبخت می دانند؛ در صورتی که امور یاد شده نه تنها موجب آسایش و راحتی انسان نمی گردد، بلکه بیشتر موجب ناراحتی و سلب آسایش می باشد. آن چه موجب آسایش و راحتی جسم و روح انسانی است، قناعت وبی توجهی به اموری مادی دنیا است. امام صادق علیه السلام می فرماید:</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">مَن قَنَعَ بِالمَقسُومِ استَراحَ مِنَ الهَمِّ وَ الکربِ وَ التَّعَبِ[7] ؛ هرکس به مقداری که روزی او است قناعت کند از پریشانی، غصه و رنج راحت می شود.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">امام علی علیه السلام می فرماید:</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">مَن قَنَعَ لَم یغتَمّ[8] ؛ انسان قانع غمگین نمی شود.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">امام حسین علیه السلام هم در حدیثی زیبا می فرماید:</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">القُنُوعُ راحَةُ الابدانِ[9] ؛ قناعت مایه آسایش تن و بدن است (که بیشترین تلاش انسان فراهم کردن راحتی و آسایش است).</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><br></font></div><font size="2" face="arabic2"><div style="text-align: justify;"><b>4- حریت و آزادی</b></div></font><div style="text-align: justify;"><font size="2">قناعت باعث آزادی فکری و روحی و استقلال انسانی است. همچنان که طمع موجب بردگی و خواری انسان است.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">امام علی علیه السلام می فرماید:</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">استَغنِ عَمَّن شئتَ تَکن نَظیرُهُ[10] ؛ (با قناعت) خود را از هرکسی بی نیاز گردان تا (در شخصیت و آزادگی) مانند او گردی.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">بنابراین وقتی انسان به آن چه دارد قانع باشد و چشم داشتی به دیگران نداشته باشد، در تمام کارهایش خود تصمیم می گیرد و آزادانه رفتار می کند و با کمال صراحت همه جا سخنش را می گوید و نظر خود را اظهار می دارد.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><br></font></div><font size="2" face="arabic2"><div style="text-align: justify;"><b>5- خودسازی</b></div></font><div style="text-align: justify;"><font size="2">امام علی علیه السلام می فرماید:</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">اعوَنُ شَی ءٍ عَلی صَلاحِ النَّفَسِ القَناعَةُ[11] ؛ آنچه برای بهبود نفس آدمی بیش از هرچیز کمک می کند، قناعت است.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><br></font></div><font size="2" face="arabic2"><div style="text-align: justify;"><b>6- آسانی حساب</b></div></font><div style="text-align: justify;"><font size="2">امام علی علیه السلام می فرماید:</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">اقنَع بِما اوتیتَهُ یخُفُّ عَلیک الحِسابُ[12] ؛ به آنچه به تو داده شده قناعت کن تا حساب تو سبک باشد.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><br></font></div><font size="2" face="arabic2"><div style="text-align: justify;"><b>7- سبک باری</b></div></font><div style="text-align: justify;"><font size="2">امام علی علیه السلام می فرماید:</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">مَن رَضِی مِنَ اللّهِ بِالیسیرِ مِنَ المَعاشِ رَضِی اللّهُ مِنهُ بِالیسیرِ مِنَ العَمَلِ[13] ؛ هرکس در امر معاش بر خدا آسان گیرد (قناعت ورزد) خداوند در عمل بر او آسان گیرد.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><br></font></div><font size="2" face="arabic2"><div style="text-align: justify;"><b>8- سلامت دین</b></div></font><div style="text-align: justify;"><font size="2">امام علی علیه السلام می فرماید:</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">اقنَعُوا بِالقَلِیلِ مِن دُنیاکم لِسَلامَةِ دِینِکم[14] ؛ به کمی از دنیای خود قانع باشید به خاطر سلامت دینتان.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">پی نوشت:</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">[1] . تصنیف غررالحکم، ص 392.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">[2] . غررالحکم، ص 359، ح 13.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">[3] . نهج ‌البلاغه، حکمت 371.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">[4] . همان، حکمت 57.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">[5] . همان، حکمت 342.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">[6] . بحارالانوار، ج 77، ص 45.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">[7] . بحارالانوار، ج 68، ص 349.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">[8] . غررالحکم، ص 393.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">[9] . بحارالانوار، ج 75، ص 128.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">[10] . جامع ‌السعادات، ج 2، ص 82.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">[11] . غررالحکم، ح 391.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">[12] . بحارالانوار، ج 77، ص 187.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">[13] . کافى، ج 2، ص 138.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">[14] . غررالحکم، ح 393.</font></div> text/html 2018-03-18T07:52:21+01:00 astara1.ir پایگاه اطلاع رسانی گردشگری تالش و آستاراastara1.ir پایگاه اطلاع رسانی گردشگری تالش و آستاراastara1.ir فرماندار شهرستان آستارا در جمع خبرنگاران: تخلفات مالی مسکن مهر آستارا بالای 13 میلیارد تومان است http://astara1.ir/post/1041 <p> یونس رنجکش شامگاه شنبه در نشست مشترک با خبرنگاران خبرگزاری‌ها، مطبوعات محلی و فعالان فضای مجازی در سالن اجتماعات فرمانداری اظهار کرد: با راه‌اندازی خانه مطبوعات و ایجاد شغل‌های صنفی در حوزه رسانه این شهرستان موافق بوده و از آن حمایت می‌کنم. <br><img class="decoded" alt="http://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1396/12/13/13961213000231_Test_PhotoH.jpg" src="http://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1396/12/13/13961213000231_Test_PhotoH.jpg"><br></p><p class="rtejustify">وی با بیان اینکه خبرنگاران شهرستان آستارا در قالب طرح‌های بوم‌گردی می‌توانند صاحب مسکن و در کنار آن واحدهای بوم‌گردی شوند تصریح کرد: تسهیلات خوبی در حوزه ایجاد واحدهای بوم‌گردی در روستاها با هدف جذب گردشگر و توسعه اقتصاد روستامحور از سوی دولت پیش‌بینی شده و در حال پرداخت است.&nbsp;&nbsp;</p> <p class="rtejustify">فرماندار شهرستان آستارا با اشاره به زدوبندهای صورت‌گرفته در مسکن مهر این شهرستان این پروژه را یک چالش بسیار بزرگ برای شهرستان آستارا دانست و خاطرنشان کرد: براساس آخرین تحقیقات صورت‌گرفته حجم سوء‌استفاده‌ها و تخلفات مالی در این پروژه، بالای 13 میلیارد تومان بوده است.&nbsp;&nbsp;</p> <p class="rtejustify">رنجکش با تأکید براینکه برخی از مدیران دستگاه‌های اجرایی شهرستان آستارا از قدرت ریسک‌پذیری بالایی برخوردار نیستند، بیان کرد: اگر بخواهیم به مدیران دستگاه‌های اجرایی این شهرستان نمره بدهیم باید گفت که مدیران کم‌تحرک با قدرت ریسک‌پذیری پایین نمره ضعیفی از فرمانداری کسب می‌کنند.&nbsp;</p> <p class="rtejustify">وی ضمن قدردانی از خبرنگاران و فعالان فضای مجازی شهرستان آستارا جهت پوشش اخبار این شهرستان مرزی و گردشگرپذیر در رسانه‌های دیداری، مکتوب و غیرمکتوب بیان کرد: از خبرنگاران خبرگزاری‌ها، مطبوعات و فعالان فضای مجازی انتظار داریم مشکلات و چالش موجود در شهرستان آستارا را برجسته کنند.&nbsp;</p> <p class="rtejustify">فرماندار شهرستان آستارا تخلیه بار در بارانداز راه‌آهن بین‌المللی آستارا-آستارا، کلنگ‌زنی و آغاز عملیات اجرایی سد لاستیکی روی رودخانه ملاهادی را از اقدامات مهم عمرانی در سال جاری دانست و افزود: براساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته سد لاستیکی رودخانه ملاهادی تا پایان سال 97 آماده بهره‌برداری می‌شود.&nbsp;&nbsp;</p> <p class="rtejustify">به گزارش فارس، در مراسم مذکور خبرنگارن خبرگزاری‌های ایرنا، صداوسیما، فارس، تسنیم، ایسنا، مهر، ایلنا، شبستان، مدیران مسئول نشریات محلی و تعدادی از فعالان فضای مجازی و کانال‌های تلگرامی شهرستان آستارا توسط فرماندار این شهرستان موردتجلیل قرار گرفتند. <br></p> <br> text/html 2018-03-16T14:00:48+01:00 astara1.ir پایگاه اطلاع رسانی گردشگری تالش و آستاراastara1.ir پایگاه اطلاع رسانی گردشگری تالش و آستاراastara1.ir عید نوروز http://astara1.ir/post/1040 <h3><strong><a title="تاریخچه ی عید نوروز" class="rl" target="_blank" href="http://namnak.com/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DA%86%D9%87-%DB%8C-%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2.p706">عید نوروز</a></strong> جشن باستانی ایرانیان...</h3><p class="tj">یکی از جشن های باستانی ایرانی جشن <em><em>عید نوروز</em></em> می باشد که به همین مناسبت به تشریح تاریخچه ای از این عید باستانی در ادامه می پردازیم.<a href="http://namnak.com/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DA%86%D9%87-%DB%8C-%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2.p706"><img src="http://namnak.com/source.gif" alt="عید نوروز" usemap="#sourcemap"></a></p><div><map name="sourcemap"><area shape="rect" coords="0,0,24,20" alt="عید نوروز" href="http://namnak.com/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DA%86%D9%87-%DB%8C-%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2.p706"></map></div><p class="tj">جشن همتای واژه (عید) در زبان های ایرانی (جشن) یا (یسن) است. از ریشه YAZ به معنای ستایش، نیایش و پرستش؛ (ایزد) به معنای ستایش شده و نیایش شده نیز از همین ریشه است. (جشن) واژه ای ایرانی، مذهبی و بسیار کهن است.</p><p class="tj">این واژه که باری گران از معناها و سنت های ویژه ایرانی را بر دوش دارد، در اصل عبارت بوده است از برپایی مراسم نیایش و سپاس به مناسبت رخداد یک پیروزی، یک واقعه اجتماعی یا یک معجره آسمانی که سودی برای اجتماع داشته باشد. مردم به هنگام برپایی بزرگداشت گردهم جمع می آمدند و خدای را با مراسم ویژه مذهبی نیایش می کردند، و این نیایش و سپاس همه ساله به عنوان قدرشناسی از موهبتی که از سوی خداوند ارزانی شده بود تکرار می گردید.</p><p class="tj">این مراسم با رقص های مذهبی و سرود و موسیقی نیز همراه بوده است. آن چنان توده هایی از آتش برپا می داشتند و در کنار آن صدها و هزارها اسب و گاو و گوسفند قربانی می کردند. آن گاه سهمی از قربانی به آتش داده می شد و باقیمانده آن میان مستمندان و نیایشگران پخش می گردید و با همین گوشت قربانی سور و مهمانی برگزار می شد. همین جشن ها در دوره های مختلف زندگانی اقوام ایرانی، آغاز سال را اعلام می کردند.</p><p class="tj">&nbsp;</p><p class="tcr"><a href="http://namnak.com/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DA%86%D9%87-%DB%8C-%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2.p706" title="تاریخچه نوروز"><img src="http://files.namnak.com/images/art/13911028/911111/24_pics/%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2.jpg" alt="تاریخچه نوروز" title="تاریخچه کامل از عید نوروز" height="293" width="300"></a></p><div style="text-align:right;border: 1px dashed #828282;padding: 5px;font-weight: bold;background-color: #eee;border-radius: 5px;">همچنین بخوانید : <a style="color:maroon !important" href="http://namnak.com/%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86.p65816" target="_blank">شادترین کشورهای جهان در سال 2018 + عکس</a></div><h3 class="tcr">بنیاد عید نوروز&nbsp;</h3><p class="tj"><strong>جشن عید نوروز<br></strong> این جشن از کهن ترین جشن های ایرانی است که پژوهشگران بنیاد آن را هند و ایرانی ندانسته اند، بلکه با قید احتمال آن را به اقوام بومی نجد ایران پیش از مهاجرت و آریاییان، منسوب می دانند. همچنین دو جشن مهرگان و نوروز از طریق سومریان به بین النهرین راه یافته و در آنجا دو جشن (<strong><a title="ازدواج و شرایط ازدواج و آمادگی های قبل از ازدواج" class="rl" target="_blank" href="http://namnak.com/%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC.p20989">ازدواج</a></strong> مقدس) و (اکیتو) را پدید آورده که بعدها در بین النهرین این هر دو جشن به صورت جشنی واحد در آغاز سال نو برگزار گردیده، ولی در نجد ایران همچنان تا دوره اسلامی به صورت دو جشن مستقل بر قرار مانده است. بنابراین سه جشن «نوروز»، «مهرگان» و «سده» بیشتر در زمره اعیاد ملی ایرانی قرار می گیرند تا جشن های مذهبی.<br>&nbsp;</p><p class="tcr"><a href="http://namnak.com/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DA%86%D9%87-%DB%8C-%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2.p706" title="تاریخچه هفت سین"><img src="http://files.namnak.com/images/art/13911028/911111/27_pics/%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2.jpg" alt="سفره هفت سین" title="نقاشی زیبا از سفره هفت سین نوروز" height="250" width="350"></a></p><h3 class="tcr">نوروز نماد رستاخیز حیات</h3><p class="tj"><br><strong>نوروز و فروهر<br></strong> ماه فروردین به فـَرَوَهرها و یا فروشی ها تعلق دارد. جشن نوروز نیز نمادی از سالگرد بیداری طبیعت از خواب زمستانی است که به رستاخیز و حیات منتهی می شود. فروهر یکی از نیروهای غیر مادی در وجود انسان است و نوعی همزاد آدمیان که پیش از آفرینش مادی مردمان در جهان مینوی به وجود می اید و <strong><a title="15 دقیقه پس از مرگ و دفن چه اتفاقی می افتد؟+تصاویر" class="rl" target="_blank" href="http://namnak.com/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%DA%AF.p39057">پس از مرگ</a></strong> آدمیان نیز دوباره به جای نخستین خویش باز می گردد. در عقاید باستانی تر، ایرانیان تنها قهرمانان را دارای فروهر می دانستند، اما بعدها پرهیزگاران نیز از این موهبت بهره مند می شوند. آنان سالی یکبار برای دیدار بازماندگانشان به خانه های خویش فرود می آیند و ورود آنان برکت را به همراه خواهد داشت، آن زمان که خانه را پاکیزه و درخشنده ببینند. ولی چنانچه آن را آشفته در هم و پاکیزه نشده بیابند برکت برای آن نخواسته ، آن را رها می کنند. حضور فروهرها از طلیعه فروردین و نوروز آغاز می شود و تا دهم فروردین و به روایتی تا نوزدهم آن ادامه می یابد از این جهت مراسم آتش افروزی بر بالای بام ها انجام می پذیرفته تا راه خانه ها را به فروهرها نشان دهند.</p><p class="tcr"><a href="http://namnak.com/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DA%86%D9%87-%DB%8C-%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2.p706" title="عید نوروز"><img src="http://files.namnak.com/images/art/13911028/911111/26_pics/%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2.jpg" alt="آداب نوروز" title="آداب و رسوم جالب نوروز" height="222" width="300"></a></p><h3 class="tcr">نوروز در گذشته</h3><strong>نوروز کوچک و نوروز بزرگ<br></strong> عنوان نوروز در فرهنگ ایرانی به دو روز تعلق داشته است. یکی روز اول فروردین، که خورشید به برج حمل می رسد و به آن نوروز کوچک یا (عامه) می گویند و دیگری نوروز بزرگ یا (نوروز خاصه) است که روز خرداد از ماه فروردین است. گفته اند :نوروز سالروز آفرینش جهان و انسان است و نوروز بزرگ روزی است که در آن جمشید بر تخت نشست و خاصان را طلبید و رسم های نیکو گذاشت، و گفت خدای تعالی شما را خلق کرده است. باید که به آب های پاکیزه تن را بشویید و <strong><a title="آشنایی با انواع غسل های مستحب" class="rl" target="_blank" href="http://namnak.com/%D8%BA%D8%B3%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D8%A8.p23005">غسل</a></strong> کنید و به سجده و شکر خدا مشغول باشید و هر سال در این روز به همین دستور عمل نمایید.<br><br><strong>نوروز و آب<br></strong> همه نیکی ها چون از ابرکران (عالم اعلی) به گیتی آید، به خرداد روز آید. باشد که همه روز آید، اما آن روز بیش آید. پیداست اگر آن روز بر تن جامه ای نیکو بدارند. و بوی خوش بویند و مروای نیک تفأ ل کنند و... آن سال نیکویی بدیشان رسد و بدی را از ایشان دور می سازد. از آنجا که نوروز در آغاز فصل بارش باران های بهاری قرار دارد می توان ردپای اردویسور اناهید را نیز در آن یافت. اردویسور اناهید الهه آب است. اوست که به فرمان اورمزد از آسمان باران، برف و تگرگ را فرو می باراند. سبب این که ایرانیان در نوروز <em><em>غسل</em></em> می کنند آن است که این روز به الهه آب تعلق دارد. از این رو، مردم در این روز هنگام سپیده دم از خواب برمی خیزند و با آب قنات و حوض خود را می شویند و گاهی نیز آب جاری بر خود از راه تبرک و دفع آفات می ریزند. و در این روز مردم به یکدیگر آب می پاشند و درباره سبب این کار برخی گفته اند علت آن است که در کشور ایران دیرگاهی باران نبارید و سپس ناگهان سخت ببارید و مردم به آن باران تبرک جستند و از آن آب به یکدیگر پاشیدند و این کار همچنان در ایران مرسوم بماند.<br><br><strong>نوروز پیروز<br></strong> نوروز همچنین نمادی است از پیروزی نیکی بر بدی. از همین رو آیین نیایش رپیثون در نوروز برگزار می شود. (رپیثون ) سرور گرمای نیمروز و ماه های تابستان است. با یورش دیو زمستان به زمین رپیثون به زیر زمین فرو می رود تا با گرم نگاهداشتن آب های زیرزمینی، گیاهان و ریشه درختان را از مرگ نجات بخشد. بازگشت سالانه او در بهار نمادی است از پیروزی نهایی خیر بر شر، به همین مناسبت جشن و نیایشی ویژه در مراسم نوروزی به ایزد مذکور تعلق داشته است.<br><br><strong>نوروز و سلیمان<br></strong> در روایات ایرانی آمده است که چون سلیمان بن داوود انگشتر خویش را گم کرد سلطنت از دست او بیرون رفت. اما پس از چهل روز بار دیگر انگشتر خود را بازیافت و پادشاهی و فرماندهی به او بازگشت و مرغان به دور او گرد آمدند، و ایرانیان گفتند:نوروز آمد.<br><br><strong>نوروز روز دین و روز پادشاهی<br></strong> در ماه فروردین، روز خرداد، فریدون جهان را تقسیم کرد. روم را به «سلم»، ترکستان را به «تور» و ایرانشهر را به «ایرج» داد، کیخسرو و سیاوشان را به لهراسب سپرد، زردشت دین مزدیسنان را از اورمزد پذیرفت و کی گشتاسپ شاه دین را از زردشت و در این روز پشوتن رواج دین خواهد کرد. و نیز روایت شده است که کوروش پس از پیروزی بر بابل، پسر خود کمبوجیه را در جشن نوروز گموک بابلی به عنوان پادشاه بین النهرین معرفی کرد.&nbsp; <br> text/html 2018-02-20T07:21:41+01:00 astara1.ir پایگاه اطلاع رسانی گردشگری تالش و آستاراastara1.ir پایگاه اطلاع رسانی گردشگری تالش و آستاراastara1.ir سیستم اداری کشور دزد پرور است:ولی داداشی، نماینده آستارا http://astara1.ir/post/1039 <div style="direction: right;"> <div class="col-xs-36" style=" background: #edf8fe; padding:30px 23px 30px 22px">آستارا نیوز :سیستم اداری کشور دزد پرور است:ولی داداشی، نماینده آستارا&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; astaranews1.ir<br><div class="subtitle" style="margin-bottom: 10px;">ولی داداشی، عضو کمیسیون اصل نود می‌گوید امروز بعضی از مسئولین کشور با این رفتارهای خود به دنبال ضربه زدن و ساقط کردن نظام هستند ولی مردم بی‌گناه، همچنان در صحنه مانده‌اند و پشتیبانی انقلاب را می‌کنند و انقلاب ما به دست همین مردم حفظ شده است.</div> </div> <div class="body" style="text-align: justify;padding: 10px;"> <div style="text-align: center;"><img class="img-responsive-news" src="http://www.rouydad24.ir/files/fa/news/1396/11/30/75671_989.jpg" title="سیستم اداری کشور دزدپرور است/ امروز بعضی از مسئولین به دنبال ساقط کردن نظام هستند/ مجلس دیگر در راس امور نیست/ رسانه‌ها باید فساد را رصد کنند" alt="سیستم اداری کشور دزدپرور است/ امروز بعضی از مسئولین به دنبال ساقط کردن نظام هستند/ مجلس دیگر در راس امور نیست/ رسانه‌ها باید فساد را رصد کنند" style="border: none;" width="500"></div><span style="font-size: 13.3333px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);"></span>ولی داداشی، عضو کمیسیون اصل نود&nbsp;می‌گوید امروز بعضی از مسئولین کشور با این رفتارهای خود به دنبال ضربه زدن و ساقط کردن نظام هستند ولی مردم بی‌گناه، همچنان در صحنه مانده‌اند و پشتیبانی انقلاب را می‌کنند و انقلاب ما به دست همین مردم حفظ شده است.<div><div><br></div><div style="text-align: justify;">چندی پیش یکی از پایگاه‌های خبری، گزارشی را درباره یکی از بانک‌ها منتشر کرد که این گزارش نشان می‌داد اعضای هیات مدیره این بانک با چه عناوین مختلفی توانسته‌اند وام‌های چندصد میلیونی را با سود یک درصد و بازپرداخت‌های 15 تا 30 ساله دریافت کنند.&nbsp;</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">فارغ از این گزارش، در یک دهه اخیر، رسانه‌ها اخباری در همین رابطه که در دیگر حوزه‌های اقتصادی بوقوع پیوسته بود را منتشر کردند که این موضوع نشان دهنده دامنه‌دار بودن فساد در کشور است. اکنون باید گفت خروجی این گزارشات چیزی جز ناامیدی را در بین مردم دربرندارد و مطمئناً اگر این ناامیدی ادامه پیدا کند به بی‌اعتمادی محض منجر خواهد شد.<br></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div><div style="text-align: justify;">در همین حال نیز روز یکشنبه مقام معظم رهبری&nbsp;در دیدار پرشور هزاران نفر از مردم متدین و انقلابی تبریز، فرمودند:&nbsp;در برقراری پیشرفت در عرصه‌های مختلف به معنای واقعی کلمه رخ داده اما در زمینه «عدالت» اقرار می‌کنیم که عقب مانده‌ایم.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">حضرت آیت الله خامنه‌ای، با تأکید بر ضرورت عذرخواهی از خداوند و مردم به خاطر عقب افتادن در زمینه عدالت افزودند: ان‌شاءالله با همت مسئولان و مردان و زنان کارآمد و مؤمن در این زمینه نیز پیشرفت خواهیم کرد.</div><div style="text-align: justify;">&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">ولی داداشی، نماینده آستارا و عضو کمیسیون اصل نود، در گفت‎وگو با آستارا نیوز در خصوص گزارشاتی که از وام‌های کلان با سود ناچیز و بازپرداخت‌های طولانی که اخیراً منتشر شده و رشد روز افزون بی‏‎عدالتی در عرصه‎های مدیرتی کشور گفت: در سال‌های اخیر متعدداً و مکرراً شاهد این نوع اتفاقات بوده و هستیم و به نوعی این روند در کشور رایج شده و در بسیاری از مواقع گزارش آن‌ها هم در رسانه‌ها منتشر شده است.&nbsp;</div></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">وی افزود: حقیقت امر این است که دولت‌ها هم همت لازم را برای برخورد با این تصمیمات نمی‌گیرند و از طرفی هم بواسطه برخی لابی‌ها و اتفاقاتی که پشت پرده در مجلس رخ می‌دهد، مجلس هم از راس امور بودن افتاده است. قدرت نظارتی مجلس غیرقابل انکار است و این قدرت را قانون اساسی در اختیار نمایندگان گذاشته است ولی وقتی بعضی لابی‌ها اتفاق می‌افتد و بعضی از امتیازات را برخی آقایان می‌گیرند باعث می‌شود دهانشان بسته شود.&nbsp;حال این افراد دیگر حاضر نیستند از ابزار نظارتی که می‌توانند به نفع مردم و قانون استفاده کنند بهره ببرند.&nbsp;</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">عضو کمیسیون اصل نود ادامه داد: اولاً از نظر من مجلس به خاطر همین کارها امروز در راس امور نیست. ثانیاً در حال حاضر برای مقابله با این نوع فسادها، نقص و کمبود قوانین داریم که باید این مشکل برطرف شود. متاسفانه سیستم اداری کشور ما "دزدپرور" است و افرادی که می‌توانند در سطوح بالا اختلاس کنند خیلی زود در این سیستم‌ها رشد می‌کنند و به نوعی زمینه رشد برای این افراد مهیا است.&nbsp;</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">داداشی تصریح کرد: بعضی از افراد رده بالایی که در کشور پست‌های کلیدی هم دارند از این افراد حمایت می‌کنند و همین موضوع باعث شده نظارت کافی صورت نگیرد. این نوع رفتارها در کشور قابل نقد و اعتراض است.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">وی با تاکید بر اینکه امروز مردم با نظام جمهوری اسلامی ایران مشکل ندارند بلکه مشکل مردم همین عدم نظارت و رشد عده‌ای اختلاس‌گر است گفت: وقتی مردم و مخصوصاً جوانان برای گرفتن پنج میلیون تومان وام با مشکل روبرو هستند و از آن طرف خبری منتشر می‌شود که فردی 500 میلیون تومان وام با سود یک درصد و بازپرداخت 30 ساله گرفته، حال چه انتظاری می‌توان در راستای عدالت اجتماعی و اقتصادی داشته باشیم؟ زمانی که این اتفاقات خارج از عرف در کشور می‌افتد و اخبار آن بطور وسیع منتشر می‌شود بازخورد بسیار منفی در جامعه ایجاد می‌شود.&nbsp;</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div><div style="text-align: justify;">این نماینده مجلس ادامه داد: امروز بعضی از مسئولین کشور با این رفتارهای خود به دنبال ضربه زدن و ساقط کردن نظام هستند ولی مردم بی‌گناه، همچنان در صحنه مانده‌اند و پشتیبانی انقلاب را می‌کنند و انقلاب ما به دست همین مردم حفظ شده است.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">عضو کمیسیون اصل نود راجع به اینکه آیا این روند غیرشفاف و ناعادلانه سیستم اداری می‌تواند باعث کاهش اعتماد مردم به نظام شود؟ افزود: بزرگترین سرمایه نظام جمهوری اسلامی ایران "مردم" هستند. جمهوری اسلامی ایران دو رکن دارد: "جمهوریت" و "اسلامیت"؛ یعنی اگر نظام دو پا داشته باشد یک پای آن مردم هستند. مردم با اعتماد به مسئولین زندگی می‌کنند و اگر این اعتماد سلب شود که متاسفانه در حال سلب شدن است ضررهای زیادی را متوجه کشور خواهد کرد.</div></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">داداشی ادامه داد: سازمان‌های نظارتی، دستگاه‌های قضایی، مجلس و... باید بطور جدی به موضوع فساد ورود پیدا کنند تا این مشکلات و معضلات حل شود. اگر قرار باشد هر دستگاهی تقصیر را گردن دستگاه دیگری بیاندازد، فساد و تبعیض رفع نمی‌شود بلکه برخورد قاطع است که می‌تواند جلوی سودجویان را بگیرد.</div><div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">وی در پایان تاکید کرد: رسانه‌ها همچنان باید فساد را در جامعه رصد کنند و نظارت دقیقی بر رفتار مسئولین داشته باشند و هر خلافی در هر حوزه‌ای اتفاق افتاد گزارش دهند. بی‌تردید گزارشات رسانه‌ها مانع گسترش فساد می‌شود. مسئولی که ببیند آبرویش در خطر است جرات نمی‌کند در میدان عمل رفتاری خارج از عرف داشته باشد. امیدوارم رسانه‌ها با ظرفیت بالایی که دارند همیشه نسبت به فساد اداری حساس و هوشیار باشند.</div> </div> </div> </div> </div> text/html 2017-11-03T16:26:27+01:00 astara1.ir پایگاه اطلاع رسانی گردشگری تالش و آستاراastara1.ir پایگاه اطلاع رسانی گردشگری تالش و آستاراastara1.ir درد دل و نامه یك نویسنده و محقق و روز نامه نگار و فعال حقوق بشر به رهبر انقلاب http://astara1.ir/post/1038 <br> <p class="MsoNormal" dir="LTR" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:left;line-height:normal;direction:ltr;unicode-bidi:embed"><b><span dir="RTL" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;" lang="FA">درد دل و نامه یك نویسنده و محقق و روز نامه نگار&nbsp; و فعال حقوق بشرو درجه دار بازنشسته ارتش&nbsp; به رهبر انقلاب </span></b><b><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;line-height:normal"><b><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA">نامه&nbsp; یك نویسنده و محقق&nbsp; و فعال حقوق بشر&nbsp; و رو زنامه نگار&nbsp;<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>و فرزند جانباز 65 درصد و برادر جانباز و ارتشی بازنشسته به </span></b><b><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA">رهبر انقلاب&nbsp; امام خامنه ای </span></b><b><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><br> dardnews.ir&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; astaranews1.ir<br> <br> </span></b><b><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA">محضر امام خامنه ای<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>رهبر مسلمانان جهان <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span></span></b><b><span dir="LTR" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><br> &nbsp; </span></b><b><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA">با سلام&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></b><b><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;line-height:normal"><b><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">&nbsp; </span></b><b><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA">اینجانب اسماعیل اسدی دارستانی&nbsp;&nbsp; درجه دار بازنشسته ارتش&nbsp; نویسنده و محقق پنچ کتاب&nbsp; و روزنامه نگار و اولین وبلاگ نویس&nbsp; و مستند ساز&nbsp; و فرزند جانباز </span></b><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><span dir="LTR"></span>65 </span></b><b><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA">درصد و برادر جانباز&nbsp; میزان تحصیلات<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>فوق دیپلم و فرزندم هم&nbsp; سرباز ارتش <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>ویك خانه در روستای سیبلی<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>آستارا<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>با وام ساختم<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp; </span>كه نصف كاره<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>است<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp; </span>توان دادن قسط هایش را هم ندارم </span></b><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><span dir="LTR"></span>, &nbsp; .....&nbsp;&nbsp; </span></b><b><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA">ضامن چند نفر بودم&nbsp; مجبور شدم ماشین ام را که مسافرکشی می کردم</span></b><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><span dir="LTR"></span>&nbsp; </span></b><b><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA">بفروشم&nbsp; و مقداری قرض بکنم قسط وام گیرندهها در بانک ها بدهم&nbsp; و چند ماهی است بخاطر ضامن بودن چند&nbsp; نفر&nbsp; از حقوقم کسر می شود فقط من پانصد هزار تومان دریافتی دارم هیچ گونه در آمدی ندارم .....&nbsp;و حتی<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>وام مسكن<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>و خودرو كه از سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>گرفتم مجبور شدم<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>پول اقساط وام گیرندگان را بدهم<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>الان از سه قسمت از حقوقم كسر می شود و....&nbsp; تاكنون میلیون ها تومان بخاطر اقساط<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>وام های كه برای دیگران ضامن ایستادم<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>قرض كردم و دادم و توان خرید یك نان ندارم تنها منبع در آمد من ماشین ام بود كه مسافر كشی می كردم آنهم بخاطر<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>ضامن بودن فروختم قسط وام گیرنده در بانك انصار را دادم<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>و چند روز هم حقوقم توقیف كامل شده بود مجبور شدم یك میلیون وپنجاه هزار تومان<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>قسط وام گیرنده كه ضامن اش بودم<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>سود بگیریم بدهم و تاكنون هشت میلیون بخاطر اینكه زندان نروم<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>بخاطر وام های<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>كه ضامن ایستاده بودم سود كردم خلاصه رهبر&nbsp; عزیز وضعیت مالی من اسفناك حتی قادر نیستم نان<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>خالی برای<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>زن و فرزندم بخرم با قرض و... زندگی<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>می كنم و من فقط یك كار خدماتی ساده در آستارا می خواهم .</span></b><b><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;" lang="FA"></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;margin-bottom:12.0pt; line-height:normal"><b><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA">(توضیح اینكه من حدود نوزده سال است رو زنامه نگاری و سایت خبری درد نیوزو آستارا نیوز یك را <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>دارم و اولین وبلاگ نویس ایرانی هستم &nbsp;&nbsp; درخواست مجوز هفته نامه و سایت درد نیوز كردم با اعمال نفوذ یك وزارت خانه كه برایم پرونده سازی كرده&nbsp;&nbsp; وزارت ارشاد با مجوز و پروانه هفته نامه و سایت درد نیوز من مخالفت نمود&nbsp; و رسما مرا از كاری كه داشتم و كار می كردم محروم كردند با اینكه من نوزده سال روزنامه نگار و سایت خبری درد نیوز و آستارا نیوز را داشتم نویسنده و محقق ژنج كتاب&nbsp; بودم&nbsp; از كار رو زنامه نگاری و سایت خبری كه تنها منبع در آمدم بود محروم كردند كتبا بمن ابلاغ كردند صلاحیت ندارم&nbsp; و حتی حكم شهادت پدر جانباز 65درصد بسیجی هشت سال دفاع مقدس پدرم را بخاطر من با اعمال نفوذ جلویش را گرفتند نگذشتند حكم شهادت پدرم صادر شود چون پدر من بود و اگر مجوز هفته نامه یا سایت مرا می دادند من نیاز به كار نداشتم چند نفر دیگر را مشغول بكار می كردم<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>مرا با اینكه گواهی عدم سوپیشنه از دادگستری گرفتم<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>از كار روزنامه نگاری و سایت خبری كه از سال 1377 و 1379 فعالیت می كنم محروم و بیكار كردند <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>)</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;line-height:normal"><b><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA">&nbsp;&nbsp; برای استخدام در اسکله بندر<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>آستارا(استان گیلان )&nbsp; از فرماندار امام جمعه بنیاد شهید&nbsp; نماینده آستارا و آیت الله قربانی نماینده ولی فقیه در استان گیلان و استاندار گیلان &nbsp; نامه بردم تشکیل پرونده دادم&nbsp;&nbsp;&nbsp; با توجه به وضعیت من درخواست دارم دستور استخدام من در اسکله آستارا را بدهید حتی پول خرید نان ندارم(ماهها ست به شما واستاندار گیلان و فرماندار<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>شهرستان&nbsp; آستارا و نماینده آستارا و امام جمعه<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>و شوراها نامه و مشكلم را&nbsp; گفتم&nbsp; كسی&nbsp; به دادم نرسیده است ) را احتیاج بکار دارم</span></b><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span></b><span dir="RTL"></span><b><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA"><span dir="RTL"></span>( خواهشمند است دستور فرمایید<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>مرا در اسلكله بندر آستارا استخدام كنند ....حتی خدماتی </span></b><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></b><span dir="RTL"></span><b><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA"><span dir="RTL"></span>...<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>)</span></b><b><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA"></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;line-height:normal"><b><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA">در اسكله و بیمارستان آستارا چند روز مدت پیش چند نفر استخدام كردند با اینكه من در اسكله&nbsp; تشكیل پرونده داده بودم چون پارتی نداشتم&nbsp; استخدام نشدم</span></b><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><span dir="LTR"></span> . </span></b><b><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA">بعداز خدا امیدم به شما رهبر مسلمانان جهان است<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp; </span>توصیه مرا بكن در آستارا در اسكله یا بیمارستان یا انبارهای عمومی استخدام شوم تا من و زن و بچه ام از گرسنگی در به دری نجات یابیم.</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;line-height:normal"><b><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><br> <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>&nbsp;</span></b><b><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA">با تشکر</span></b><b><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;" lang="FA"></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;line-height:normal"><b><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>اسماعیل اسدی دارستانی&nbsp;</span></b><b><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;" lang="FA"></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;line-height:normal"><b><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA">درجه دار بازنشسته ارتش و<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>نویسنده و محقق( پنج كتاب ) و فرزند جانباز 65درصد<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>و برادر جانباز &nbsp; و فعال حقوق بشر&nbsp; و رو زنامه نگار و مستند ساز &nbsp; از&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;استان گیلان بندر آستارا – روستای سیبلی – كوچه شهید فلاحتی پلاك 41<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>09119812795</span></b><b><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA"></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;line-height:normal"><b><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA">شماره حساب عابر بانك ملی اسماعیل اسدی دارستانی :<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>6037991815652247</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span dir="LTR">&nbsp;</span></b></p> text/html 2017-11-03T16:25:50+01:00 astara1.ir پایگاه اطلاع رسانی گردشگری تالش و آستاراastara1.ir پایگاه اطلاع رسانی گردشگری تالش و آستاراastara1.ir مشاهیر، چهر‌های ماندگار ایران http://astara1.ir/post/1036 <font size="1"><b>هوالمحبوب.. هوالجمیل...هوالصابر..<br><font color="#FF0000">&nbsp;مشاهیر، چهر‌های ماندگار&nbsp; ایران</font><br>dardnews.ir <font color="#FF0000"><br>چهره‌های مشهور علمی&nbsp; ایران&nbsp;</font> </b><b><br>&nbsp;</b><b> شرف الملك حجت الحق شیخ ابوعلی، حسین عبدالله بن حسن بن علی بن سینا معروف به ابن سینا یا بوعلی سینا، بزرگترین دانشمند ایران و سرآمد حكماء و اطباء در ادوار اسلامی و مشهور در سراسر دنیاست كه سهمی عظیم در ترقی و تكامل علم در جهان داشته است. اروپاییان وی را Avicenna &nbsp;می نامند.<br><br>علی اکبر دهخدا در حدود سال 1297 ه.ق. در تهران متولد شد. هنگامیکه یک سال بیش نداشت، <br><br>دكترسید محمود حسابی در سال ۱۲۸۱ (ه.ش), از پدر و مادری تفرشی در تهران زاده شدند<br><br>شمس الدین محمد بن ملك داد تبریزی از شگرف ترین ستاره های آسمان عرفان و ادب فارسی است . شمس به دو دلیل اهمیت دارد . نخست بدلیل اقوالی كه به او منتسب است و دركتاب مستطاب مقالات شمس گرد آمده و دیگر به سبب آنكه ،‌او بود كه توانست ازمدرس ، فقیه ،‌واعظ ،‌سجاده نشین با وقاقونیه یعنی مولوی ، عارفی شیفته و شاعر رطلب اللسان بسازد كه زیباترین منظومه عرفانی ایران را بیافریند.<br><br><font color="#464646">امش محمد ، نام پدرش زکریا و کنیه اش ابوبکر است . تمامی مورخان از وی &nbsp;به نام " محمد بن زکریای رازی " در کتاب های خود یاد کرده اند . " ابوریحان بیرونی " تاریخ تولد وی را در ماه شعبان سال 251 و تارخ وفات وی را در ماه شعبان سال 313 هجری قمری ذکر کرده است <br><br></font>دکتر علی شریعتی فیلسوف ایرانی <br></b><b>&nbsp;</b><b> شیخ بهاء الدین ، محمدبن حسین عاملی معروف به شیخ بهایی دانشمند بنام دوره صفویه است. اصل وی از جبل عامل شام بود. بهاء الدین محمد ده ساله بود که پدرش عزالدین حسین عاملی از بزرگان علمای شام بسوی ایران رهسپار گردید و چون به قزوین رسیدند و آن شهر را مرکز دانشمندان شیعه یافتند، در آن سکنی گزیدند و بهاءالدین به شاگردی پدر و دیگر دانشمندان آن عصر مشغول گردید.<br><br>صادق هدایت در سه شنبه 28 بهمن ماه 1281 در خانه پدری در تهران تولد یافت. پدرش هدایت قلی خان هدایت (اعتضادالملک)‌ فرزند جعفرقلی خان هدایت(نیرالملك) و مادرش خانم عذری- زیورالملك هدایت دختر حسین قلی خان مخبرالدوله دوم بود. پدر و مادر صادق از تبار رضا قلی خان هدایت یكی از معروفترین نویسندگان، شعرا و مورخان قرن سیزدهم ایران میباشد<br><br>كمال الدین ابو العطا محمودبن علی بن محمود مرشدی كرمانی ، عارف بزرگ وشاعر استاد ایران در قرن هشتم هجری قمری است . وی را نجلند شعرا ، خلاق المعانی ‌ ، ملك الفضلا و خواجوی كرمانی نیز می نامند . او یكی از كثیر الشعرترین شاعران زبان فارسی است و از جمله شاعرانی است كه درزمان حیاتش ، دیوان او جمع آوری شده است .<br><br>دکتر بهزاد بهزادی نویسنده مترجم و پژوهشگر زبان آذری <br><br>جلال آل احمد در سال 1302 در خانواده روحانی به دنیا آمد فیلسوف <br><br>&nbsp; .&nbsp; نیما یوشیج پدر شعر نو که چندین سال در دبیرستان تاریخی حکیم نظامی تدریس می کرده است. <br> &nbsp; . سرهنگ جلیل بزرگمهر وی وکیل مدافع دکتر مصدق بود. <br><br><font color="#464646">مشید بن مسعود بن محمود طبیب کاشانی ملقب به غیاث‌الدین که در غرب به الکاشی(al-kashi) مشهور است. ریاضی‌دانی برجسته و ستاره‌شناس و محاسبی ماهر و زبردست بود. آلات رصدی دقیقی اختراع کرد و از حدود ۸۰۸ (۱۴۰۶) تا پایان عمرش ۸۳۲ (۱۴۲۹) فعالیت علمی داشته است.<br><br></font>&nbsp;&nbsp;&nbsp; .پروفسور مصطفی عسکریان مدرک دکتری سوربن (دانشگاه) فرانسه عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی <br>دكتر پرویز یگانی &nbsp;(دانشمند &nbsp;(&nbsp; I T این دانشمند&nbsp; جهان ارتباطات <br>كامیار عابدی ( ادیب - پژوهشگر) <br>ابوجعفر احمد بن على اندیجانى، اخترشناس دربار خوارزم‌شاه در رصدخانه‌ى گرگانج بود و مادرش، مهرانه، پیشینه‌ى مامایى داشت. چنان که خود گفته است، پدرش را در پى بدگویى حسودان از دربار راندند و به ناچار در یکى از روستاهاى پیرامون خوارزم ساکن شدند و چون براى مردم روستا بیگانه بودند، به بیرونى شهرت پیدا کردند.<br><br><font face="Tahoma"><font color="black">شیخ شهاب الدین یحیی بن حبشی بن امیرك سهروردی ، بی شك یكی از بزرگان حكمت و فلسفه و عرفان ایران زمین است .و این حكیم فرزانه درمدت عمر كوتاه ولی پربار خویش ،آثار ارزنده و ماندگاری به جامعه بشری تقدیم كرده است <br><br></font></font>دكتر محمد رئوف درویش ( شیمیدان ) <br><br><font color="#464646">سید محمد حسین طباطبایی معروف به علامه طباطبایی (زادهٔ ۱۲۸۱ ه.ش.- درگذشتهٔ ۱۳۶۰ه.ش.) فقیه شیعه، مفسر قران و فلسفه‌دان ایرانی ‌است. [نیازمند منبع]<br>اهمیت وی به جهت احیای حکمت و فلسفه و تفسیر در حوزه‌های تشیع بعد از دوره صفویه بوده‌است. به ویژه اینکه وی به بازگویی و شرح حکمت صدرایی اکتفا نکرده، به تأسیس معرفت‌شناسی در این مکتب می‌پردازد. <br><br></font>دکتر علی عبدلی&nbsp; نویسنده و محققان كشور<br><br>محمد معین پس از پایان تحصیلات مقدماتی برای ادامه تحصیل در دارالفنون به تهران آمد و به تحصیل در دانشکده ادبیات پرداخت و دانشنامه دکترای خود را در سال 1321 دریافت کرد. رساله خود را به زبان فرانسه نوشت. دکتر معین از چند دانشگاه خارجی درجه دکترای افتخاری داشت و عضو فرهنگستان ایران شد که ریاستش با ذکاءالملک فروغی بود<br><br>&nbsp; كامیار عابدی متولد سال 1347 ماسال ، از ادیبان و سخن شناسان برجسته معاصرمی باشد .ایشان از سال های پایانی دهه 1360 ضمن اشتغال به كار معلمی و همكاری با مطبوعات ،به نقد و پژوهش ادبی روی آورده است . عمده توجه وی به شعر فارسی از اواخر دوره قاجار « دوره های بیداری و مشروطه » تا امروز است <br> &nbsp; <br><font color="#ff0000"><font color="#000000">دکتر قریب در سال <font color="#ff0000">1288</font> در یک خانواده<span dir="ltr">‌</span>ی مذهبی در تهران متولد شد. <br></font></font>دكترهومن اشرف متولد سال 1364 هشتپر تالش است . در حال حاضر دانشجوی رشته مهندسی عمران می باشد &nbsp;&nbsp;و مدیریت بنیاد ملی مقاوم سازی استان گیلان را نیز &nbsp;برعهده دارد . </b><b><b>هومن اشرف تالش ( مخترع جوان) <br></b><br><font color="#464646">خواجه نصیر الدین مشهور به محقق طوسی؛ حکیم و دانشمند بزرگ جهان در سال ۵۹۷ هجری در شهر طوس دیده به جهان گشود. این محقق گرانقدر جهان تشیع؛ در زمان هلاکوخان به وزارت رسید و در همان رصدخانه مراغه را با بیش از ۱۲ دستگاه و ابزار نجومی جدید؛ با ابتکار خود ساخت که از شاهکارهای مراکز علمی جهان در قرون وسطی بود. بعدها تیکوبراهه منجم هلندی با تقلید از او رصدخانه اوزانین برگ را برپا نمود.<br></font>&nbsp;دكتر محمد رئوف درویش ( شیمیدان )متولد سال 1315 اسالم ، درای حدود 40 سال پیشینه ی درخشان علمی و پژوهشی ست&nbsp; و اكنون استاد شیمی دانشگاه تهران می باشد .&nbsp; چندین كتاب مشهور علمی و جهانی نوشته است<br> &nbsp;&nbsp; <br>.&nbsp; چنگیز شكوری / نویسنده و محقق و روز نامه نگار / خدمات به فرهنگ و تاریخ و زبان تالشان / كارمندفرمانداری رضوانشهر <br>&nbsp; .&nbsp; اسماعیل اسدی دارستانی نویسنده و محقق وروز نامه نگار و فعال حقوق بشر و محیط زیست وبلاگ نویس جهانی&nbsp; و مستند ساز ودرجه دار بازنشسته ارتش وچهر ه سیاسی&nbsp; و اولین وبلاگ نویس ایرانی <br> &nbsp;&nbsp; .دکتر حسن پوربابایی دکترای جنگلداری از دانشگاه تربیت مدرس و رئیس دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان <br> &nbsp;&nbsp; .بهروز نعمت الهی محقق و نویسندهٔ کتاب تاریخ جامع آستارا و حکام نمین، دو دیوان شعر فارسی و آذری از وی به جا مانده‌است. <br> &nbsp;&nbsp; .حجت السلام دکتر رضا برنجکار عضو هیأت علمی دانشگاه تهران. <br>&nbsp; .&nbsp; مهندس یونس ابراهیمی پدر کیوی و مرکبات ایران. محقق و نویسنده کتاب و مقالات متعدد در امور کشاورزی در ایران. <br> &nbsp; . عزیز ناطقی نویسنده، دبیر ریاضیات و نویسنده چندین کتاب راهنمای آموزش ریاضیات. <br> &nbsp;&nbsp; .دکتر شیرین بزرگمهر فرزند سرهنگ جلیل بزرگمهر، نویسنده و دکترای سینما تئاتر. از اساتید دانشگاههای هنر ایران. <br><br>صدرا لدین شیرازی مشهور به ملاصدرا و صدرالمتالهین از دانشمندان معروف ایران در روزگار زمامداری صفویان بود . او فیلسوف بوده و دررشته فلسفه آثار و افکار مفیدی به یادگار گذاشته است . وی درزمینه فلسفه اسلامی به تفحص پرداخته و درحیطه حكمت متعالیه تخصص داشت . این دستگاه فلسفی حاصل تلفیق آراء و عقاید گوناگون فلسفی بوده است .<br>&nbsp;&nbsp; .مرحوم&nbsp; آرمان سیف اللهی آذر نمین خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران و ترجمه چند کتاب از روسی به فارسی و ی بهمراه اسماعیل اسدی دارستانی درخصوص حیات وحش و نجات واحیای تالاب آق و تالاب استیل نقش اصلی را داشتند / ااد فعال حقوق بشر و میحط زیست می گوید /&nbsp; من در خصوص حقوق بشر و محیط زیست&nbsp; فعالیت می کردم و تالاب استیل را قدیمی و آق را کم ارزش می دانستم&nbsp; ولی استاد آرمان مطالعات علمی خود را دراختیار من گذشتند و قدمت تالاب آق وو اهمیت کشور یو بین المللی آق را بمن مدتها شرح و توضیح با هم برای احیای تالاب فعالیت می کردیم و بعداز مرگ ایشان من پی گیر شدم و با اطلاع رسانی و نامه نگار یو وبلاگ نویسی و فعالیت گسترده&nbsp; موفق شدم آروزی آرمان که احیای تالاب آق بود را به ثمر برسان حالا آقایون رجال سیاسی و روسا بگویند ما این کاررا کردیم در صورتیکه استاآرمان سیف الهی تالاب را احیا کرد من هم بعنوان شاگرد وی در روز نامه نگاری و فعالیت محیط زیست ادامه دادم موفق به شناساندن تالاب آق و امسال هم احیا شد.. بیاد آرمان .. <br> &nbsp; . اشرف حریری محقق و نویسنده کتاب تاریخ آموزش و پرورش آستارا در دو جلد. <br> &nbsp; . اسداله عبدالهیان نویسنده کتاب زیارت کعبه، آمال مسلمین و تفسیر آیات قرآنی در مثنوی <br>.مهندس داوود عدالت : نویسنده و محقق باستان ایران&nbsp; و محقق و معلم <br>دكتر كیوان اسد پور از نخبگان علمی كشور است روز نامه نگار&nbsp; و نویسنده&nbsp;&nbsp; و از ایثارگران هشت سال دفاع مقدس&nbsp; كه از ظنر علمی و سیاسی در شكور مشهور است <br><br><font>سید محمد علی جمال زاده در سال 1309 هـ . ق. برابر با سال 1270 هـ . ش. در شهر اصفهان به دنیا آمد. پدر او سید جمال الدین واعظ همدانی معروف به (اصفهانی) از خاندان بزرگ صدر در لبنان و مادر او مریم فرزند میرزا حسن باقرخان از اعیان شهر اصفهان بود. شاعر و نویسنده فیلسوف ایرانی <br><br></font>.دکتر عسگر غنی / سردار بازنشسته موشکی وزارت دفاع از دانشمندان و نخبگان&nbsp; موشکی و هسته ای&nbsp; ایران <br>&nbsp; <br>استاد علامه محمد تقی جعفری قدس سره به سال 1304 خورشیدی در شهر تبریز متولد شد <br>شهید معلم استاد&nbsp; دانشگاه یوسف مرحبا نویسنده و استاد&nbsp; دانشگاه سرهنگ جلیل بزرگمهر وی وکیل مدافع دکتر مصدق بود. پروفسور مصطفی عسکریان مدرک دکتری سوربن (دانشگاه) فرانسه عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی حجت السلام دکتر رضا برنجکار عضو هیأت علمی دانشگاه تهران. مهندس یونس ابراهیمی پدر کیوی و مرکبات ایران. محقق و نویسنده کتاب و مقالات متعدد در امور کشاورزی در ایران. عزیز ناطقی نویسنده، دبیر ریاضیات و نویسنده چندین کتاب راهنمای آموزش ریاضیات. جمشید ملکی محقق و نویسنده تاریخ آستارا. دکتر شیرین بزرگمهر فرزند سرهنگ جلیل بزرگمهر، نویسنده و دکترای سینما تئاتر. از اساتید دانشگاههای هنر ایران. آرمان سیف اللهی آذر نمین خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران و ترجمه چند کتاب از روسی به فارسی. اشرف حریری محقق و نویسنده کتاب تاریخ آموزش و پرورش آستارا در دو جلد. اسداله عبدالهیان نویسنده کتاب زیارت کعبه، آمال مسلمین و تفسیر آیات قرآنی در مثنوی شهرام آموزنده استاد عبدلی نویسنده و محقق تالشان <br>استاد علی عبدلی&nbsp; زمینه فعالیت مردم شناسی و تاریخ شعر از چهر های ماندگار تالشان و ایران&nbsp; متول <br><br><font color="#464646">محمد بن محمد، از پاراب، فاراب ماوراء النهر، در کناره سیر دریا ( رود سیحون ) بود. در سال 259 ه متولد شد ، پدرش از سرداران سپاه سامانیان و از نژاد ایرانی بود. ترک دانستن او، چنانکه بعضی پنداشته اند خطاست . " ابن الندیم " که معاصر آن فیلسوف بود، اصلا به ترک بودن او اشاره یی ندارد ، بلکه در آثار قرن ششم هجری و بعد از آن به ترک بودن فارابی تصریح شده است.<br></font><br><font color="#464646">ابو اسماعیل عبدالله پسر ابومنصور محمد انصاری هروی سال 385 شمسی به دنیا آمد <br></font><br><font color="#464646">ابومعین ناصر بن خسرو بن حارث قبادیانی بلخی، مشهور به ناصرخسرو، در سال ۳۸۲ در روستای قبادیان مرو، که اکنون در تاجکستان است، به دنیا آمد<br><br></font><font color="#FF0000">&nbsp; چهره‌های مشهور سیاسی و مذهبی واجتماعی ایران</font><font color="#FF0000"><br><br><font color="#006600">امام حمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی&nbsp; ایران<br></font></font><br><font color="#FF0000"><font color="#006600"><font color="#FF0000"><font color="#006600">امام&nbsp; خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران ...<br></font></font><font color="#006600"><br></font>كورش كبیر ..نویسنده منشور حقوق بشر جهان و پادشاه عادل ایرانی <br>حسن صباح رهبر ایرانی مبارز علیه اعراب<br>نادرشاه :پادشاه معروف ایرانی <br>شاه عباس صفوی : موسس سلسله صفوی اولین حكومت&nbsp; و بنیانگذار </font><font color="#006600">12 امام و اتحادد شیعه<br></font></font><font color="#006600"><br>&nbsp;آیه الله سیدحسن مدرس یكى از چهره هاى درخشان تاریخ تشیع بشمار مى رود كه زندگى و اخلاق و رفتار و نیز جهت گیرى هاى سیاسى و اجتماعى وىبراى مشتاقان حق و حقیقت نمونه خوبى است . او موقعیت خود را سراسر در راه اعتلاى اسلام نثار نمود و در جهت نشر حقایق اسلامى و دفاع از معارف تشیع مردانه استوار ماند. <br><br></font><span dir="rtl"><font face="arial, helvetica, sans-serif">کریم‌خان زَند (۱۱۹۳ <span dir="ltr" style="font-family: Tahoma;">– ۱۱۶۳</span><span style="font-family: Tahoma;">ه‍.ق) (حکمرانی</span> <span dir="ltr" style="font-family: Tahoma;">:&nbsp;<span dir="rtl">۱</span>۱۷۹ - <span dir="rtl">۱۱۹۳</span> </span><span style="font-family: Tahoma;">ه‍.ق) که خود را</span> <span style="font-family: Tahoma;">وکیل الرعایا</span> <span style="font-family: Tahoma;">می‌خواند و نه پادشاه، یک ایلیاتی بانفوذ از</span> طایفه زند <span style="font-family: Tahoma;">بود که به فرمانروایی ایران رسید و بنیان‌گذار پادشاهی</span> <span dir="ltr" style="font-family: Tahoma;"><span dir="rtl">زندیان </span></span><span style="font-family: Tahoma;">شد</span><br>&nbsp; <span dir="ltr" style="font-family: Tahoma;"></span></font></span><font color="#006600">بهمن محمد یاری&nbsp; سه دوره نماینده تالش <br>شكری : نماینده تالشان و اقتصادان <br>احسن الله رادمهر : از رجال سیاسی و اقتصادی شناخته شده تالشانبیژن شعبانی چاله سرایی شورای شهر&nbsp; و چهرهای فعال سیاسی شهرستان ماسال و شاندرمن <br>&nbsp;نیرومند قاضی و از چهرهای سیاسی تالشان<br>&nbsp;دكتر كیوان اسدپور فرماندار آستارا / معاون بنیاد شهید اسبق گیلان / مدیر كل اسبق هلال احمر / عضو انتخابی هفت نفر مجمع عمومی هلال احمر كشور / ایثارگر و رزمنده 8سال دفاع مقدس متولد لیسار&nbsp; <br></font><font color="#006600">مهندس سیروس شفقی /كارشناس ارشد جغرافیا/ یك دوره شورای شهر تالش / دو دوره شهر دار تالش / ریس كمیسیون 100 استانداری/ فرماندار بندر استارا &nbsp;حاج بهمن محمدیاری سه دوره نماینده تالشان و از رزمندگان هشت سال دفاع مقدس <br>مهندس غلامعلی جعفرزاده جانباز هفتادددرصد و نماینده مجلس&nbsp; <br>دكتر محمد باقر نوبخت از نخبگان سیاسی&nbsp; و علمی كشور<br>دكتر علی لاریجانی ریس مجلس كشور از روسای تاثیر گذار در نظام و كشور<br><br>سید محمود علایی طالقانی، سیاست‌مدار از فعالین نهضت ملی شدن نفت و نهضت مقاومت ملی، از بنیانگذاران جبهه ملی دوم، از بنیانگذاران نهضت آزادی ایران، عضو مجلس خبرگان قانون اساسی و نخستین امام جمعه تهران پس از انقلاب ۵۷ بود.<br>محمود شكری&nbsp; نماینده تالشان (&nbsp;دكتر هوشنگ امیر احمدی ( پژوهشگر - سیاستمدار) حسن زاده&nbsp; معاون دادگستری گیلان / ریس فدارسیون ملی .. <br>رادمهر حق جو معاون اداره كل اطلاعات گیلان /فعالان سیاسی استان <br><br>میرزا محمدتقی‌خان امیرکبیر فرزند کربلایی قربان بیگ فراهانی، در سال 1222 ه.ق در هزاوه فراهان از توابع اراک (سلطان آباد پیشین) متولد شد<br>.&nbsp; شاپور مرحبا سه ۳ دوره نماینده شهرستان آستارا در مجلس شورای اسلامی (دوره چهارم – پنجم و هفتم). نویسنده چندین کتاب در مورد عملکرد و دستاوردهای پس از انقلاب برای رشد و شکوفایی آستارا <br>مهندس سیروس شفقی دو. دوره شورای شهر تالش و فرمانداری آستارا متولد تالش <br> &nbsp; . اسماعیل اسدی دارستانی نویسنده و محقق و روزنامه نگار و فعال حقوق بشر و محیط زیست وبلاگ نویس جهانی و مستند سازو درجه دار بازنشسته ارتش وچهر ه سیاسی و عضو&nbsp; ستاد انتخاباتی دکتر احمد ی نزاد ۱۳۸۸/ و مسئول تبلیغات ستاد روحانی درآستارا&nbsp; و عضو شورای راهبردی&nbsp; شهرستان / <br> &nbsp; . دکتر صفر نعیمی جانباز و از چهرهای ماندگار هشت سال دفاع مقدس معروف به سردار سازندگی آستارا نماینده دوره نهم مجلس.متولد تالش&nbsp; <br> &nbsp;&nbsp; .فرهاد دلق پوش نماینده دوره هشتم آستارا و از چهرهای فرهنگی کشورو معاون وزیر صنعت و معدن وتجارت کشور&nbsp; <br> &nbsp;&nbsp; .اسماعیل آهنی سیاستمدار واز هنرمندان ایران، نماینده دوره دوم مجلس شورای اسلامی حوزه انتخابیه گیلان (آستارا) <br><br><span style="padding-right: 5px; font-family: Tahoma; font-size: x-small;">سید ابـوالقاسـم کاشانى در سال 1300 هـ.ق در تهران دیده به جهان گشود.<br></span>&nbsp;&nbsp; . ابراهیم نبوی فعال سیاسی، نویسنده و هجونویس <br> . مهندس میثم ضارب نیا&nbsp; استاد&nbsp; دانشگاه و نویسنده و فعال سیاسی <br><br>.دکتر بیژن خالقوردی پور : تاثیر گذار در انتخابات كشور و مدیران وزارت بازرگانی&nbsp; ُ معلم و استاد دانشگاه هاو از نخبگان سیاسی و اقتصادی كشور<br>.حسن زحمتکش معلم بازنشسته یک دوره نماینده / از فعالان سیاسی و اصلاح طلب کشوری / <br>&nbsp;حسین .نیرومند از چهرهای فعال علمی و سیاسی رضوانشهر <br>.مهندس نیماسیفی نزاد / خبرنگار و وبلاگ نویس / فعالان سیاسی ایران و از نخبگان سیاسی و سایبری و علمی كشور <br><br>میرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانی معروف به « سیّد الوزراء» در سال 1193هـ.ق در هزاوه فراهان از توابع اراک به دنیا آمد. پدرش میرزا عیسی« قائم مقام اول» فرزند «میرزا حسن» و مادرش دختر میرزا محمدحسین فراهانی بود.<br><br>دکتر محمد مصدق در سال ۱۲۶۱ هجری شمسی در تهران، در یک خانواده اشرافی بدنیا آمد<br>دكتر سید محمدخاتمی&nbsp; دو دوره ریس جمهور ایران و رهبر اصلاحات ایران<br>آیت الله هاشمی رفسنجانی دو دو ره ریس جمهور و ریس مجلس&nbsp; و ریس مجمع تشخصی مصلحت نظام<br>&nbsp;دكتر محمود احمدی نزاد جنجالی ترین ریس جمهور<br>میر حسین موسوی&nbsp; هشت سال نخست وزیر ...در انتخابات 1388 رقیب احمدی نزاد بود كه بعلت عملكرد ش باعث شد ایران بیشترین صدمات امنیتی <br>&nbsp;را بخورد و در حصر خانگی است..<br>میرزا كوچك خان جنگلی ریس نهضت جنگل گیلان<br></font><br><font color="#006600">.بهمن محمد یاری :از ایثارگران انقلاب و هشت سال دفاع مقدس سه دوره نماینده شهرستانهای تالش رضوانشهر و ماسال .. <br> .دكتر حسن زاده : معاون دادگستری گیلان و عضو ارشد فدارسیون ورزشی كشوری و از چهر های ملی و بین المللی میر حسن خان تالشان ریس ایالات تالشان ایران در زمان قاجار بدستور روسیه توسط شاه خاین قاجار به شهادت رسید<br>شهید محمد علی رجایی&nbsp; اولین ریس جمهور شهید ایران</font></b></font><br><h4 style="text-align: justify;">مولوی یار محمد امراء امام جمعه موقت مسجد جامع الخضرا سراوان</h4><font size="1"><b><font color="#006600">شهید باهنر&nbsp; اولین نخست وزیر شهید ایران<br>دكتر حسن روحانی ریس جمهور صلح طلب ایران<br>دكتر ظریف وزیر امور خارجه صلح طلب ایران كه مذاكره هسته ای را پیش برد جلوی جنگ را گرفت<br>ایت الله مهدی كروبی&nbsp; ریس مجلس اسبق&nbsp; و از سران جریان سبز ایران كه بعلت عملكردش صدمات زیادی به نظام و كشور رزد<br>&nbsp;در حصر خانگی است و از رهبران سیاسی و مذهبی&nbsp; انقلابی و جریان جنبش سبز (فتنه 88 )است<br>آیت الله </font><font color="#006600">مکارم شیرازی<br></font></b></font><h4 style="text-align: justify;">مولوی اسحاق سپاهی مدیر حوزه علمیه دارالقرآن سراوان سیستان و بلوچستان<br></h4><font size="1"><b><font color="#006600"><strong>ماموستا عبدالرحمن خدایی نماینده مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری<br></strong></font><font color="#FF0000">میرزا شیرازی از تحریم كننده تنباكوه<br>آیت الله جنتی&nbsp; ریس شورای نكهبان&nbsp; و روحانیون پیشكوت انقلابی <br></font><br></b><b><font color="#FF0000"> آیت الله شیخ حسین وحید خراسانی، متولد ۱۳۰۰شمسی در نیشابور<br></font><br><font color="#FF0000">آیت الله شیخ لطف‏الله صافى گلپایگانی، متولد 1296شمسی در گلپایگان <br>شیخ فضل االه نوری از رهبران مشروطه</font><br><font color="#FF0000"> آیت الله سید محمد حسینی شاهرودی، متولد 1303 شمسی در نجف<br><br></font> آیت‌الله شیخ محمدتقی بهجت، متولد ۱۲۹۴ شمسی در شهر فومن <br> آیت الله سید عبدالکریم موسوى اردبیلى، متولد 1304شمسی در اردبیل<br>آیت االه یزدی ریس خبرگان رهبری&nbsp; و ریس قوه قضاییه اسبق <br>آیت الله شیخ عبدالله جوادی آملی، متولد ۱۳۱۲ شمسی در آمل<br>آیت الله شیخ محمد فاضل لنكرانى، متولد 1310 شمسى در قم</b></font><br><br><font size="1"><b><font color="#FF0000"><font size="3">چهره‌های مشهور هنری و فرهنگی و اهل قلم&nbsp; و شاعران ایران</font><br></font><br><font color="#3333FF">باباطاهر عریان همدانی یکی از شاعران اواسط قرن 5 هجری قمری است که ولادت او اواخر قرن 4 می‌باشد</font><font color="#3333FF"><br><br>استاد سید محمد حسین بهجت تبریزی متخلص به شهریار فرزند حاج میر آقا خشكنابی كه خود از اهل ادب بود در تبریز چشم به جهان گشود. شهریار متقارن انقلاب مشروطیت بود و بین سالهای (1283-1285) در روستای خشكناب نزدیك بخش قره چمن متولّد<sub> </sub>گردید. كریم&nbsp; الطبع و با ایمان بود وی در سال 1313 در قم بدرود حیات گفت<br><br>شمس الدین محمد حافظ ملقب به خواجه حافظ شیرازی و مشهور به لسان الغیب با وجود شهرت والای این شاعر در خصوص دوران زندگی حافظ بویژه زمان به دنیا آمدن او اطلاعات دقیقی در دست نیست ولی در حدود سال 726 ه.ق در شهر شیراز به دنیا آمد است. <br><br>بزرگترین و مشهورترین شاعر دوره سامانی، ابو عبدالله جعفر بن محمد رودکی، از اهالی رودک از قرای سمرقند بود. وی نخستین شاعر مهم زبان دری و در حقیقت پدر شعر دری محسوب می شود و کسانی که پیش از او بفارسی شعر گفته اند اشعارشان زیاد نبوده و از حیث روانی و استحکام نیز بپای اشعار رودکی نمیرسیده است.<br><br>سهراب سپهری&nbsp; شاعر :در 15 مهر ماه 1307 در شهر کاشان به دنیا آمد. پدرش اسدالله سپهری کارمند اداره پست و تلگراف بود و هنگامی که سهراب نوجوان بود پدرش از دو پا فلج شد. با این حال به هنر و ادب علاقه ای وافر داشت. نقاشی می کرد، تار می ساخت و خط خوبی هم داشت.<br><br>رخشنده اعتصامی مشهور به پروین اعتصامی از شاعران بسیار نامی معاصر در روز 25 اسفند سال 1285 شمسی در تبریز تولد یافت و از ابتدا زیر نظر پدر دانشمند خود -که با انتشار کتاب (تربیت نسوان) اعتقاد و آگاهی خود را به لزوم تربیت دختران نشان داده بود- رشد کرد. <br><br>فریدالدین ابو حامد محمد بن ابوبكر ابراهیم بن اسحاق عطار نیشابوری، یكی از شعرا و عارفان نام آور ایران در اواخر قرن ششم و اویل قرن هفتم هجری قمری است. <br><span dir="rtl" style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt;" lang="AR-SA"><span dir="rtl" style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt;" lang="AR-SA">غیاث الدین ابوالفتح عمر بن ابراهیم نیشابوری موسوم به خیام از بزرگترین و مشهورترین شعرای تاریخ ایران بعد از اسلام است كه معروفیت وی مرزها را در نوردیده و در سرتاسر گیتی به عنوان شاعری خردگرا شناخته شده است. حكیم عمر خیام اگرچه بیشتر به عنوان شاعری رباعی سرا شهره گشته است ولی وی در واقع فیلسوف و ریاضیدانی بزرگ بود كه در طول عمر دراز خویش كشفیات مهمی در ریاضیات و نجوم انجام داد.<span class="apple-converted-space"> <br><br></span></span></span>فردوسی استاد بی همتای شعر و خرد پارسی و بزرگترین حماسه سرای جهان است.<br><br>نیما در سال 1276 هجری شمسی در دهکده ای به نام یوش ، واقع در مازنداران چشم به جهان گشود.. خواندن و نوشتن را نزد آخوند ده فرا گرفت ولی دلخوشی چندانی از آخوند ده نداشت چون او را شکنجه می داد و در کوچه باغها دنبال نیما می کرد . <br><br>حکیم الیاس بن یوسف بن زکی بن مؤید نظامی گنجوی،از استادان بزرگ سخن و از ارکان شعر فارسی است. تولد وی در شهر گنجه می باشد که سال 530 هجری قمری در حوالی آذربایجان بوده در آن عصر آذربایجان و حوالی آن مرکز حکومت سلاجقه های مختلف بود،<br>خواجه نظام‌الدین عبیدالله زاکانی معروف به عبید زاکانی شاعر و نویسندهٔ طنزپرداز فارسی‌زبان قرن هشتم هجری است<br>حسن کسایی، موسیقی شناس، ردیف دان، نوازنده نی و سه تار و از نامداران موسیقی سنتی ایرانی به خصوص مکتب اصفهان، در سوم مهر 1307 <br><br>صائب تبریزی، شاعر اوایل قرن یادهم هجری است. وی را شاعر چشمه آئینه ها و باغ های پر گل می دانند. او كه آفریننده دردها و شادی ها بود، یك سراینده زیبا پسند و سوخته دل محسوب می گردد. در یك كلام می توان او را از اختران ادبیات ایران دانست. صائب در زمان صفویان زندگی می كرد، و با شاهان آن سلسله محشور و مأنوس بوده است. صائب تبریزی.<br><br>قیصر امین پور شاعر معاصر فرامرز مسرور ماسالی <br> &nbsp; ذوالفقار احمد زاده ، پدر شعر تالشی‌ <br>طوفان هل عطایی آهنگساز و خواننده مقیم لس آنجلس<br>شیخ سعدالدین محمود بن امین الدین عبدالکریم بن یحیی شبستری از عرفا و شعرای نامی قرن هفتم و هشتم هجری است. او در سال ۶۸۷ه. در ایام سلطنت کیخاتوخان در قصبه شبستر واقع در هشت فرسخی تبریز متولد شد و در عهد سلطان محمد خدابنده و ابوسعید بهادرخان در شهر تبریز مرجع علما و مضلا بود.<br>&nbsp;سروش خلیلی هنرپیشه ایرانی تئاتر، سینما و تلویزیون نیما رهایی هنرپیشه تئاتر، سینما و تلویزیون استانی گیلان(شبکه باران) <br>شاعرقیصر امین ‏پور متولد دوم اردیبهشت ۱۳۳۸ دزفول است <br>منصور بنی مجیدی معلم بازنشسته و شاعر پر آوازه ملی تاکنون ۶ کتاب شعر ایشان چاپ شده‌است.<br>&nbsp;اکبر اکسیر شاعر، طنز پرداز معروف ملی، معلم بازنشسته و تاکنون چندین کتاب ایشان چاپ شده‌است.<br>&nbsp;فرهاد دلق پوش نماینده دوره هشتم آستارا و از چهرهای فرهنگی کشور&nbsp; مجید مجیدی ( كارگردان ) <br>&nbsp; دكتر داوود ملك زاده نویسنده ومحقق و روز نامه نگار و از نخبگان ادبیات فارسی&nbsp; و تاكنون هفت جلد كتاب شعر وی در شكور با تیراز بالا چاپ مجدد شدند<br>&nbsp;و از شاعران معاصر و معروف فارسی زبان است.<br>میرزا محمّد خان غفّاری کاشانی ملقّب به کمال الملک یمی در سال 1326 در کاشان به دنیا آمد<br><br>مجید مجیدی متولد 25 فروردین ماه سال 1338در یك خانواده تالش « خاندان مجیدی های ویزنه» می باشد. فعالیت هنری خود را از بیست سالگی و با بازی در نمایش های صحنه ای آغاز كرد.25 مرداد 1330 خلخال (تالشان ) محل زندگی رضوانشهر&nbsp; موسسه تالش شناسی را بنیانگذار می باشد&nbsp; فعالیت های ایشان رادیو گیلان و نخستین پزوهشگر تالش شناسی معاصر و انتشارات متعدد پزوهشی در زمینه های تات و تالش شناسی ..نشریه تالش <br>سجاد رحمانی شاعر مجید مجیدی ( كارگردان ) رضوانشهر<br>&nbsp;سید نهضت حسینی نژاد، <br><br>شیخ مصلح‌الدین مشرف بن عبدالله مشهور به سعدی شیرازی در حدود سال‌های 571 تا 606 هجری قمری به دنیا آمد و در حدود سال‌های 690 تا 695 درگذشته است. درباره نام و نام پدر شاعر و همچنین تاریخ تولد سعدی اختلاف بسیار است.<br>شاعر مرحوم صدر جلالی در سال 1315 دار فانی را وداع گفت و در گورستان میرمحله ی ماسال به خاك سپرده شد.(شاعر قدیم ) <br><br>امش محمد و لقبش جلالدین است. از عنوان های او خداوندگار و مولانا در زمان حیاتش رواج داشته و مولوی در قرن های بعد در مورد او به کار رفته است. در ششم ربیع الاول سال ۶۰۴ هجری قمری در شهر بلخ متولد شد.<br>پدرش ، بهاالدین ولدبن ولد نیز محمد نام داشته و سلطان العلما خوانده می شده است. وی در بلخ می زیسته و بی مال و مکنتی هم نبوده است . در میان مردم بلخ به ولد مشهور بوده است. بها ولد مردی خوش سخن بوده و مجلس می گفته و مردم بلخ به وی ارادت بسیار داشته اند.<br><br>صادق قلی خان (صادق خان/ محمد صادق) مشهور به بیوك خان یا بیخان و متخلص به «صدقی»، فرزند علی قلی خان تالشدولابی پونلی شاعر تالش زبان دوره ی قاجار در سال 1286 هـ. وفات یافته و در ییلاق رِنـَه (رینه) از توابع رضوان شهر به خاك سپرده شده است. تاریخ وفاتش را به شعر بالای مقبره اش نگاشته اند.-شاعر <br><br>ایرج میرزا نامدار به جلال الملک، از نوادگان فتحعلی شاه، فرزند غلامحسین میرزا، شاعر دربار مظفرالدین میرزا در دوران ولیعهدی بود. در تبریز زاده شد. در دوران کودکی و نوجوانی، زیر نظر پدر و آموزگار سرخانه، زبان و ادبیات فارسی و مقدمات زبان عربی و فرانسه را آموخت . از سال های نوجوانی شعر می سرود . نخستین شعرهایش را در ستایش امیر نظام گروسی، پیشکار ولیعهد که خود اهل ادب بود ، سرود. ایرج به تشویق امیر نظام، زبان فرانسه را در مدرسه دارالفنون تبریز آموخت. <br>سارا سهرابی کیلانی شاعر محمد رضا میرزازاده شاعر <br></font></b></font><div><font size="1" color="#3333FF"><b><br></b></font></div><font size="1" color="#3333FF"><b> ابوالحسن صبا از موسیقی‌دانان و آهنگ‌سازان ایرانی است که صدای ویولن را به خدمت موسیقی ایرانی گرفت. وی یکی از شخصیت‌های برجسته در موسیقی و هنر ایران در نیمه‌ی اول قرن بیستم است. صبا با شاگردانی که پرورش داد و با روش‌هایی که در نواختن سازهای ایرانی نوشت، روی نسل‌های بعد از خود اثر شگرفی گذاشت.&nbsp; <br>باقر ابراهیمی شاعر ،محمدرضا میرزاده،شاعر &nbsp; سید اسماعیل میرحقیقی شاعر<br></b></font><p><font color="#3333FF"><b>محمدتقی بهار (۱۷ آذر ۱۲۶۵ تا ۱ اردیبهشت ۱۳۳۰)، ملقب به ملک‌الشعرا شاعر، روزنامه‌نگار، ادیب، تاریخ‌نویس، و سیاست‌مدار ایرانی بود.</b></font></p><font size="1"><b><font color="#3333FF">&nbsp;چنگیز شكوری / نویسنده و محقق و روز نامه نگار / خدمات به فرهنگ و تاریخ و زبان تالشان / كارمندفرمانداری رضوانشهر صادق شیرزاد شاعر <br><br>حسان العجم افضل الدین بدیل ابراهیم بن علی خاقانی حقایقی شروانی، از یک پدر مسلمان و یک مادر مسیحی که بعد مسلمان شد، در قریه در بندر از توابع شروان، یکی از بلاد اران در آذربایجان، به دنیا آمد.<br>سال تولد این شاعر بلند پایه ایرانی، به درستی معلوم نیست، ولی با تحقیقاتی که انجام گرفته است، سال 500 هجری قمری به نظر درست تر می آید. با این حال عده ای از محققین و مورخین معاصر، سال تولد او را 525 هجری قمری می دانند و آنها نیز دلایلی برای این فرضیه دارند. </font><font color="#3333FF"><br></font><br><font color="#FF0000"><font size="4">چهره‌های مشهور ورزشی ایران</font><br><br><font color="#333300">جهان پهلوان تختی <br><br>جهان پهلوان تختی در روز پنجم شهریور ماه سال&nbsp; 1309&nbsp; خورشیدی در خانواده ای&nbsp;متوسط در محله خانی آباد تهران متولد شد. پدرش به سبب اعتقادات مذهبی و ارادت به امام هشتم،&nbsp;نام غلامرضا را برای وی برگزید. دو پسر و دو دختر دیگر از غلامرضا بزرگتر بودند. </font></font><font color="#333300"><br>&nbsp;. پایان رافت فوتبالیست اسبق باشگاه پرسپولیس تهران و باشگاه فوتبال ملوان بندرانزلی </font></b><font color="#333300"><br></font></font><div><font size="1" color="#333300"><br><strong><span style="font-size: small;"><strong>سعید معروف (والیبال)<br></strong></span></strong><strong><span style="font-size: small;"><strong><strong>حمید سوریان (کشتی فرنگی)<br></strong></strong>دختر کماندار ایرانی</span> <span style="font-size: small;">نجمه آبتین</span></strong><span style="font-size: small;">نجمه آبتین در سال 1361 در شیراز متولد شده است. نجمه کماندار ایرانی است که پیش از این موفق به کسب سهمیه المپیک پکن شده بود. او همچنین نخستین زن تیرانداز ریکرو ایران است که تاکنون به المپیک راه یافته است. نجمه در حال حاضر مربی تیم ملی ریکرو تیراندازی با کمان در ایران است.</span>&nbsp; <br><br>&nbsp;. نیما مجیدی قهرمان جهان و کاپیتان تیم ملی کیک بوکسینگ جمهوری اسلامی ایران <br><strong>سردار آزمون (فوتبال)</strong><br></font></div><font size="1"><font color="#333300"><b> &nbsp;&nbsp; .کاویان داداش زاده دارنده اولین مدال طلای شطرنج آسیا </b><br><b><strong> محمد دانشور (دوچرخه سواری بین المللی )<br></strong></b></font></font><br><font size="1"><font color="#333300"><b><strong>مهدی رحیم پور خطبه سرا-قهرمان ملی ( آستارا )&nbsp;&nbsp; <br>فرزندان آستارا و ایران ...قهرمان ملی ( آستارا ) مهدی رحیم پور&nbsp;&nbsp; خطبه سرا کارشناس حقوق . مجرد متولد ٦٧/١٠/١٢&nbsp;&nbsp;&nbsp; فرزند&nbsp; شهرستان استارا.....&nbsp;&nbsp; قهرمان ملی و بین الملی ورزش&nbsp; کیک بوکس و موتای .و دارای جندین عنوان&nbsp; كشوری و انتخابی ملی.... و</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp; .پیمان آلفته قهرمان کاراته بین المللی </b><br><b><strong>محسن شادی (قایقرانی بین المللی&nbsp; )<br></strong>&nbsp;.کیهان فیهم زاده کشتی گیر ملی و داور و مربی کشتی کشوری فریدون برادران دارنده مدال طلای ۱۰۰ کیلومتر تایم تریل در بازی‌های آسیایی ۱۹۷۴ تهران كیهان فیهیم زاده قهرمان ملی و مربی كشتی لوندویل آستارا <br></b><br><strong>اسماعیل عبادی (تیراندازی با کمان)</strong><br><strong> فرزان عاشورزاده (تکواندو)<br></strong><strong>مسعود اسماعیل پور (کشتی آزاد)<br></strong><strong>مرتضی پورعلی گنجی (فوتبال)<br></strong></font><b><font color="#333300">ساره جوانمردی به عنوان بهترین ورزشکار زن سال 2014 آسیا انتخاب شد. </font><br><font size="4" color="#FF0000">چهره‌های مشهور نظامی و تاریخی و شهدای ایران</font><br>سوره بقره، آیه ۱۵۴: <br>«و لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل‌الله اموت بل احیاء ولکن لا تشعرون» <br>«کسی را که در راه خدا کشته شد، مرده نپندارید، بلکه او زنده جاوید است، ولیکن شما این حقیقت را نخواهید یافت.» <br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;<font color="#CC33CC"> <span lang="FA"><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);">شهید سید محمدحسین بهشتی در دوم آبان 1307 هجری شمسی در اصفهان چشم به جهان گشود و اولین ریس قوه قضاییه&nbsp; جمهوری سالامی ایران<br><br></font></span></font><font color="#CC33CC">سرلشكر شهید ، منصور ستاری در سال 1327 در روستای ولی آباد ورامین دیده به جهان گشود . پدرش ، مرحوم « حاج حسن » شاعری فاضل بود كه دیوانی از او به نام «ماتمكده عشاق » به یادگار مانده است . <br>یونس معروف به میرزا کوچک فرزند میرزا بزرگ بسال ۱۲۵۷ ه.ش. در شهرستان رشت محله استادسرا در یک خانواده متوسطی چشم به جهان گشود.<br><br>ستارخان پیش از مشروطیت تبریز&nbsp; <br>باقر خان از مشروطه خواهان تبریز&nbsp; <br><font face="Simplified Arabic">شهید محمد على رجایى ، در سال 1312 هجری قمری در شهرستان قزوین متولد شد،</font><br><font face="Simplified Arabic"><span style="font-family: Zar; font-size: 11pt;">جبار باغچه بان فرزند عسکر در سال 1264 خورشیدی در ایران متولد شد . اولین مدرسه <font face="Simplified Arabic">معلولین ذهنی و نا توان ها وو لال ها درایران تاسیس نمود</font></span><br></font>جواد تندگویان وزیر نفت ایران كه بدست صدام در اسارتگاه شهید شد و در سپیده‌دم روز 26 خرداد سال 1329 هجری شمسی پا به عرصه هستی نهاد. قدومش مایه برکت و خیر برای خانواده بود و وجودش روشنی بخش جانشان.قبل از اینکه به مدرسه برود پدرش او را به مسجد برد و با قرآن آشنا کرد.سرلشگر شهید آزده&nbsp; خلبان ایوب حسین نژادی <br> &nbsp;&nbsp; شهید جانباز سردار حاج اسدالله اسدی دارستانی شاعر و موسس موسسه جایزه صلح سبز جهانی از سرداران هشت سال دفاع مقدس که اولین بسیجی اعزامی از آستارا برای هشت سال(اولین بسیجی اعزامی از آستارا به جبهه به همراه 4 نفردیگر در سال 1359) <br>مهندس کیهان هاشم نیا : مدیر کل بنیاد&nbsp; شهید گیلان و/ معاون بنیاد شهید کشور / استاندار گیلان / جانباز ۷۰ درصد قطع نخایی/از زفرماندهان هشت سال دفاع مقدس <br><br><font face="Simplified Arabic">شهید حجت الاسلام دكتر محمد جواد باهنر، در سال 1312 در یك خانواده پیشه ور ساده در شهر كرمان به دنیا آمد و خواندن و نوشتن و قرائت قرآن را در مكتب آموخت و سپس به تحصیل علوم دینى در مدرسه معصومیه آن شهر پرداخت .<br></font>&nbsp; شهید میر حسن خان تالشان / سالار ملی /حاکم معروف ایالات تالشان جنک پار تیزانی با متجاوزین روس&nbsp; که تا باکو نیروهای&nbsp; متجاوز روس را راند&nbsp;&nbsp; بدستور دولت روسیه و با دسیسه فتعلی شاه خاین در تهران به شهادت رسید <br>&nbsp; <br>شهیده سارا آستارایی(تالشان )&nbsp;قهرمان ملی جنگ جهانی دوم/&nbsp; بانویی آستارایی که در جریان تجاوز مزدوران روس و&nbsp;فداییان شهیده سارا آستارایی (تالشان )&nbsp;بهمراه عده ای ازشیرزنان آستارایی&nbsp; در بیرون راندن ارتش متجاوز روس و فداییان&nbsp; در راه&nbsp; فاع از ایران در&nbsp; تا آخرین نفس با مزدروان روس جنگید و بالای دویست روس و فدایی مزودر را به هلاکت رساند. <br>سردار بازنشسته&nbsp; مهندس علیرضا نعمتی&nbsp; از سرداران و جانبازان هشت سال دفاع مقدس ، فرمانده سپاه آستارا ، استاد دانشگاه … <br>شهیددکتر مصطفی چمران در سال ۱۳۱۱ در تهران ، خیابان پانزده خرداد متولد شد<br><br>شهید کلاه چرمینه تالشان / سپه سالار دولت صفوی&nbsp; ایران &nbsp;/فرمانده لشکر شاه اسمعیل صفوی با دولت متجاوز&nbsp; عثمانی که بشهادت رسید شهید <br>سید سعید سید تقویی سردار جانباز شهید هشت سال دفاع مقدس سردار جانباز بازنشسته سپاه&nbsp; <br>سید عبدالعظیم سید تقویی <br>شهید سردار یوسف مرحیا از شهدای شاخص گیلان - نویسنده چند جلد كتاب - معلم - از مبارزین زمان طاغوت - ریس دادگاه انقلاب آستارا - <br>شهید ناصر وفادار - از شهدای سربازوظیفه هشت سال دفاع مقدس وسرباز شهید&nbsp; شاخص هشت سال دفاع مقدس سرهنگ جانباز بازنشسته سپاه خلیل توشه از فرماندهان هشت سال دفاع مقدس <br>سرهنگ جانباز بازنشسته جلیل كریم نزاد از فرماندهان هشت سال دفاع مقدس سرهنگ<br>&nbsp;هوشنگ وقردوست از افسران ارشد هشت سال دفاع مقدس&nbsp; و نویسنده چجندین كتاب و استاد دانشگاه ارتش و ریس كانون ارتش آستارا<br>سرهنگ جانباز آزاده بازنشسته سپاه حمید مصادیق از جانبازان و ازاده های سرافزار&nbsp; آستارا&nbsp; وبردار شهید<br>سرهنك&nbsp; جانباز سرخان نزاد از فرماندهان هشت سال دفاع مقدس<br>&nbsp;شهید سپه سالار كلاه چرمینه تالشان <br>سرلشگر شهید آزاده خلبان ایوب حسین نژادی <br>* سردار شهید پرویز دوستی شهرستان ماسال <br>*سـردار&nbsp; پاسدار شهید جعفر روستـا ...شهرستان تالش <br>*سردار شهید سیّدجعفر (منصور)‌منصوری<br>شهید خلبان سرلشكر عباس بابایی، بزرگ مردی كه در مكتب شهادت پرورش یافت ؛ مجاهدی كه زهد و تقوایش بسان دریایی خروشان بود&nbsp; <br>* سردار جانباز هشت سال دفع مقدس&nbsp;&nbsp; احمدر ضا منشوری شهرستان تالش<br><br>شهید آیت الله مطهری در 13 بهمن 1298 هجری شمسی در فریمان&nbsp; واقع در 75 کیلومتری شهر مقدس مشهد در یک خانواده اصیل روحانی چشم به جهان می گشاید<br><br>سرلشکر شهید صیاد شیرازی در سال ۱۳۲۳ در شهرستان درگز در استان خراسان دیده به جهان گشود.<br><br>* سردار شهیدسیدعلی&nbsp; نبوی سردار جانباز بازنشسته سپاه فرزاد اژدر پور آستارا<br><br>شهید سید مرتضی آوینی در شهریور سال 1326 در شهر ری متولد شد تحصیلات ابتدایی و متوسطه‌ی خود را در شهرهای زنجان، کرمان و تهران به پایان رساند<br>سرلشكر سردار محسن رضایی اولین فر مانده كل سپاه و عضو مجمع تشخصی مصلحت&nbsp; كشور<br>سرلشكر صالحی فرماندهی كل ارتش ایران<br>سرلشكر یحیی صفوی فرمانده اسبق سپاه ایران<br>سرلشكر فیروز آبادی اولین ریس ستادكل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران<br>شهید سپهبد قرنی اولین ریس ستادمشترك ارتش جمهوری اسلامی <br>شهید خبرنگار صارمی كه با شهادت وی بدست طالبان روز خبرنگار این روز را نامیده شد.<br></font></b></font><br><font size="1"><b><font color="#CC33CC">شهید رئیس علی دلواری که در مقابل انگلیس ایستادگی کرد و مجاهدین مبارزه با استعمار در جنوب ایران است ..<br>شهید شیخ محمد خیابانی از مبازرین استعمار روس در تبریز <br><br></font>هوالقادردرد نیوز dardnews.ir از افراد ایران&nbsp; تقاضا دار یم در صورت كه خود را مستحقق این لیست می دانند اسناد و مدارك را به دفتر درد نیوز ارسال تا بعداز بررسی در شورای نویسندگان و سردبیران درد نیوز به لیست اضافه گرددastarao@yahoo.com-------------------- هوالمحبوب.. هوالجمیل...هوالصابر.. <br><br>&nbsp; در حال بروز رسانی است 09119812795<br></b></font> text/html 2017-10-26T11:29:26+01:00 astara1.ir پایگاه اطلاع رسانی گردشگری تالش و آستاراastara1.ir پایگاه اطلاع رسانی گردشگری تالش و آستاراastara1.ir نامه یك نویسنده و محقق و رو زنامه نگار و خانواده شاهد به ریس جمهور http://astara1.ir/post/1035 <p> <b><span style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA">نامه&nbsp; یك نویسنده و محقق&nbsp; و فعال حقوق بشر&nbsp; و رو زنامه نگار&nbsp; <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>و فرزند جانباز 65 درصد و برادر جانباز و ارتشی بازنشسته به ریس جمهور محترم ایران دكتر روحانی <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span></span></b><b><span dir="LTR" style="font-size: 12.0pt;line-height:115%"><br> dardnews.ir&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; astaranews1.ir<br><br>&nbsp; با سلام خدمت ریس جمهور ی&nbsp; ایران جناب آقای دكتر روحانی <br>من بخاطر مسایل كه بشرح ذیل است در اسكله بندر آستارا تشكیل پرونده دادم از استاندارگیلان&nbsp; و نماینده ولی فقیه در گیلان و بسنیاد شهید و امام جمعه و فرماندار&nbsp; و نماینده آستارا توصیه نامه به اسكله برای استخدام بردم .یكسال بود مسئولان بمن قول می دادند در اسكله استخدام می شوم&nbsp;&nbsp; چند روز پیش اسكله سی نفر را استخدام كرد&nbsp; كه چهار نفر بومی و بقیه غیر بومی بودند&nbsp; كه چهار نفر بومی معرفی شده نماینده بود (نماینده شانزده نفر معرفی كرده بود برای استخدام كه فقط چهار نفر از دوستان نماینده را استخدام كردند )و حتی بمن یك زنگ هم برای استخدام نزدند و هركس دوست و آشنا خودش را در اسكله آستارا استخدام كرد از جنابعالی درخواست دارم به وضعیت من رسیدگی كنید مرا در اسكله آستارا استخدام كنید .<br><br></span></b><br><b><span dir="LTR" style="font-size: 12.0pt;line-height:115%"><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%">&nbsp; </span></b><b><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA">اینجانب اسماعیل اسدی دارستانی&nbsp;&nbsp; درجه دار بازنشسته ارتش&nbsp; نویسنده و محقق پنچ کتاب&nbsp; و روزنامه نگار و اولین وبلاگ نویس&nbsp; و مستند ساز&nbsp; و فرزند جانباز </span></b><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%"><span dir="LTR"></span>65 </span></b><b><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA">درصد و برادر جانباز&nbsp; میزان تحصیلات <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>فوق دیپلم و فرزندم هم&nbsp; سرباز ارتش است</span></b><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%"><span dir="LTR"></span>&nbsp; .....&nbsp;&nbsp; </span></b><b><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA">ضامن چند نفر بودم&nbsp; مجبور شدم ماشین ام را که مسافرکشی می کردم</span></b><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%"><span dir="LTR"></span>&nbsp; </span></b><b><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA">بفروشم&nbsp; و مقداری قرض بکنم قسط وام گیرندهها در بانک ها بدهم&nbsp; و چند ماهی است بخاطر ضامن بودن سه نفر&nbsp; از حقوقم کسر می شود فقط من پانصد هزار تومان دریافتی دارم هیچ گونه در آمدی ندارم .....&nbsp;&nbsp; تاكنون میلیون ها تومان بخاطر اقساط<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>وام های كه برای دیگران ضامن ایستادم<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>قرض كردم و دادم و توان خرید یك نان ندارم تنها منبع در آمد من ماشین ام بود كه مسافر كشی می كردم آنهم بخاطر<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>ضامن بودن فروختم قسط وام گیرنده در بانك انصار را دادم<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>و چند روز هم حقوقم توقیف كامل شده بود مجبور شدم یك میلیون وپنجاه هزار تومان<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>قسط وام گیرنده كه ضامن اش بودم<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>سود بگیریم بدهم و تاكنون هشت میلیون بخاطر اینكه زندان نروم<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>بخاطر وام های<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>كه ضامن ایستاده بودم سود كردم خلاصه ریس جمهور عزیز وضعیت مالی من اسفناك حتی قادر نیستم نان<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>خالی برای<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>زن و فرزندم بخرم با قرض و... زندگی<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>می كنم .</span></b> </span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA">&nbsp;&nbsp; برای استخدام در اسکله بندر <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>آستارا(استان گیلان )&nbsp; از فرماندار امام جمعه بنیاد شهید&nbsp; نماینده آستارا و آیت الله قربانی نماینده ولی فقیه در استان گیلان و استاندار گیلان &nbsp; نامه بردم تشکیل پرونده دادم&nbsp;&nbsp;&nbsp; با توجه به وضعیت من درخواست دارم دستور استخدام من در اسکله آستارا را بدهید حتی پول خرید نان ندارم(ماهها ست به شما واستاندار گیلان و فرماندار <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>شهرستان&nbsp; آستارا و نماینده آستارا و امام جمعه <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>و شوراها نامه و مشكلم را&nbsp; گفتم&nbsp; كسی&nbsp; به دادم نرسیده است ) را احتیاج بکار دارم</span></b><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height: 115%" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span></b><span dir="RTL"></span><b><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA"><span dir="RTL"></span>( خواهشمند است دستور فرمایید<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>مرا در اسلكله بندر آستارا استخدام كنند ....حتی خدماتی </span></b><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; line-height:115%"><span dir="LTR"></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></b><span dir="RTL"></span><b><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA"><span dir="RTL"></span>...<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>)</span></b><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%">در انتخابات 1392&nbsp; و امسال فعال ستادی و حامیان دكتر روحانی بودم و در فضای مجازی برای دكتر روحانی&nbsp; فعالیت می كردم <br> &nbsp;</span></b><b><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA">با تشکر</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>اسماعیل اسدی دارستانی&nbsp;</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA">درجه دار بازنشسته ارتش و <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>نویسنده و محقق( پنج كتاب ) و فرزند جانباز 65درصد<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>و برادر جانباز &nbsp; و فعال حقوق بشر&nbsp; و رو زنامه نگار و مستند ساز &nbsp; از&nbsp; آستارا&nbsp;&nbsp;&nbsp;استان گیلان <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>09119812795</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%"></span></b></p> <br> <b><span dir="LTR" style="font-size: 12.0pt;line-height:115%"><br><br><br><br></span></b> text/html 2017-10-17T16:32:31+01:00 astara1.ir پایگاه اطلاع رسانی گردشگری تالش و آستاراastara1.ir پایگاه اطلاع رسانی گردشگری تالش و آستاراastara1.ir سایت گردشگری آستارا و تالشان http://astara1.ir/post/1033 <img class="decoded" alt="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAALQAAAEYCAMAAADCuiwhAAACB1BMVEX///9v7vT+AAAe1T/ouroAAABwfPTBuubA83D08XDyqm9x8vgf20Ie10By9fvtvr5zf/rF+nLHwO739/dt6u/593L6r3LI/XQf3kLx8fHc3Ny3t7fq6urxwsLwAQGWlpasrKxmZmbKysoqKiodyj2XlLk4ODhRrbF8fHzT09PgtLTW1tYYqzMeHh6NjY3AwMBBSI5NTU2hoaFsbGzhAQEThShAiYwWnS+dfn62AAAbwDoVFRWDgjxiT08PZR9LVKQMGRpawcW0kJKCaWm0rdfRyVExamyr2GNZvsJl2d4VlS2BfJqrAQEQcCLZAQE/Pz/IoaGXjTISJydWU2ZYYsBkcNuBo0tHmZyTAABJAABkRy+9vFdpbOV8VznNkF4UFywyN2x2AAAjS02dxls6fH8NWRxhAABZWcELSBaSZkMHLQ5PZC0JOhJ0kkOPtVRnZzCnp01CP09UUydtAQFiezhIOjpZAQFrZ4AbOzxhZVZ1iIgUXm0qWVo1SR8bIA95ezwhLAp0eGpJentJY0swAgJLbzCwfFEiAQFrMBcyPRxJMyIvIRdWOCc/AgMqAgJomEaSW0B2STVObjJTJCI3Gw5zWjcAOQAxKDkAGwAQABEGIgodWj5WRURtX2l3XVkHU2MKDiwkJ02xqEEyQGwtD18zLG9BPY8tSGIXYzAAawAWPS0kZU06WH+b9XG7AAAcxElEQVR4nO2d+UMTWbbH2a4ilVRYAoQ9QCAR2cJOAkoSFsMSGBQIatMii7ghigJvBpdZWtvutp21sXtsZ3zzxhn7vT/ynXOrklQlqaTWpH+YQ7eGmMCnTr73bLcqycn5j/3Hfo5WBlZ1rizbGHKsrLamq9PV3NzYTDizZ5solVXVVne6XF6SYNkGS25ddldvr0vI+W50KBBYWFjwt42S1mzjJVj12d5mAezou8DQQpvFUldn4azuPfFmm1Fo1fZOAe3Q0JC/oI7CFgjMMpRVeTRBGKiOAjc0CpSwUMB5tiDRLO/JfNaQy5APF1lnQ1NTwzzH6w0stLUBbxLYKPRoFj3dGh8SOgA4JS4P7SekK3vMQ360wCgSPx4qqEuqhkSrI6QnO8y9wMzHg7qCtrYCGS4WQPdmhRmixGidbMyfCbQG5mxCP1YP/S5L4aM1jatB4QtSMsfsUpsN6Co3IW1SnvT7Lf6FhcejgYXkD1ggpCYb0Dk9hCwk96Ql4G2rC5DRx/4hqcMipDEr0JD8JJgtj4cWLAuBtja/5EvxmJBsNAKQw98l1TT4eaGtIDBaYGlrllBH9kRNSHOKfEJzo+RCzRo0FPjeIflZUGQY87ICXdaBFYc66Kx5Oienwa02LVoCWYPOyYFi+p0ahaCnsxOoQSF2Ip1hUkJnK7vU9nKVvxpoTIn2LDA38d2KX10AIcSVBWhoCd/5F/xt6pihOG3ODrREsy0L+nFWoL1qYzQHPZqN3hbiRkB1E8CFj8w3L/PKwsZC/IMtJAvzvIQazyJRPdVhqWd5F1+lZKXjIkSMYQk0j0buEPJb/B3NdXBPvJQwJ2Za1A3QtsRRACntZCzAE4hVpXg/lNiBtgUcjggEk/nmxR3XiwNtx1DdY6R6Bx0L16rjIfjrFvAL/Pq+zi98cSyPM66PTgh4QnkMQTjwjqIQhkhzoAP6LQQuKGgj78lj8n6U+P2P34leHCz0MgzdRcilobZIbrH4h+rqFpoDCwDdNvpuyE9FbYGytW70vX8IDB46BHcLoeHlOJtZ6HOEjI/PHEIDa+EEOuR/N+oPBNr8fm/0WKBb949y4z6qdfEygKDXmXHoltLS0vHDx0PYDlqGRkcDloUh/8L70Wg1ggFC1NqKl64l45sY0IvPlJ4+fbq0tOXwvd9CN1RoN2sRSMBS0JYiaaI+qtP/Jh2tBuRxmrPS0y2XAqnopKwt06LuJQ9ORw1kMvOjxLRJ2tGWuo4M19St5EHpaYGVnj4cXZDtbRDTgn/In+E90CZe0kLs0plRORsuqIvAg8OWlpbxGUKqMscMSdx7OsFKSw9H/QXpsS3vx0u5I85k0KslpCORmV+TkdCdAjoQeXgma+qaRHHEvI2xJI27L/FPLn2QQVH3xuJdUu7xS4FU7v4x+siZzAU9UAeRZuZkMvPjUFuBJWYx37cJYuV45kY2bkzhqalp6D4MBAJYLPn9+P/CAh3/Wt4LH5YxUUPoOEzHzHEDeYvAZkDsBXXC56KoM7MhkFYcKbz/Y0GgRXjPYYZWYpNMRye18Zlx4XMzFT7wdIkUoSOtt8XfZahPTBGjlR/BTIZmp42aHB0HfULcmWCGZfhAhqPlvRalGao9qDrSIz3gA3lpyse2ZGheA4ml9PAwrQtbIEBDrCg9eTDTIv2omYzFDi+EqZPxVA4cHy/1noCvZ8jMA++h9LLNVJQ+ixsWW9OpC6ZD0MYDVEbzeEsqfSB0JvKhnZBBj8nWnnI1jpMHJy0dhzPpKpTSloxsJuLmUL45P9/UnjpYj2PdUZo2hmSkyMPTXduBOT/f1p++0EtvmQh51cA8bcunZtoiM9qhHxi/W4Sr0GHmoM2OLViNpanjcFromQyIGs8mzefNbJsmHZcuXTpMGf3SQLdkoPaoagV9mKLY/dwJsRpKkfFMFExVhMxFofNNNpvNMa2hukZ5NBkODareikFTd5vJiXroTHRb2ABMm8XQHllVn4RlogfoImTHJmI2Od7S4TpnSh3dkokBdbVI0vk0MwJzy8nJ5ycnh1Aa4XxpXPYxZKbKg2K6XwhtxhoEfvXtrbnvbpO35PuT70FA358cXjp88OBSyzjUp6n40dPGQzdHsnjE0edJS8sJ6beZTDZTvsmzRXb626fntr67e5t8Fznl/gHE8pmW8dOlIjtNN2wyII9OQs6LJG27C1B3PRHnm01gZjMeAZitHax/a4cI6AGfs5aWw0v4qhgOfQ4AxcsQcvnWoE0cToTRkB6AzQYhpn1wC/Cj3qf2Q3+/8dDuOHHwvpVATngc4ttsZo8n35bf7mn32Gwmh+HQZQnxTo2h++kfZhrjjZ70NgjrDvmM8XcIb3sM78bdsbpUPrPHI3qKaXrQLDgS012jhzUJy1AO9KAorsNBQHIyD0aOxDRncKCOTyzyoB2xDGr2OMxmD8R0vBE5JmP35KDs+MGkVB0cNEY+eI1sc9Mms+3u1pbt/CAvbdOgkZ3LORA0GVTsaGDbMpnbp9t3bueb+iENDbbvtO942snOIKU2TRsZ8zAXtCtnRk2YbTtz/e3wZEiRW/1baNNmPiFB7WJc+KiF/O1Qw4y+np62mbl4YXKct3GZPnpIhDQYBe0ixKNYz5yZzvcLnhkfM23EsEtAIRfeVp0LRXk+/six4jIofMhK4MpDCx7EtGFXU6KkpRQdibi2wfhiSha0x6gZQhVJWnXQe0ycSqH+f5vw2sswiIMGjSChUhpMUIfJdN4Bkpij9Yip/4TcjUKbTflxUpaG3jJqhtCQJEab58xbDmhr+6mUTYN326OHZWqfNsNhSAoq3tPGpEQclgKC2RGrM6FlyZ9zOIiNJ7sda1/M+bfB6WaHrBiJKdGgEVMzjR6mOVrl8Zg2G8jjNj9uspEdgV8HBx1mx6AH26x04AhtjKax7gC/mU3nIUA4ztOC2NTvmfOYbP00c8C3c9EKkHa2prk58pbYPOkiCtamxhQfUN9Bw22G1rrfBCvHY4YSyHE+f3rL4WhHVnO7xzFIS1ATLi3PXPt5CMBP57Ycg9PpoLcMKqhruUIaysgfHAB4G6Ahum7ZHLehLXDkc6tpBxHM8Djw3V26A5Zv20nf6tjeGtS62PmiFCsdk83xA7TU/VDK81MODHA7+SYuiOxAy33eAUURjXgmeAUomhka7+QJ02bUBLKXvI3qFV7N9vy7P5BYIjEN7kQ7GlP/WP/O7diStO1QTZs9x3/d6vckm49g7WEIdAd5G4vBNhtGM2HyMwl718G5ftG/ccv0H8VgNz8liSWGJZdeATRncRNqwbfmOBXghMnzj1Noxdf+lehso1qXpmYyprwupQMxHId9+ulm8SnOim/+qz3uJxkTp2txQ0tpFw7r1QS4/z7qvnnz2qkIM1AXX/u3WCNmhwFX+GEGJ3NKHA3A5sH+4+6P166hkmPEPPY/xOKy6X82Mu6xfGdTwAwKHvyp++a1BNoYtpgaU6LO47weQi5c/qndJq8rMdvyP13/mAKYs2MhNfbjOkdqEDS8ojc/TDtsklPomJPb5z6mA6a+/kkUFfW+WA4K6c+LabS6+c9PgxJJjf/d+dPXb8og5hViEkLrKmq8vHopsoBO3fwfTNDmJBkCopuj/5/X5BFz1LEhium8rkGPMgtIik993Bpsdzhwoh/ZXOHKkcGfPipAxh/1MbrpYc7XNejFMVPsmzc/fuz+19G/P31qb3d4cCeo/dPRhWsydSH4STePPJETR+6SDt2YzxLSncACdDT6XgN8tGvXrp1STMw7u9+m/xCyipDrqXCKT51K+s/FFy7zN64vpaS+9isP3TrK1/GcoOpknpbjwsuX+addSAmNzv7fvx4fH//fB/3medCwXFAFvcQfa3F3GmhOacXFF/QbI1SrgwZRIDQs4aULS7KeX3yZkHM6QZel0bQk9KnrnxP4+vDh+3SejpiOQ2pV0EvdH+iTlISU4uv6ZXI10MUXuiM3L8hexsXd+g2pVcojya10tqTfvFcdtBpb0m+yDtBLfFAylhnDh145kZ6T8eHDBbClCL0hB6EjdA0hxyuTY8KzSj6AXe8Go7ku/hhUHw0uRG3Zpay6CY+avotOkAUL+pxO58rk5ubmjTGwRcEx0AOgh4DAl7uvy8sm8QaS1jTQq6JvAdvaSd+6doDNBWPQ2JgFwS4OwDEsHsX4r3dfp393K4gZQmhN6hC8LbDTSpkTTHAQVmpB5wDFHwj6jrjFq4wZaw8t0OcI2fT5Vo4JOfIlR056FCyba83NZeHGCqjn825lKgFJa0qITahjZAACucwiY1nnJjj9ghKVFH+ubYjQQ4hVFazA7yx7cVERNkBrSS3Qyi7KVkUKbgZVIjuUALT6Iq8a37PvojpZxBmbu4Ih5bKsNakFugsjwIoOjuaxfeDtD3wIFw4iuG8F6XVJQzndCsiMXsxgTK5vgKag7u7Ll5cilKeWLoMt4Z/d16/Dv0GC0jCt8ZIjHZEpNpsbHJjkw/7f//45ZKC/fy+oCh6Sp/wttXPTsxCiWcwcOnNjBrp4cWDgBk1AD1+NXAUbGYG/zpTDF9hV9dAQOYIMe9Fp1ZeaQ8cMGpwAxHKBneGsXAN0J6iDRREGDaBGcN9EBFNs2qAX2Yv4Ch7rrOwYdFJmCq32NLcauiJaO4xyNbMi4ekzZzS8HwKmlg6c/fuMgpZgLh/R8HZMDS47Pe1/JcOeRn2ohqbWmSorajmaFJ7e0wFaWH5YhUUfE692hg0qgJaStHZPNwqgWca3OWmNphs21yt+DZjg8ab8VkHa0xNaz2PykrEIh3UyGNwcgGaKcyd7bD1m+d6AoX8Hx4Lyw2OK6HFG61YiTea8H1eC1k2n0xqJJix7zB4PMJjqgxgXWeaGU77KmRUpZAwfmprEKj54AFoQ+m7rpm+AvcE15azTuQn3AHGQdRLC5k5aWSIfmv2VpKNRH1pmvdAkUu85WXZykbbk5GgS6igr47uxGPSNjXnx3iOyuckyY2NHCrJnIrTge21vt9PE5RYrybUe+6BCA+2CbhmnE8oS6LatjNUatLLwH3yz6ZMYMkjIIwo5QZdk+V4MX9uubRMnD3YlFq4ZrBuONm9Mxr7HPy8uKutyYpouv7qH/OX3o+EERa1BH2X8XAkra+FvDF6MDxSMwiFDTB4IDYVp+YgofmhxtUSVp703YP8WhT6zVz6yB/K4Gi2r0dUaxgiE3DCmNGUnOTz4Gnk1AZB7V0cmfrH38Gp5xNXqB6duo0pT9rfldA2WPyQjew9HsId59mxkby+mavUJpskwV9/Hbmtvr3zvaVQUwqZL01ps1HH4ITAm+AvK99z7KhozRIG7/KmGtFhmTJsYgQbSCVHkE6ZF9fv60JZP6u/qCPSZM8iKXw9HxGVfuVfLGZyNRnRcEegJ6uC98mcT98vFIsFewK4aGsKe3rMmITQQlz+EFbj3jHr82V60CHmqJcP0GqFqltf0/TN7ExNeiNETr8qhZ8GIHfH5npZmwKt9tJ7EKDTkwqtnRu5P3B+5/3AClPEKlB2LIhpida0hAxtOHk9fvSpHGXODsasjoJO9q9GlqKECcek1WhcZlUe5qIqGNSmOH89UVyA4atIdOappscXf9UrlORR48rERM6ak0PHHsKdyvo49lhHFhyxolc1iV2R3WW8LyoEuJ6rOhnQZNIBkgv+dDhoCybxbVSqHZxkzf3RKDZgixFefNZzFKKAifswrTizyjlF6Ksar+WENdbGqDwFqUDjqZZkBiYMU/xTp+SMGvon7Ef+qOm+9SVlhygyQzcRjxMOwissXSejy8omR3pqokFtVDdjlhzyGZayLm4kDG8aJM6kV8YhVaipWPvFfPcKl16tq1wiSy5iMbTmGyQ0eW4Nj0elHbMjAjkEZwNDpVBpo8PKzuHV3Tt2pQT1AnRaaHQDlD8BfkWXLrgg6S5xSkhvOoDU3qvckozzQxa8bErJ2o7qiyZ0mVINP2YFjnPWCrdB5JcsGF/kanAmyub4gezF4hFV5dH2wm+VxxL8Q6yJiat8cQXTWR8L4i/E5Wd8iy+I473iTHh+7iDvgVrrbwU7emLxBBlaOjoJHK5vRnQKRp8vPXHV3Jq+MutRe1tArSOVMcCBuisduBhnrDZStlUwe00XLTk46MVowK0GGdS5OTg4cHzlZ1kcWY/LYjNT6KOROyWFBp+pzqekpeTwznrgijgMDm1arbwwojy7S7Qyr1bnIvRzMgBM3PeiZZAydw8f2b347cZWW/qIAl2gqJZ1D1yIf91h67qAo5DI+egIcrEFOsMxK9AEM7lML9o4YZ2R/gwm6GlwNvx6BpZd6ZKfhoij84MNNXHArJPF8G8ZqxS0vNjc6sI6GO8YqHglH/oHxcXOYsrQlvpbP8kNfHzPUqXhh0aSVlTmOTjoTZoJyZ0dVmja6Ip/YCJ0EPYWTJEl9ss36S9m/d17TRQ1V3BmcGH9cHL7qFp39jfzGz67xSh078fbww5OGxg7xElPEvKJgBFOlbSMjzs6qHVwzF+1Kfk+nrm9i445tQCtiDsoXNFpZs56XvxNV0ExwXiFCk56ublZzHipjdSl2W7N+lzXUKFqIDHeCHxNUsX1c26rXVZVlRHbHiycQ4jn4UIP4VG159+r1LmleuftHDHRb7l57T4+9t7FXxbjZ7sI3MtBFIK1pHc1fKcA4e9X/vrLqBsgHz5d3dXmbNAiexykaRzwZ2OcbWBnYPJ5X/8JWdWISvldYWVJ5R4/LsjtTdmBscNPlqmmqrq3VcokNFmbLUyUlhWAbelyW3ZNqLMk6dbiut8xNnm4UUmK9oBv4E26SMg+kU4Q9/S+oBV2URJALS5b1gG6VXobS5VBtA+R+vOFKq5qyebJbWRi1kid6aFo6hTM+6Zzb05tDhWNPmxRdIubCyic6ROoUAz5rYqPRE3XSWTe9WdNUk8bXLjJVKLQNHd70o0lyHbIrSfqMxpwm+JV2AMUutqHK7nan2ZSIh67UckpCOmhoshMe3NMK0FBd1pyFv+BFdreOeRtTCqS22k02RNAlu9pXYq2EPJLXyuDd6t6cJncVvZlj76mSRG7qaWhtpCmlslBs6jZfRCbRtbC/SY5jd+dUu7iXt6ZRymO1Pb3Yw5Hnz+/sbsQzlzzSfIFzWVJoxjqpMgOWNbnm0b/PlzempiorYwFaYE+1XgCfDJphg79U0xbV1jRi9UWeLMN6A9pYRhGhl9zTHKoF0JGrPn2byrcpq2rcOGZbPQjX590vrORZwSoLp6Y2dqeEIil5rlHVNbgQsfQE4CDWcr/pbUw6XE5htXYXXhl9EB7O42z9TWFlZeHGmy/g6+56ODw8HP5SEPgwlWvqFUF/Az6fzzkwMNnYWa1YFFVNnb20sl8FD8cstL0NhxAKhfoi9+5PCYRSomkCgtf8NdtrauxQeyoErurqaWykF0iTg+G+vDTW96aExuiH91Dp6Gq1V2a7VF/GVmVv5eZpB7N99Wlw13fefBHKe0hdTH6/dmsXvF35R+UViL2z4Sz3UUrEpSKldjVTPYTS4KK473/xxRTEvZf7GxR6avfRixevljd270QEInsUyF0WBX7uULrkwJrwrVBfz6blRfsGgblwxwc9aLfWitb+8KLihdIM0xGZ9SpdwlU9vRAmvg2nlTBa/fqdJImlsPJPFUUVRUUVSttynPPUuJTWLWddqIqX67J8nFe//aYwPoHzqWWtCAxdrSQvlqkIONW460G2Q7J8DBa+V5gkgXN3/aGCUt9S5LUmxcNtRH45G5IJDMh/nEri5ZLCDejISzZuUeiiiq+UcDQoCzddnaDjffnEeXmvkyJPPfnDrd//+d7Gn4t4q/hagaw75J/u3tVJ4+KBEuT6h0mVsfFNBdoa72dq8nXalKZJKysrO1dbdtbe4GrEimJbgSwo85VkzIWFf+FhBcy4GOXKGvrvJOG5LKe2yd7bOj8vuPpbKTBY35OkyCVfFCWxiiuyrzdyxc0Aq6q7GqGupG9hs4oGdRlWO+kTXhJ7mJS5sPCzimTURV/LDnxenrqsFopKN7c/9/rgIByelRvRJO1PyZFLdm+JoSt4max55YaQMqh2XHZX5P1gVte1w/K2PSXh6FcVV9aEzJ+tXeG55Z95z9Hu74eH5Wog9rgUBzi8K8G88QIwhUvwShEEk8/4xShzyxzq6G8VSXb2IO+Avyn9xNCbpIkb6+e1iltCT4OfQeQQAbkcIzOEgECUMOcNv8zb5m++jkHjz6iP/aA/S/gZY0fFrRdFSEnd/Q18c6VizfvZC3A3kZ0Y7YQoimZ9q1Ho9ag+9glWqNFjCEmJo7DkEUJXrL248tnXXkgwX331dcVnt259feUWhg/ZyRzC3nA8WEo7yPsdfyvavubV1wPwOjQDHPe6BDKt7FAIa1+vveAkvQYuvnWLFk3ELTuVw4Plaxrr5wPUQj1whmLQeaG8+r7wawIOR408kVA02NTvK4rWbhFhyAOtFH0Di1BBTQ/1hGzmVULWwwd5++vrZBgAKTRoK7w/S9b3h8MvQ+vhYXgZ6t9Edyj4cYFg8vgNUL4oEsXqijXwnFfJIAs45DLXv34NcPUg6+3w6mw4D4N6Xxj+J/vh9f3VdXjFVlfhIIYjk43KV/fozRJv1PUlz+ISIjgeUriySXWVAui8/bwEJfVtC7UNjoefFo4tu+VlOjC4E5uLxZUeGJ2J4uEYFPWyoX+X5D5MpMJXA8LIlxHEkjsby9DOllQ+EWwPiVJL0VeI7FZ6NQZREKeTPjKh8ep7xA2PNnZL7hQ+KlyeurchLPiuRKEr1jA0E7vy2UUjIbLrjbCsR81yOt59Qsijykfk1ZNHU7uCoLccTYioZXUnM0FyWVUWqNPZAa/nwl0qjcpKcaapfMr7WVloFhl25ETexEWmcVG65J5UWpz6C03hSrqVBKuF6mNfR+bQMge7IQUNXfgLXI1rWrbklKhahm1H2KSYSzYglaxVYEpRf+6EW1fovjdSxRKHXHiP7ziUFEiJ1qWrqFenUiFXbtC3R3Nz3B0aTnPDgfiqquY10UKpHF05hYPdRnttTlVNpwvfXEmD0bNj9YH+MoWbKbJ+H0pZBa/XdgJAKFnaTm310o7G9QdBTs/PZ2sWldVYQYReq/D+vrQyXqGW9f1IOXEDE4Iae/ZbQRvWJ68lCz2ScHTlsopaLq1BiSqsLEArL4URpV4e9LYEcuEdNbVceusQiQGg6w/gKGb5cUhYXkx8lKzPqtx4YoSb0bpES5EMh/uGyWponVbLob4wId+mZw5tJCLz2cSgj5TujQoE/iLrs/vr9aF1bkow+3pdVs78MlHReHoExAy9PtcgwTr4dF5P6oe3Q3wTBq1U/bAMJ9MnJpRIJTRmdBjz4YjUagh5TX/57P5+fX0slgyvy5zmDMcj45mZpMO4D5NGm1c4bIq3L8XLkPYuHbp9IIqE1UZcrdKE5yiVVE5hzDDq440F1qt0RCa0vuHlqcrKKbrRWVL4iIrZoM8JFtlZJfMEkYVmVyPbM893S6Zo/tP5o7YkTZ2r68O/I4nWaNCnwCZYbRpX14fC4fjCu2+fMjZ3dkGN3OjizlbpsGeIGM2Vsonpe4lAwghTP3xAIQXXpXa5tJb3io2ICyeBhWZf8i98bPgXpt/PZ5gxwc5JUM++5jyaU+2N6n6YLj53prSbwvBkm9dxuq3nPOquofMgfMDs8PA2va/LmI+3Vmq18brFUg+WVrTo6YlFCN0/FFO9uQSZMcQ5uVmogS4uQrh79K/qNVhzZHwzzK29+YQxYZUxHxCtxQiFDs1yTk5zPfXPxdyEHPS95pT883OphFXx68z7M4hm8o2en9Ko86e4Gm2QYpp1G19lzKqzhvz/0rGavJUx4c0AAAAASUVORK5CYII=" src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAALQAAAEYCAMAAADCuiwhAAACB1BMVEX///9v7vT+AAAe1T/ouroAAABwfPTBuubA83D08XDyqm9x8vgf20Ie10By9fvtvr5zf/rF+nLHwO739/dt6u/593L6r3LI/XQf3kLx8fHc3Ny3t7fq6urxwsLwAQGWlpasrKxmZmbKysoqKiodyj2XlLk4ODhRrbF8fHzT09PgtLTW1tYYqzMeHh6NjY3AwMBBSI5NTU2hoaFsbGzhAQEThShAiYwWnS+dfn62AAAbwDoVFRWDgjxiT08PZR9LVKQMGRpawcW0kJKCaWm0rdfRyVExamyr2GNZvsJl2d4VlS2BfJqrAQEQcCLZAQE/Pz/IoaGXjTISJydWU2ZYYsBkcNuBo0tHmZyTAABJAABkRy+9vFdpbOV8VznNkF4UFywyN2x2AAAjS02dxls6fH8NWRxhAABZWcELSBaSZkMHLQ5PZC0JOhJ0kkOPtVRnZzCnp01CP09UUydtAQFiezhIOjpZAQFrZ4AbOzxhZVZ1iIgUXm0qWVo1SR8bIA95ezwhLAp0eGpJentJY0swAgJLbzCwfFEiAQFrMBcyPRxJMyIvIRdWOCc/AgMqAgJomEaSW0B2STVObjJTJCI3Gw5zWjcAOQAxKDkAGwAQABEGIgodWj5WRURtX2l3XVkHU2MKDiwkJ02xqEEyQGwtD18zLG9BPY8tSGIXYzAAawAWPS0kZU06WH+b9XG7AAAcxElEQVR4nO2d+UMTWbbH2a4ilVRYAoQ9QCAR2cJOAkoSFsMSGBQIatMii7ghigJvBpdZWtvutp21sXtsZ3zzxhn7vT/ynXOrklQlqaTWpH+YQ7eGmMCnTr73bLcqycn5j/3Hfo5WBlZ1rizbGHKsrLamq9PV3NzYTDizZ5solVXVVne6XF6SYNkGS25ddldvr0vI+W50KBBYWFjwt42S1mzjJVj12d5mAezou8DQQpvFUldn4azuPfFmm1Fo1fZOAe3Q0JC/oI7CFgjMMpRVeTRBGKiOAjc0CpSwUMB5tiDRLO/JfNaQy5APF1lnQ1NTwzzH6w0stLUBbxLYKPRoFj3dGh8SOgA4JS4P7SekK3vMQ360wCgSPx4qqEuqhkSrI6QnO8y9wMzHg7qCtrYCGS4WQPdmhRmixGidbMyfCbQG5mxCP1YP/S5L4aM1jatB4QtSMsfsUpsN6Co3IW1SnvT7Lf6FhcejgYXkD1ggpCYb0Dk9hCwk96Ql4G2rC5DRx/4hqcMipDEr0JD8JJgtj4cWLAuBtja/5EvxmJBsNAKQw98l1TT4eaGtIDBaYGlrllBH9kRNSHOKfEJzo+RCzRo0FPjeIflZUGQY87ICXdaBFYc66Kx5Oienwa02LVoCWYPOyYFi+p0ahaCnsxOoQSF2Ip1hUkJnK7vU9nKVvxpoTIn2LDA38d2KX10AIcSVBWhoCd/5F/xt6pihOG3ODrREsy0L+nFWoL1qYzQHPZqN3hbiRkB1E8CFj8w3L/PKwsZC/IMtJAvzvIQazyJRPdVhqWd5F1+lZKXjIkSMYQk0j0buEPJb/B3NdXBPvJQwJ2Za1A3QtsRRACntZCzAE4hVpXg/lNiBtgUcjggEk/nmxR3XiwNtx1DdY6R6Bx0L16rjIfjrFvAL/Pq+zi98cSyPM66PTgh4QnkMQTjwjqIQhkhzoAP6LQQuKGgj78lj8n6U+P2P34leHCz0MgzdRcilobZIbrH4h+rqFpoDCwDdNvpuyE9FbYGytW70vX8IDB46BHcLoeHlOJtZ6HOEjI/PHEIDa+EEOuR/N+oPBNr8fm/0WKBb949y4z6qdfEygKDXmXHoltLS0vHDx0PYDlqGRkcDloUh/8L70Wg1ggFC1NqKl64l45sY0IvPlJ4+fbq0tOXwvd9CN1RoN2sRSMBS0JYiaaI+qtP/Jh2tBuRxmrPS0y2XAqnopKwt06LuJQ9ORw1kMvOjxLRJ2tGWuo4M19St5EHpaYGVnj4cXZDtbRDTgn/In+E90CZe0kLs0plRORsuqIvAg8OWlpbxGUKqMscMSdx7OsFKSw9H/QXpsS3vx0u5I85k0KslpCORmV+TkdCdAjoQeXgma+qaRHHEvI2xJI27L/FPLn2QQVH3xuJdUu7xS4FU7v4x+siZzAU9UAeRZuZkMvPjUFuBJWYx37cJYuV45kY2bkzhqalp6D4MBAJYLPn9+P/CAh3/Wt4LH5YxUUPoOEzHzHEDeYvAZkDsBXXC56KoM7MhkFYcKbz/Y0GgRXjPYYZWYpNMRye18Zlx4XMzFT7wdIkUoSOtt8XfZahPTBGjlR/BTIZmp42aHB0HfULcmWCGZfhAhqPlvRalGao9qDrSIz3gA3lpyse2ZGheA4ml9PAwrQtbIEBDrCg9eTDTIv2omYzFDi+EqZPxVA4cHy/1noCvZ8jMA++h9LLNVJQ+ixsWW9OpC6ZD0MYDVEbzeEsqfSB0JvKhnZBBj8nWnnI1jpMHJy0dhzPpKpTSloxsJuLmUL45P9/UnjpYj2PdUZo2hmSkyMPTXduBOT/f1p++0EtvmQh51cA8bcunZtoiM9qhHxi/W4Sr0GHmoM2OLViNpanjcFromQyIGs8mzefNbJsmHZcuXTpMGf3SQLdkoPaoagV9mKLY/dwJsRpKkfFMFExVhMxFofNNNpvNMa2hukZ5NBkODareikFTd5vJiXroTHRb2ABMm8XQHllVn4RlogfoImTHJmI2Od7S4TpnSh3dkokBdbVI0vk0MwJzy8nJ5ycnh1Aa4XxpXPYxZKbKg2K6XwhtxhoEfvXtrbnvbpO35PuT70FA358cXjp88OBSyzjUp6n40dPGQzdHsnjE0edJS8sJ6beZTDZTvsmzRXb626fntr67e5t8Fznl/gHE8pmW8dOlIjtNN2wyII9OQs6LJG27C1B3PRHnm01gZjMeAZitHax/a4cI6AGfs5aWw0v4qhgOfQ4AxcsQcvnWoE0cToTRkB6AzQYhpn1wC/Cj3qf2Q3+/8dDuOHHwvpVATngc4ttsZo8n35bf7mn32Gwmh+HQZQnxTo2h++kfZhrjjZ70NgjrDvmM8XcIb3sM78bdsbpUPrPHI3qKaXrQLDgS012jhzUJy1AO9KAorsNBQHIyD0aOxDRncKCOTyzyoB2xDGr2OMxmD8R0vBE5JmP35KDs+MGkVB0cNEY+eI1sc9Mms+3u1pbt/CAvbdOgkZ3LORA0GVTsaGDbMpnbp9t3bueb+iENDbbvtO942snOIKU2TRsZ8zAXtCtnRk2YbTtz/e3wZEiRW/1baNNmPiFB7WJc+KiF/O1Qw4y+np62mbl4YXKct3GZPnpIhDQYBe0ixKNYz5yZzvcLnhkfM23EsEtAIRfeVp0LRXk+/six4jIofMhK4MpDCx7EtGFXU6KkpRQdibi2wfhiSha0x6gZQhVJWnXQe0ycSqH+f5vw2sswiIMGjSChUhpMUIfJdN4Bkpij9Yip/4TcjUKbTflxUpaG3jJqhtCQJEab58xbDmhr+6mUTYN326OHZWqfNsNhSAoq3tPGpEQclgKC2RGrM6FlyZ9zOIiNJ7sda1/M+bfB6WaHrBiJKdGgEVMzjR6mOVrl8Zg2G8jjNj9uspEdgV8HBx1mx6AH26x04AhtjKax7gC/mU3nIUA4ztOC2NTvmfOYbP00c8C3c9EKkHa2prk58pbYPOkiCtamxhQfUN9Bw22G1rrfBCvHY4YSyHE+f3rL4WhHVnO7xzFIS1ATLi3PXPt5CMBP57Ycg9PpoLcMKqhruUIaysgfHAB4G6Ahum7ZHLehLXDkc6tpBxHM8Djw3V26A5Zv20nf6tjeGtS62PmiFCsdk83xA7TU/VDK81MODHA7+SYuiOxAy33eAUURjXgmeAUomhka7+QJ02bUBLKXvI3qFV7N9vy7P5BYIjEN7kQ7GlP/WP/O7diStO1QTZs9x3/d6vckm49g7WEIdAd5G4vBNhtGM2HyMwl718G5ftG/ccv0H8VgNz8liSWGJZdeATRncRNqwbfmOBXghMnzj1Noxdf+lehso1qXpmYyprwupQMxHId9+ulm8SnOim/+qz3uJxkTp2txQ0tpFw7r1QS4/z7qvnnz2qkIM1AXX/u3WCNmhwFX+GEGJ3NKHA3A5sH+4+6P166hkmPEPPY/xOKy6X82Mu6xfGdTwAwKHvyp++a1BNoYtpgaU6LO47weQi5c/qndJq8rMdvyP13/mAKYs2MhNfbjOkdqEDS8ojc/TDtsklPomJPb5z6mA6a+/kkUFfW+WA4K6c+LabS6+c9PgxJJjf/d+dPXb8og5hViEkLrKmq8vHopsoBO3fwfTNDmJBkCopuj/5/X5BFz1LEhium8rkGPMgtIik993Bpsdzhwoh/ZXOHKkcGfPipAxh/1MbrpYc7XNejFMVPsmzc/fuz+19G/P31qb3d4cCeo/dPRhWsydSH4STePPJETR+6SDt2YzxLSncACdDT6XgN8tGvXrp1STMw7u9+m/xCyipDrqXCKT51K+s/FFy7zN64vpaS+9isP3TrK1/GcoOpknpbjwsuX+addSAmNzv7fvx4fH//fB/3medCwXFAFvcQfa3F3GmhOacXFF/QbI1SrgwZRIDQs4aULS7KeX3yZkHM6QZel0bQk9KnrnxP4+vDh+3SejpiOQ2pV0EvdH+iTlISU4uv6ZXI10MUXuiM3L8hexsXd+g2pVcojya10tqTfvFcdtBpb0m+yDtBLfFAylhnDh145kZ6T8eHDBbClCL0hB6EjdA0hxyuTY8KzSj6AXe8Go7ku/hhUHw0uRG3Zpay6CY+avotOkAUL+pxO58rk5ubmjTGwRcEx0AOgh4DAl7uvy8sm8QaS1jTQq6JvAdvaSd+6doDNBWPQ2JgFwS4OwDEsHsX4r3dfp393K4gZQmhN6hC8LbDTSpkTTHAQVmpB5wDFHwj6jrjFq4wZaw8t0OcI2fT5Vo4JOfIlR056FCyba83NZeHGCqjn825lKgFJa0qITahjZAACucwiY1nnJjj9ghKVFH+ubYjQQ4hVFazA7yx7cVERNkBrSS3Qyi7KVkUKbgZVIjuUALT6Iq8a37PvojpZxBmbu4Ih5bKsNakFugsjwIoOjuaxfeDtD3wIFw4iuG8F6XVJQzndCsiMXsxgTK5vgKag7u7Ll5cilKeWLoMt4Z/d16/Dv0GC0jCt8ZIjHZEpNpsbHJjkw/7f//45ZKC/fy+oCh6Sp/wttXPTsxCiWcwcOnNjBrp4cWDgBk1AD1+NXAUbGYG/zpTDF9hV9dAQOYIMe9Fp1ZeaQ8cMGpwAxHKBneGsXAN0J6iDRREGDaBGcN9EBFNs2qAX2Yv4Ch7rrOwYdFJmCq32NLcauiJaO4xyNbMi4ekzZzS8HwKmlg6c/fuMgpZgLh/R8HZMDS47Pe1/JcOeRn2ohqbWmSorajmaFJ7e0wFaWH5YhUUfE692hg0qgJaStHZPNwqgWca3OWmNphs21yt+DZjg8ab8VkHa0xNaz2PykrEIh3UyGNwcgGaKcyd7bD1m+d6AoX8Hx4Lyw2OK6HFG61YiTea8H1eC1k2n0xqJJix7zB4PMJjqgxgXWeaGU77KmRUpZAwfmprEKj54AFoQ+m7rpm+AvcE15azTuQn3AHGQdRLC5k5aWSIfmv2VpKNRH1pmvdAkUu85WXZykbbk5GgS6igr47uxGPSNjXnx3iOyuckyY2NHCrJnIrTge21vt9PE5RYrybUe+6BCA+2CbhmnE8oS6LatjNUatLLwH3yz6ZMYMkjIIwo5QZdk+V4MX9uubRMnD3YlFq4ZrBuONm9Mxr7HPy8uKutyYpouv7qH/OX3o+EERa1BH2X8XAkra+FvDF6MDxSMwiFDTB4IDYVp+YgofmhxtUSVp703YP8WhT6zVz6yB/K4Gi2r0dUaxgiE3DCmNGUnOTz4Gnk1AZB7V0cmfrH38Gp5xNXqB6duo0pT9rfldA2WPyQjew9HsId59mxkby+mavUJpskwV9/Hbmtvr3zvaVQUwqZL01ps1HH4ITAm+AvK99z7KhozRIG7/KmGtFhmTJsYgQbSCVHkE6ZF9fv60JZP6u/qCPSZM8iKXw9HxGVfuVfLGZyNRnRcEegJ6uC98mcT98vFIsFewK4aGsKe3rMmITQQlz+EFbj3jHr82V60CHmqJcP0GqFqltf0/TN7ExNeiNETr8qhZ8GIHfH5npZmwKt9tJ7EKDTkwqtnRu5P3B+5/3AClPEKlB2LIhpida0hAxtOHk9fvSpHGXODsasjoJO9q9GlqKECcek1WhcZlUe5qIqGNSmOH89UVyA4atIdOappscXf9UrlORR48rERM6ak0PHHsKdyvo49lhHFhyxolc1iV2R3WW8LyoEuJ6rOhnQZNIBkgv+dDhoCybxbVSqHZxkzf3RKDZgixFefNZzFKKAifswrTizyjlF6Ksar+WENdbGqDwFqUDjqZZkBiYMU/xTp+SMGvon7Ef+qOm+9SVlhygyQzcRjxMOwissXSejy8omR3pqokFtVDdjlhzyGZayLm4kDG8aJM6kV8YhVaipWPvFfPcKl16tq1wiSy5iMbTmGyQ0eW4Nj0elHbMjAjkEZwNDpVBpo8PKzuHV3Tt2pQT1AnRaaHQDlD8BfkWXLrgg6S5xSkhvOoDU3qvckozzQxa8bErJ2o7qiyZ0mVINP2YFjnPWCrdB5JcsGF/kanAmyub4gezF4hFV5dH2wm+VxxL8Q6yJiat8cQXTWR8L4i/E5Wd8iy+I473iTHh+7iDvgVrrbwU7emLxBBlaOjoJHK5vRnQKRp8vPXHV3Jq+MutRe1tArSOVMcCBuisduBhnrDZStlUwe00XLTk46MVowK0GGdS5OTg4cHzlZ1kcWY/LYjNT6KOROyWFBp+pzqekpeTwznrgijgMDm1arbwwojy7S7Qyr1bnIvRzMgBM3PeiZZAydw8f2b347cZWW/qIAl2gqJZ1D1yIf91h67qAo5DI+egIcrEFOsMxK9AEM7lML9o4YZ2R/gwm6GlwNvx6BpZd6ZKfhoij84MNNXHArJPF8G8ZqxS0vNjc6sI6GO8YqHglH/oHxcXOYsrQlvpbP8kNfHzPUqXhh0aSVlTmOTjoTZoJyZ0dVmja6Ip/YCJ0EPYWTJEl9ss36S9m/d17TRQ1V3BmcGH9cHL7qFp39jfzGz67xSh078fbww5OGxg7xElPEvKJgBFOlbSMjzs6qHVwzF+1Kfk+nrm9i445tQCtiDsoXNFpZs56XvxNV0ExwXiFCk56ublZzHipjdSl2W7N+lzXUKFqIDHeCHxNUsX1c26rXVZVlRHbHiycQ4jn4UIP4VG159+r1LmleuftHDHRb7l57T4+9t7FXxbjZ7sI3MtBFIK1pHc1fKcA4e9X/vrLqBsgHz5d3dXmbNAiexykaRzwZ2OcbWBnYPJ5X/8JWdWISvldYWVJ5R4/LsjtTdmBscNPlqmmqrq3VcokNFmbLUyUlhWAbelyW3ZNqLMk6dbiut8xNnm4UUmK9oBv4E26SMg+kU4Q9/S+oBV2URJALS5b1gG6VXobS5VBtA+R+vOFKq5qyebJbWRi1kid6aFo6hTM+6Zzb05tDhWNPmxRdIubCyic6ROoUAz5rYqPRE3XSWTe9WdNUk8bXLjJVKLQNHd70o0lyHbIrSfqMxpwm+JV2AMUutqHK7nan2ZSIh67UckpCOmhoshMe3NMK0FBd1pyFv+BFdreOeRtTCqS22k02RNAlu9pXYq2EPJLXyuDd6t6cJncVvZlj76mSRG7qaWhtpCmlslBs6jZfRCbRtbC/SY5jd+dUu7iXt6ZRymO1Pb3Yw5Hnz+/sbsQzlzzSfIFzWVJoxjqpMgOWNbnm0b/PlzempiorYwFaYE+1XgCfDJphg79U0xbV1jRi9UWeLMN6A9pYRhGhl9zTHKoF0JGrPn2byrcpq2rcOGZbPQjX590vrORZwSoLp6Y2dqeEIil5rlHVNbgQsfQE4CDWcr/pbUw6XE5htXYXXhl9EB7O42z9TWFlZeHGmy/g6+56ODw8HP5SEPgwlWvqFUF/Az6fzzkwMNnYWa1YFFVNnb20sl8FD8cstL0NhxAKhfoi9+5PCYRSomkCgtf8NdtrauxQeyoErurqaWykF0iTg+G+vDTW96aExuiH91Dp6Gq1V2a7VF/GVmVv5eZpB7N99Wlw13fefBHKe0hdTH6/dmsXvF35R+UViL2z4Sz3UUrEpSKldjVTPYTS4KK473/xxRTEvZf7GxR6avfRixevljd270QEInsUyF0WBX7uULrkwJrwrVBfz6blRfsGgblwxwc9aLfWitb+8KLihdIM0xGZ9SpdwlU9vRAmvg2nlTBa/fqdJImlsPJPFUUVRUUVSttynPPUuJTWLWddqIqX67J8nFe//aYwPoHzqWWtCAxdrSQvlqkIONW460G2Q7J8DBa+V5gkgXN3/aGCUt9S5LUmxcNtRH45G5IJDMh/nEri5ZLCDejISzZuUeiiiq+UcDQoCzddnaDjffnEeXmvkyJPPfnDrd//+d7Gn4t4q/hagaw75J/u3tVJ4+KBEuT6h0mVsfFNBdoa72dq8nXalKZJKysrO1dbdtbe4GrEimJbgSwo85VkzIWFf+FhBcy4GOXKGvrvJOG5LKe2yd7bOj8vuPpbKTBY35OkyCVfFCWxiiuyrzdyxc0Aq6q7GqGupG9hs4oGdRlWO+kTXhJ7mJS5sPCzimTURV/LDnxenrqsFopKN7c/9/rgIByelRvRJO1PyZFLdm+JoSt4max55YaQMqh2XHZX5P1gVte1w/K2PSXh6FcVV9aEzJ+tXeG55Z95z9Hu74eH5Wog9rgUBzi8K8G88QIwhUvwShEEk8/4xShzyxzq6G8VSXb2IO+Avyn9xNCbpIkb6+e1iltCT4OfQeQQAbkcIzOEgECUMOcNv8zb5m++jkHjz6iP/aA/S/gZY0fFrRdFSEnd/Q18c6VizfvZC3A3kZ0Y7YQoimZ9q1Ho9ag+9glWqNFjCEmJo7DkEUJXrL248tnXXkgwX331dcVnt259feUWhg/ZyRzC3nA8WEo7yPsdfyvavubV1wPwOjQDHPe6BDKt7FAIa1+vveAkvQYuvnWLFk3ELTuVw4Plaxrr5wPUQj1whmLQeaG8+r7wawIOR408kVA02NTvK4rWbhFhyAOtFH0Di1BBTQ/1hGzmVULWwwd5++vrZBgAKTRoK7w/S9b3h8MvQ+vhYXgZ6t9Edyj4cYFg8vgNUL4oEsXqijXwnFfJIAs45DLXv34NcPUg6+3w6mw4D4N6Xxj+J/vh9f3VdXjFVlfhIIYjk43KV/fozRJv1PUlz+ISIjgeUriySXWVAui8/bwEJfVtC7UNjoefFo4tu+VlOjC4E5uLxZUeGJ2J4uEYFPWyoX+X5D5MpMJXA8LIlxHEkjsby9DOllQ+EWwPiVJL0VeI7FZ6NQZREKeTPjKh8ep7xA2PNnZL7hQ+KlyeurchLPiuRKEr1jA0E7vy2UUjIbLrjbCsR81yOt59Qsijykfk1ZNHU7uCoLccTYioZXUnM0FyWVUWqNPZAa/nwl0qjcpKcaapfMr7WVloFhl25ETexEWmcVG65J5UWpz6C03hSrqVBKuF6mNfR+bQMge7IQUNXfgLXI1rWrbklKhahm1H2KSYSzYglaxVYEpRf+6EW1fovjdSxRKHXHiP7ziUFEiJ1qWrqFenUiFXbtC3R3Nz3B0aTnPDgfiqquY10UKpHF05hYPdRnttTlVNpwvfXEmD0bNj9YH+MoWbKbJ+H0pZBa/XdgJAKFnaTm310o7G9QdBTs/PZ2sWldVYQYReq/D+vrQyXqGW9f1IOXEDE4Iae/ZbQRvWJ68lCz2ScHTlsopaLq1BiSqsLEArL4URpV4e9LYEcuEdNbVceusQiQGg6w/gKGb5cUhYXkx8lKzPqtx4YoSb0bpES5EMh/uGyWponVbLob4wId+mZw5tJCLz2cSgj5TujQoE/iLrs/vr9aF1bkow+3pdVs78MlHReHoExAy9PtcgwTr4dF5P6oe3Q3wTBq1U/bAMJ9MnJpRIJTRmdBjz4YjUagh5TX/57P5+fX0slgyvy5zmDMcj45mZpMO4D5NGm1c4bIq3L8XLkPYuHbp9IIqE1UZcrdKE5yiVVE5hzDDq440F1qt0RCa0vuHlqcrKKbrRWVL4iIrZoM8JFtlZJfMEkYVmVyPbM893S6Zo/tP5o7YkTZ2r68O/I4nWaNCnwCZYbRpX14fC4fjCu2+fMjZ3dkGN3OjizlbpsGeIGM2Vsonpe4lAwghTP3xAIQXXpXa5tJb3io2ICyeBhWZf8i98bPgXpt/PZ5gxwc5JUM++5jyaU+2N6n6YLj53prSbwvBkm9dxuq3nPOquofMgfMDs8PA2va/LmI+3Vmq18brFUg+WVrTo6YlFCN0/FFO9uQSZMcQ5uVmogS4uQrh79K/qNVhzZHwzzK29+YQxYZUxHxCtxQiFDs1yTk5zPfXPxdyEHPS95pT883OphFXx68z7M4hm8o2en9Ko86e4Gm2QYpp1G19lzKqzhvz/0rGavJUx4c0AAAAASUVORK5CYII=" height="187" width="120"><br> <div class="post-body"> <p> </p><img class="decoded" alt="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d9/Gilan-Astara.svg/300px-Gilan-Astara.svg.png" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d9/Gilan-Astara.svg/300px-Gilan-Astara.svg.png"><br><img class="decoded" alt="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQtqGdLk2F8BNAe_oGjoxeBX3jasOOEeiUPhnix7RysgDP6UamYjw" src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQtqGdLk2F8BNAe_oGjoxeBX3jasOOEeiUPhnix7RysgDP6UamYjw" height="200" width="310"><br><font size="3"><img class="decoded" alt="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRnbfKW1muRAOsUctR_96KRMpMqQ-lmHLAZjz2j6xrwq1DaPq_v" src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRnbfKW1muRAOsUctR_96KRMpMqQ-lmHLAZjz2j6xrwq1DaPq_v"></font><br><font size="3"><img class="decoded" alt="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQphtlSL_6JdD5IhXOWAgnxDubb1VnvZnC90_1Th3z_MKYhO28soA" src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQphtlSL_6JdD5IhXOWAgnxDubb1VnvZnC90_1Th3z_MKYhO28soA" height="231" width="310"><br>ساحل زیبای صدف&nbsp; آستارا با هفده هكتار از حیات وحش لوندویل واقع در روستای سیبلی به لحاظ زیست محیطی یکی از پاکیزه‌ترین و بکرترین مناطق ساحلی دریای خزره که هر ساله پذیرای مسافران و گردشگران زیادی از اقصی نقاط کشور و دنیاست. این ساحل در ۱۰ کیلومتری آستارا به سمت تالش &nbsp; واقع شده و نخستین طرح سالم سازی در دریای خزره. وجود امکانات بازی و تفریح کودکان، جدا بودن محل شنای خانم ‌ها و آقایان، وجود&nbsp; اتاق‌های استراحت در شب، پلاژهای عرضه خدمات، اماکن نصب چادر، اکیپ امداد، نجات غریق و ماهیگیری، مجاورت با جنگل و رودخانه ......منطقه حفاظت شده لوندویل و از همه مهم‌تر وجود ماموران انتظامی، محیطی امن و دلنشین برای گردشگران بوجود آورده. <br>آدرس : گیلان- بندر آستارا - روستای سیبلی&nbsp; - سه راه ساحل طرح صدف - مجتمع ساحلی طرح صدف آستارا&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; تماس با روابط عمومی&nbsp; 09112850112<br><img class="shrinkToFit decoded" alt="http://mj2008.persiangig.com/sooit/sadaf/7.gif" src="http://mj2008.persiangig.com/sooit/sadaf/7.gif" height="245" width="330"><br><img class="decoded" alt="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRIRgLoXpI7h1CrP3s5_FY7nFf9SniWH8SQG4jrCKW1gCrrv8q1og" src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRIRgLoXpI7h1CrP3s5_FY7nFf9SniWH8SQG4jrCKW1gCrrv8q1og" height="249" width="334"></font><br><img class="decoded" alt="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRPGfNBSYuRwCxBueukpfVLDfD3aHS6OspImEU57qS_ZqB7uFEG" src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRPGfNBSYuRwCxBueukpfVLDfD3aHS6OspImEU57qS_ZqB7uFEG" height="186" width="333"><br><img class="decoded" alt="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQDOzVX-5YJ63QDVl9S4EWgRHw0MIgmTyMVP5wGOP5ciuvpqZ_7mw" src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQDOzVX-5YJ63QDVl9S4EWgRHw0MIgmTyMVP5wGOP5ciuvpqZ_7mw" height="249" width="334"><br><br><font size="3"><img src="http://uupload.ir/files/9zo4_55555.jpeg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0">&nbsp; </font> <br><br> </div> <br> text/html 2017-10-17T16:28:24+01:00 astara1.ir پایگاه اطلاع رسانی گردشگری تالش و آستاراastara1.ir پایگاه اطلاع رسانی گردشگری تالش و آستاراastara1.ir نامه دختر جانباز 65 درصد به ریس جمهور http://astara1.ir/post/1032 <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA">&nbsp;ریس جمهور عزیز <br></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin" lang="FA">با سلام<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span></span><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin" lang="FA">اینجانب زهرا اسدی تحصیلات فوق دیپلم<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp; </span>زن بیوه با دو فرزند محصل بیكار و بدون درآمد هستم<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>(فرزند جانباز 65 درصد متوفی )<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>بیكار و بدون منبع در آمد هستم<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>درخواست<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>دارم </span><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA"></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" dir="RTL" style="margin-right:54.0pt; mso-add-space:auto;text-indent:-36.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1"><span style="mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin"><span style="mso-list:Ignore">1-<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span dir="RTL"></span><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin" lang="FA">مستمری<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>جانبازی پدر متوفی جانبازم 65 درصد بسیجی هشت سال دفاع مقدس در بنیاد شهید <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>مقداری بمن داده شود تا زندگی كنم<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>.... چرا همانند تامین اجتماعی و نیروهای مسلح چرا بنیاد حقوق به دختران بیوه جانبازان نمی دهد ...</span><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA"> </span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpLast" dir="RTL" style="margin-right:54.0pt; mso-add-space:auto"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp; </span>یا </span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin" lang="FA">2-<span style="mso-tab-count:1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>در یكی از موسسات و سازمانها یا ادارات<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>یا بیمارستان آستارا بعنوان نیروی قراردادی یا شركتی استخدام شوم </span><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA">...</span><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin" lang="FA"> بیوه زن دارای دو فرزند و<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>فر زندجانباز حتی پول خرید یك تكه نان ندارم بعداز خدا امیدم بشماست </span><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>زهرا اسدی<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp; </span>كدپستی 4391955744<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp; استان گیلان &nbsp; </span>آستارا<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>روستای بیجاربین نبش كوچه مقصود دهقانی<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>كدملی 2619877601</span><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin" lang="FA">تلفن 09028754315</span><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA">&nbsp;</span></p> text/html 2017-10-17T16:26:39+01:00 astara1.ir پایگاه اطلاع رسانی گردشگری تالش و آستاراastara1.ir پایگاه اطلاع رسانی گردشگری تالش و آستاراastara1.ir مجتمع ساحلی صدف سیبلی آستارا -تصویری http://astara1.ir/post/1031 text/html 2017-10-17T16:25:43+01:00 astara1.ir پایگاه اطلاع رسانی گردشگری تالش و آستاراastara1.ir پایگاه اطلاع رسانی گردشگری تالش و آستاراastara1.ir تالاب آق آستارا http://astara1.ir/post/1030 <div class="subtitle"> <h2 class="Htags_news_subtitle"> <strong class="news_strong">در تالاب آق آستارا ، 61 گونه پرنده زمستان گذران شناسایی شده است .</strong> </h2> </div><b> <img class="img-responsive2" style="margin: 4px;border: 1px solid #000;" src="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1395/6/28/5171075_803.jpg" align="left"></b><p dir="LTR" align="right"><b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL" lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span></span></b></p><p dir="LTR" align="right"><b><span dir="RTL" lang="AR-SA"></span></b></p><b><span dir="RTL" lang="AR-SA"><p dir="RTL"><span lang="FA"><span dir="RTL" lang="AR-SA">تالاب آق در حد فاصل بین بخش لوندویل و بخش مرکزی آستارا واقع شده و از جنوب به لوندویل، از شمال به آستارا، از شرق به دریای خزر و از غرب به جاده آستارا- لوندویل منتهی می‌شود.</span></span></p></span></b><p dir="LTR" align="right"><span dir="RTL" lang="AR-SA"> </span></p><b> </b><p dir="LTR" align="right"><b><span dir="RTL" lang="AR-SA">این تالاب در یک دهه گذشته 100 هکتار وسعت داشته است اما هم اکنون به دلیل پیشروی آب دریای خزر، برداشت بی‌رویه آب برای مصارف کشاورزی از حوزه آبریز این تالاب، رعایت نکردن حق آب تالاب به منظور حفظ اکوسیستم آن و نیز برداشت غیرمجاز شن و ماسه از سواحل تالاب، وسعت این اکوسیستم مهم آبی را به کمتر از 60 هكتار وسعت قبلی خود رسانده است.</span></b></p><b> </b><p dir="LTR" align="right"><b><span dir="RTL" lang="AR-SA">اما با این وجود اکوسیستم این تالاب هنوز زنده و فعال است و جزو مناطق شکار ممنوع و حفاظت شده محسوب می‌شود. </span></b></p><b> </b><p dir="LTR" align="right"><b><span dir="RTL" lang="AR-SA">در این تالاب 61 گونه پرنده زمستان‌گذران و مهاجر شناسایی شده‌است </span><span dir="RTL" lang="FA">که </span><span dir="RTL" lang="AR-SA">انواع مرغابی‌سانان، قو، پلیکان، اردک، باکلان، خوتکای پر سفید و بلدرچین از جمله پرندگان موجود و شناسایی شده در این تالاب است .</span></b></p><b> </b><p dir="LTR" align="right"><b><span dir="RTL" lang="FA"></span></b></p><b> <span dir="RTL" lang="AR-SA">از آبزیان این تالاب می‌توان به اردک ماهی، کپور و ماهی سفید اشاره کرد.<br>&nbsp;اسماعیل اسدی دارستانی&nbsp;&nbsp; نویسنده ومحقق و روزنامه نگار و فعال حقوق بشر و محیط زیست&nbsp;&nbsp; dardnews.ir</span></b> text/html 2017-10-17T16:25:15+01:00 astara1.ir پایگاه اطلاع رسانی گردشگری تالش و آستاراastara1.ir پایگاه اطلاع رسانی گردشگری تالش و آستاراastara1.ir تالاب استیل http://astara1.ir/post/1029 text/html 2017-10-17T16:24:36+01:00 astara1.ir پایگاه اطلاع رسانی گردشگری تالش و آستاراastara1.ir پایگاه اطلاع رسانی گردشگری تالش و آستاراastara1.ir مجتمع ساحلی صدف آستارا http://astara1.ir/post/1028 text/html 2017-10-17T16:23:48+01:00 astara1.ir پایگاه اطلاع رسانی گردشگری تالش و آستاراastara1.ir پایگاه اطلاع رسانی گردشگری تالش و آستاراastara1.ir شهربازی در مجتمع ساحلی صدف همراه با تفریحات سالم و موتور سواری http://astara1.ir/post/1027 text/html 2017-10-17T16:23:15+01:00 astara1.ir پایگاه اطلاع رسانی گردشگری تالش و آستاراastara1.ir پایگاه اطلاع رسانی گردشگری تالش و آستاراastara1.ir پاكسازی سواحل دریای خزر توسط معاونین فرماندار و روسای ادارات آستارا http://astara1.ir/post/1026 text/html 2017-10-17T16:22:21+01:00 astara1.ir پایگاه اطلاع رسانی گردشگری تالش و آستاراastara1.ir پایگاه اطلاع رسانی گردشگری تالش و آستاراastara1.ir دیدنی های تالش، از آبشار ورزان تا ارتفاعات ییلاقی سوباتان http://astara1.ir/post/1025 <p><a href="http://www.kojaro.com/tag/talesh-guide/" target="_blank">تالش </a>که نام خود را از قوم تالش گرفته و به استناد منابع و شواهدی بسیار، بازمانده اقوام کادوس باستان و از همسایگان دیرین قوم گیل است، از غرب به استان <a href="http://www.kojaro.com/category/ardabil/" target="_blank">اردبیل</a>، از شمال به آستارا و از جنوب به رودبار و از شرق به دریای خزر و انزلی محدود شده است.</p><p>تالش از سه جهت به کوه‌های تالش که ادامه رشته‌کوه‌های البرز هستند و از طرف دیگر به دریای خزر منتهی می‌شود.</p><p>جاذبه‌های طبیعی این شهرستان هر ساله تعداد زیادی از گردشگران را به سوی خود می‌کشاند. در این مقاله به شماری از این جاذبه‌ها اشاره شده است.</p><h2>پارک جنگلی سیاه داران</h2><p style="clear:both"><img style="display:block;margin-right:auto;margin-left:auto" src="https://images.kojaro.com/2016/12/cb146100-7404-4ace-b2e7-9bb8e403a993.jpg" alt="پارک جنگلی سیاه داران"></p><p>شهرستان تالش (هشتپر) با توجه به موقعیت جغرافیایی خاص از یک سو به چشم انداز جلگه، شهر و دریا و از سوی دیگر به کوهپایه‌های پوشیده از جنگل منتهی است. تالش جاذبه‌های گردشگری بسیاری دارد که یکی از این مناطق روستای سیاه داران است.</p><p>سیاه‌داران در گذشته دارای درختان عظیمی از بلوط که بزرگ و سر به فلک کشیده بوده‌اند و از طرف دیگر توده عظیم درختان مانع ورود افراد به داخل روستا (جنگل) می‌شد. این منطقه با نام منطقه پوشیده از درختان سیاه (بلوط و آزاد) بعد از ساکن شدن افراد ییلاق نشین، آن روستا به «سیا داران» معروف شد.</p><p>این منطقه در جنوب غربی شهر تالش (هشتپر) واقع است که در سال‌های اخیر توسط شهرداری تالش به محدوده‌ای برای گذاران اوقات فراغت و تفریح تبدیل شده است. پس از احداث راه و پله‌گذاری بخش‌هایی از دامنه این تپه در بلندترین نقطه آن تفریحگاهی بکر و دیدنی با امکاناتی جون رستوران، آلاچیق، سرویس بهداشتی بر پا شده است و سپس طرح سورتمه جنگلی ریلی در دامنه‌های پوشیده از جنگل تأسیس شده که عبور از مسیر آن برای مسافران بسیار هیجان‌انگیز و جالب است؛ ضمن آنکه در داخل محدوده پش از عبور از مسیر، حیات وحش طبیعی ایجاد شده و حیواناتی مثل آهو و غزال وحشی قابل رویت هستند.</p><p style="clear:both"><img style="display:block;margin-right:auto;margin-left:auto" src="https://images.kojaro.com/2016/12/86ecb3a4-e391-4a6f-b96a-3a969aab8bc1.jpg" alt="سیاه داران تالش"></p><h2>منطقه ییلاقی دوخاله کوه تالش</h2><p style="clear:both"><img style="display:block;margin-right:auto;margin-left:auto" src="https://images.kojaro.com/2016/12/932c438f-030e-40c6-a502-5f234db2f63e.jpg" alt="ییلاق دوخاله کوه"></p><p>منطقه ییلاقی دوخاله کوه تالش از مناطق بکر و خوش آب هوای استان <a href="http://www.kojaro.com/category/gilan/" target="_blank">گیلان</a> است.</p><h2>غار سوباتان</h2><p style="text-align:center"><img src="https://images.kojaro.com/2016/12/cdde2ae7-5537-4efc-9660-6f4753c27616.jpg" alt="غار سوباتان"></p><p>این غار در ضلع شمال شرقی منطقه بکر و سرسبز سوباتان واقع شده است که به نام گنج‌خانه نیز معروف است. برای دسترسی به این غار راهنما لازم است، پیاده‌روی سبک ۱۵ دقیقه‌ای از روستا لازم است، مسیری به رنگ سبز که با شقایق‌ها رنگ‌آمیزی شده بود و هوایی بی‌نظیر که همه را از خود بی‌خود می‌کند. غار گنج‌خانه بین صخره‌هایی به ارتفاع ۵ تا ۱۵ متر پنهان بوده و عرض این دیواره صخره‌ای بیش از ۲۰۰ متر است.</p><p>پس از ورود به غار و صعود تنوره‌ای به دهانه غار می‌رسیم، شکافی به عرض حدود ۳۰ سانتی‌متر مانع از ورود به غار می‌شود. دهانه غار سوباتان باریک است و برای طبیعت‌گردی مناسب نیست گویا این غار به طور کامل گشایش نشده و مکان مناسبی برای غارنوردان است.</p><p style="clear:both"><img style="display:block;margin-right:auto;margin-left:auto" src="https://images.kojaro.com/2016/12/36ffd70e-8ceb-4975-a535-15800dc5a83f.jpg" alt="سوباتان"></p><p>مردم محلی، گنج‌خانه را می‌شناسند و به عنوان یکی از جاذبه‌های سوباتان به مسافران معرفی می‌کنند؛ اما به این نکته هم اشاره می‌کنند که این غار طلسم شده و اگر کسی وارد آن شود، صدمه می‌بیند، برای همین کمتر کسی جرأت داخل شدن به آن را دارد. تا به حال گروه حرفه‌ای غارنورد یا غارشناس، کاوشی در این محل انجام نداده و مردم هم بدون دسترسی به اطلاعات علمی، به افسانه بافی‌های خود درباره این غار ادامه می‌دهند.</p><h2>دریاچه سراگاه</h2><p style="clear:both"><img style="display:block;margin-right:auto;margin-left:auto" src="https://images.kojaro.com/2016/12/2ca7b2ed-3334-4165-8246-f0e70a559fe5.jpg" alt="دریاچه سراگاه" height="600" width="800"></p><p>این دریاچه در حدود ۱۰ کیلومتری بخش مرکزی شهرستان تالش در روستایی به نام سراگاه قرار دارد و آب آن از چشمه‌های اطراف تأمین می‌شود. این دریاچه محل پرورش ماهی نیز است.</p><p style="clear:both"><img style="display:block;margin-right:auto;margin-left:auto" src="https://images.kojaro.com/2016/12/793fde48-1761-4a75-ac3b-f0ea5a71d439.jpg" alt="دریاچه سراگاه"></p><h2>رودخانه کرگان رود</h2><p style="clear:both"><img style="display:block;margin-right:auto;margin-left:auto" src="https://images.kojaro.com/2016/12/04edb337-142c-4981-9f78-375b7b3282e2.jpg" alt="رودخانه کرگان رود"></p><p>این رود دائمی بزرگ‌ترین و پرآب‌ترین رودخانه ناحیه غربی استان گیلان در شهرستان تالش است. این رودخانه دارای سه سرشاخه اصلی به نام‌های آق اولر، وزنه سر و رزه چای است که شاخه‌های اصلی و میانی آن از ارتفاع ۳۰۰۰ متری کوه‌های تالش در امتداد البرز غربی سرچشمه می‌گیرند و در ارتفاع ۳۵۰ متری، به شاخه شمالی می‌پیوندند. طول شاخه اصلی رودخانه ۴۲/۵ کیلومتر است و دارای دِبی قابل ملاحظه‌ای است و متوسط آب‌دهی سالانه آن حدود ۸ مترمکعب در ثانیه تعیین شده است. این رود در ماه‌های خرداد تا مهر تا حدودی کم‌آب می‌شود. این رود پس از عبور از میان شهر تالش در ۶ کیلومتری شرق این شهر و در روستای قروق به دریای خزر می‌ریزد. این رود زیستگاه انواع ماهی از جمله ماهی سفید و ماهی آزاد است.</p><h2>پارک جنگلی گیسوم</h2><p style="clear:both"><img style="display:block;margin-right:auto;margin-left:auto" src="https://images.kojaro.com/2016/12/9ec43141-ce20-4290-8c3c-4e286793e111.jpg" alt="پارک جنگلی گیسوم"></p><p>یکی از نقاط دیدنی استان گیلان و شهرستان تالش پارک جنگلی گیسوم است. مسیری زیبا و دیدنی درختان سر به فلک کشیده آن تونلی جنگلی را ایجاد کرده است که دل هر بیننده‌ای را با خود می‌برد. جاده گیسوم تونلی جنگلی را با نسیم خنک کوهستان‌های تالش در هم آمیخته تا تن و جان هر رهگذری را آرامش ببخشد و روحش را آسایش دهد.</p><p>گیسوم جایی است که جنگل و دریا به هم می‌رسند و سحر طبیعت به اوج خود می‌رسد. اگرچه گیسوم فقط در نیمه اول سال پذیرای گردشگران است ولی باید گفت که اگر در نوروز و نیمه اول سال هم موفق به سفر به این منطقه گردشگری نشدید زیبایی‌های طبیعی گیسوم در فصل پاییز و زمستان نیز کمتر از بهار و تابستان نیست. درختان جنگلی انبوه و انواع گونه‌های گیاهی به ویژه درختان انجیلی (آسون دار)، چشم‌انداز رؤیایی در فصل پاییز به همراه دارد.</p><p>در پارک جنگلی گیسوم امکانات رفاهی و سوییت و منازل تعبیه شده است و پاسگاه پلیس امنیت این پارک را شبانه روزی کنترل می‌کند. مغازه‌های مختلف خرید و ساحل زیبای آن برای شنا جذابیت آن را دو چندان کرده است. بهترین زمان سفر به گیسوم ماه‌های اردیبهشت و مهر و آبان است.</p><h2>منطقه ییلاقی سوباتان</h2><p style="clear:both"><img style="display:block;margin-right:auto;margin-left:auto" src="https://images.kojaro.com/2016/12/f750a7c2-af7e-4107-9526-780487e58bb9.jpg" alt="ییلاق سوباتان"></p><p>منطقه ییلاقی–جنگلی سوباتان در اوایل محور تالش به آق اولر و در کیلومتر ۱/۲، پس از روستای کیش دبی جاده به دو راه تفکیک می‌شود. راهی خاکی در سمت راست به سمت جنگل کشیده شده است که انتهای آن به ییلاق سوباتان و استان اردبیل ختم می‌شود. حدو د ۲ ساعت زمان لازم است تا با ماشین به سوباتان برسیم. با وجود استقبال زیاد از این روستای ییلاقی، راه آن خاکی و بد است.</p><h2>آبشار ورزان</h2><p style="clear:both"><img style="display:block;margin-right:auto;margin-left:auto" src="https://images.kojaro.com/2016/12/fb154eb9-119e-40c3-8abe-8ce190b23111.jpg" alt="آبشار ورزان"></p><p>آبشار ورزان یا ورازان در استان گیلان واقع است. در فاصله ۳۶ کیلومتری شمال غرب شهر تالش (از میدان نماز تالش تا ابتدای بازار سوباتان) و ۲۲ کیلومتری جنوب (از ایست و بازرسی جنگلبانی سوباتان تا دریاچه) دریاچه نئور اردبیل (از مسیر فیبر نوری اردبیل گیلان) در ارتفاع ۱۹۰۰-۱۹۷۰ متری از سطح دریاهای آزاد قرار دارد. آبادی ییلاقی سوبانان روبروی بلندترین کوه رشته کوه تالش «ریشکاجی یا ریشگاسر» قرار دارد. جمعیت منطقه ییلاقی سوباتان (شامل گزنه هونی، بیده پشت و…) به صورت فصلی متغیر است، بهار تابستان و اوایل پائیز منطقه پر از هیاهو و جنب و جوش است، ترکیب جمعیتی عمداٌ از تالشان و بومیانی است که به دامداری و دام‌پروری مخصوصا گوسفند مشغول هستند.</p><p style="clear:both"><img style="display:block;margin-right:auto;margin-left:auto" src="https://images.kojaro.com/2016/12/3db7568b-c871-4158-8e71-bbf2bfbf80fa.jpg" alt="آبشار ورزان"></p><p>سایر ساکنین از اهالی بخش مرکزی و بخش لیسار تالش هستند. طبیعت زیبا، محیط دلربا و هوایی به غایت نیکو، پذیرای خیل طبیعت گردان و کوهنوردان ملی و محلی و به ندرت گردشگران خارجی است. این آبشار در روستای ورزان که در ضلع شمال غربی سوباتان واقع شده و فاصله آن تا شهرک سوباتان حدود ۴ کیلومتر است. آب رودخانه ورزان یکی از شاخه‌های اصلی رودخانه لیسار است که از چشمه‌های بالا دستی ییلاق سر چشمه گرفته و در مسیر خود هنگام ریزش از صخره‌های عظیم ورزان، آبشار زیبا و دیدنی که ارتفاع آن بیش از ۱۰۰ متر است را تشکیل می‌دهد.</p> text/html 2017-10-17T16:21:25+01:00 astara1.ir پایگاه اطلاع رسانی گردشگری تالش و آستاراastara1.ir پایگاه اطلاع رسانی گردشگری تالش و آستاراastara1.ir تالش http://astara1.ir/post/1024 <p><b>تالش</b> یا <b>تولش/ Tolış</b>(به <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C" title="زبان فارسی">فارسی</a>: تالشستان)<sup id="cite_ref-1" class="reference"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%B4#cite_note-1">[۱]</a></sup> نام کلی بر مناطقی است که وطن اصلی <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%86" class="mw-redirect" title="تالشان">تالشان</a> بوده<sup id="cite_ref-2" class="reference"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%B4#cite_note-2">[۲]</a></sup> و شامل سرزمین‌هایی است که تالشان بیشینه جمعیت را تشکیل می‌دهند و از لحاظ تاریخی و اجتماعی جزو سرزمین آنان باشد. تالش مشتمل بر <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%B4_%28%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%29" title="تالش (ایران)">منطقه‌ای</a> در <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86" title="ایران">ایران</a> (استان‌های <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86" class="mw-redirect" title="گیلان">گیلان</a> و <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84" title="استان اردبیل">اردبیل</a>) و <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86" title="جمهوری آذربایجان">جمهوری آذربایجان</a> (<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%B4_%DA%AF%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D8%A8%DB%8C" title="تالش گشتاسبی">تالش گشتاسبی</a>) است.<sup id="cite_ref-3" class="reference"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%B4#cite_note-3">[۳]</a></sup><sup id="cite_ref-4" class="reference"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%B4#cite_note-4">[۴]</a></sup></p> <p>منطقه تالش از</p> <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B6%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1_%28%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86%29" class="mw-redirect" title="رضوانشهر (گیلان)">رضوانشهر</a>به سوی شمال، تا جلگه ارس-کورا در جنوب جمهوری آذربایجان؛ که در آن بخشهای آستارا، <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%86" title="لنکران">لنکران</a>، <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B1%DB%8C%DA%A9" class="mw-redirect" title="لریک">لریک</a>، <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%85%D9%84%DB%8C" class="mw-redirect" title="یاردیملی">یاردیملی</a>، <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C" class="mw-redirect" title="ماسالی">ماسالی</a> ، <a rel="nofollow" class="external text" href="http://taleshon.ir/">گسکره ، ماکلوان</a> و <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%84%DB%8C%D9%84%E2%80%8C%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF" class="mw-disambig" title="جلیل‌آباد">جلیل‌آباد</a> و بیله سوار را در بر می‌گیرد، امتداد دارد به استثنای زیربخش کوچک <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86" title="عنبران">عنبران</a> واقع در سوی غربی رشته کوه البرز در استان اردبیل. گروه قومی تالشی زبان، یکی از زبان‌های ایرانی شمال غربی، در این منطقه زندگی می‌کنند<br><p>تالش یا <b>تالشستان</b> شامل مناطق زیر است</p> <h3><span id="ایران"></span><span class="mw-headline" id=".D8.A7.DB.8C.D8.B1.D8.A7.D9.86">ایران</span></h3> <p>تالشان بیش تر در شمال غرب ایران به صورت بومی ساکن اند و زبان آنان <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%B4%DB%8C" class="mw-redirect" title="تالشی">تالشی</a> است. آنان در دو استان اردبیل و گیلان زندگی می‌کنند و جمعیتشان در ایران بیش از ششصد هزار تن می باشد.<sup class="Fix-tag"><sup class="noprint Inline-Template Template-Fact" style="white-space:nowrap;">[<i><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%DA%A9%DB%8C%E2%80%8C%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%A7:%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF_%D9%85%D9%86%D8%A8%D8%B9" title="ویکی‌پدیا:نیازمند منبع"><span title="">نیازمند منبع</span></a></i>]</sup></sup></p> <ul><li>بخش‌هایی از <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%84" title="شهرستان خلخال">خلخال</a> و <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%86%D9%85%DB%8C%D9%86" title="شهرستان نمین">نمین</a></li><li>شهرستان <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7" title="آستارا">آستارا</a></li><li>شهرستان <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B7%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4" title="شهرستان طوالش">طوالش</a> به مرکزیت <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%BE%D8%B1" title="هشتپر">هشتپر</a></li><li>لیسار٬ اسالم٬ پره سر٬ خطبه سرا و کشلی</li><li>شهرستان <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D8%B6%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1" title="شهرستان رضوانشهر">رضوانشهر</a></li><li>شهرستان <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%84" title="ماسال">ماسال</a></li><li>شهرستان <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%81%D8%AA_%28%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86%29" title="شفت (گیلان)">شفت</a></li></ul> <p>و بخش‌هایی از <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%B9%D9%87_%D8%B3%D8%B1%D8%A7" class="mw-redirect" title="صومعه سرا">صومعه سرا</a> ، <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D8%B1" title="رودبار">رودبار</a> و <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D9%85%D9%86" title="فومن">فومن</a></p> <h3><span id="جمهوری_آذربایجان"></span><span class="mw-headline" id=".D8.AC.D9.85.D9.87.D9.88.D8.B1.DB.8C_.D8.A2.D8.B0.D8.B1.D8.A8.D8.A7.DB.8C.D8.AC.D8.A7.D9.86">جمهوری آذربایجان</span></h3> <div class="thumb tleft"> <div class="thumbinner" style="width:262px;"><a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Moughan_in_Abbasid_Caliphate.jpg?uselang=fa" class="image"><img alt="" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/be/Moughan_in_Abbasid_Caliphate.jpg" class="thumbimage" data-file-width="260" data-file-height="283" height="283" width="260"></a> <div class="thumbcaption"> استان مغان در دوره <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%DB%8C_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C" class="mw-redirect" title="خلفای عباسی">خلفای عباسی</a></div> </div> </div> <div class="thumb tleft"> <div class="thumbinner" style="width:262px;"><a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Azerbaijan_districts_Talysh-Mughan.png?uselang=fa" class="image"><img alt="" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/51/Azerbaijan_districts_Talysh-Mughan.png/260px-Azerbaijan_districts_Talysh-Mughan.png" class="thumbimage" data-file-width="783" data-file-height="600" height="199" width="260"></a> <div class="thumbcaption"> جمهوری خودگردان تالش-مغان</div> </div> </div> <p>جمعیت مردم تالش در جمهوری آذربایجان بیش از هشتصد هزار<sup class="Fix-tag"><sup class="noprint Inline-Template Template-Fact" style="white-space:nowrap;">[<i><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%DA%A9%DB%8C%E2%80%8C%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%A7:%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF_%D9%85%D9%86%D8%A8%D8%B9" title="ویکی‌پدیا:نیازمند منبع"><span title="">نیازمند منبع</span></a></i>]</sup></sup> تن برآورد می‌شود که بیش تر به صورت مهاجر در <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88" title="باکو">باکو</a> زندگانی می‌گذرانند.<sup class="Fix-tag"><sup class="noprint Inline-Template Template-Fact" style="white-space:nowrap;">[<i><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%DA%A9%DB%8C%E2%80%8C%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%A7:%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF_%D9%85%D9%86%D8%A8%D8%B9" title="ویکی‌پدیا:نیازمند منبع"><span title="">نیازمند منبع</span></a></i>]</sup></sup></p> <p>شهرستان های</p> <ul><li><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7" title="آستارا">آستارا</a></li><li><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%86" title="لنکران">لنکران</a></li><li><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C" class="mw-redirect" title="ماسالی">ماسالی</a></li><li><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B1%DB%8C%DA%A9" class="mw-redirect" title="لریک">لریک</a></li><li><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%85%D9%84%DB%8C" class="mw-redirect" title="یاردیملی">یاردیملی</a></li><li><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%84%DB%8C%D9%84_%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF" class="mw-redirect mw-disambig" title="جلیل آباد">جلیل آباد</a></li><li><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%D8%AA_%DA%86%D8%A7%D9%84%D9%87" class="mw-redirect" title="نفت چاله">نفت چاله</a></li><li><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%84%D9%87_%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%B1" class="mw-redirect" title="بیله سوار">بیله سوار</a></li></ul> <p>و مناطقی از <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%84%DB%8C" class="mw-redirect" title="ایمیشلی">ایمیشلی</a> و <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF" title="صابرآباد">صابرآباد</a> و <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%86" class="mw-redirect" title="سالیان">سالیان</a> و <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AA" title="سومقاییت">سومقاییت</a></p> <h3><span id="روسیه"></span><span class="mw-headline" id=".D8.B1.D9.88.D8.B3.DB.8C.D9.87">روسیه</span></h3> <p>گروهی از تالش ها در <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87" title="روسیه">روسیه</a> بخصوص شهر <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88" title="مسکو">مسکو</a> حضور دارند.</p> <h2><span id="جستارهای_وابسته"></span><span class="mw-headline" id=".D8.AC.D8.B3.D8.AA.D8.A7.D8.B1.D9.87.D8.A7.DB.8C_.D9.88.D8.A7.D8.A8.D8.B3.D8.AA.D9.87">جستارهای وابسته</span></h2> <ul><li><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85_%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%B4" title="مردم تالش">مردم تالش</a></li><li><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%B4%DB%8C" title="زبان تالشی">زبان تالشی</a></li><li><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86" title="آذربایجان">آذربایجان</a></li><li><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%B4_%DA%AF%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D8%A8%DB%8C" title="تالش گشتاسبی">تالش گشتاسبی</a></li><li><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA_%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%B4" title="خانات تالش">خانات تالش</a></li></ul><br> text/html 2017-10-17T16:20:53+01:00 astara1.ir پایگاه اطلاع رسانی گردشگری تالش و آستاراastara1.ir پایگاه اطلاع رسانی گردشگری تالش و آستاراastara1.ir تالش (ایران) http://astara1.ir/post/1023 بخش جنوبی سرزمین <b><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%B4" title="تالش">تالِش</a></b> در <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86" title="استان گیلان">استان گیلان</a> و <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84" title="استان اردبیل">اردبیل</a> در شمال <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86" title="ایران">ایران</a> واقع است. این منطقه از سمت شمال به <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86" title="جمهوری آذربایجان">جمهوری آذربایجان</a>، از سمت جنوب و جنوب‌شرق به <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%81%D9%88%D9%85%D9%86" title="شهرستان فومن">شهرستان فومن</a>، از سمت شرق به <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%AE%D8%B2%D8%B1" title="دریای خزر">دریای خزر</a> و از سمت غرب به <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84" title="استان اردبیل">استان اردبیل</a> محدود شده‌است. تالش از چهار شهرستان <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7" title="شهرستان آستارا">آستارا</a>، <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B7%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4" title="شهرستان طوالش">طوالش</a>، <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D8%B6%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1" title="شهرستان رضوانشهر">رضوانشهر</a> و <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%84" title="شهرستان ماسال">ماسال</a><sup id="cite_ref-Islamica_1-0" class="reference"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%B4_%28%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%29#cite_note-Islamica-1">[۱]</a></sup> و قسمت‌هایی از شهرستان‌های شفت، فومن و صومعه سرا در گیلان و شهر <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86" title="عنبران">عنبران</a> در <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84" title="استان اردبیل">اردبیل</a> تشکیل شده است text/html 2017-10-17T16:20:25+01:00 astara1.ir پایگاه اطلاع رسانی گردشگری تالش و آستاراastara1.ir پایگاه اطلاع رسانی گردشگری تالش و آستاراastara1.ir شجره نامه امامزاده ابراهیم وقاسم(ع)آستارا: منبع استخراج : برگرفته از كتاب داستانهای آسمانی ایران ص 58 الی 63 http://astara1.ir/post/1022 <div> <h2> <br> </h2><br></div> <img src="http://static2.mihanblog.com//public/user_data/user_template/652/1955745_photo_mid.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><font size="3"><span style="font-weight: bold;">امامزادگان ابراهیم و قاسم (ع) آستارا در سال 253 هجری قمری&nbsp; در نبرد با دشمنان اسلام و مامورین بنی عباس در حال تبلیغ شیعه در تالشان در منطقه آستارا / كانرود / روستای امامزاده كنونی به شهادت&nbsp; رسیدند.</span><br style="font-weight: bold;"></font>------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br><br> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="RTL"></span><b><span style="font-size: 16pt;" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span style="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></b> </p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="RTL"></span><b><span style="font-size:16.0pt" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>شجره نامه امامزاده ابراهیم وقاسم(ع)آستارا:</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span style="font-size:16.0pt" lang="FA">&nbsp;</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>تاریخ شهادت امامزادگان بدست اعمال بنی عباسی در منطقه : 253 هجری قمری </span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA">&nbsp;</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA">علت شهادت : تبیلغ برای ترویج اسلام اصیل شیعه در ایران در جنگك با<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>حكومت ضد دینی<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>بنی عباس<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>به شهاددت رسیدند</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt" lang="FA">مرقد مطهرحضرت امامزادگان ابراهیم وقاسم ،ازنوادگان حضرت امام موسی كاظم (ع)، درآستارا روستای امامزاده آرامگاه ندارند ودر پنج كیلومتری شهرآستارا می باشد ودر محدوده بخش لوندویل شهرستان آستارا استان گیلان واقع شده است.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt" lang="FA">مردم منطقه ی تالش،اردبیل وجمهوری آذربایجان بخصوص آستارا،داستانهای متعددی درخصوص امامزادگان مدفون درآستارا روایت می كردند. بنده بعد از چند سال تحقیق وبرسی ازمردم تالشان و بخصوص آستارا واردبیل وگیلان وجمهوری آذربایجان جمع بندی كلی ، مختصرومفید وقابل قبول ازنظر عقل ومنطق وتاریخ روایتی نقلی وبعنوان داستان نقلی امامزاده ابراهیم وقاسم (ع) به شرح ذیل به نگارش درآورد.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt" lang="FA">بنابر داستان های نقلی وحماسی ومذهبی در منط قهی آستارا (تالشان جمهوری آذربایجان وجمهوری اسلامی ایران)امامزاده ابراهیم وقاسم(ع)،از نوادگان امام موسی كاظم (ع)با پدربزرگوارشان، همانند اولاد ونوادگان امام موسی كاظم (ع)،با پدر بزرگوارشان ،همانند اولادونوادگان امام موسی كاظم (ع)،برای تبلیغ تشیعه واسلام به ایران هجرت كرده بودند.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt" lang="FA">پدربزرگوارشان باعدهای از مریدانشان درجنگ ،با نیروهای بنی عباس در دلمیستان به شهادت می رسند و دو فرزند ایشان همراه نرجس خاتون ،خواهر ایشان، كه درجنگ مجروح شده بودند وباكمك علویان دیلم متواری وبصورت گمنام متواری بودند وبه تبلیغ تشیع می پرداختند.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt" lang="FA">آنها ازسوی اعمال بنی عباس تحت تعقیب بودند گرگری تالشان كه در حال تبلیغ بودند،توسط جاسوسان بنی عباسی شناسایی وپس ازدر گیری بانیروهای عباسی متوازی شدند.در منطقه چوبر،در كنار كوهپای چوبر،عمه گرامی ایشان نرجس خاتون وفات می كنند وپس از دفن ایشان<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>به قصد زیارت و پناهنده به بی بی هیبت ،دختر گرامی موسی كاظم (ع) ،در باكو شد حركت كرد.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt" lang="FA">باكو: پایتخت جمهوری آذربایجان می باشد. جمهوری آذر بایجان تا حكومت فتحعلی شاه، شاه خ‍این قاجار جزء خاك ایران بود كه طبق قراردادننگین وخیانتكارانه ی قاجار به دولت روسیه واگذارشد.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt" lang="FA">تا اینكه به منطقه ی امامزاده كنونی آستارا می رسند ودر صدجمع آوری كمك ونیرواز تالشان، برای مبارزه با اعمال بنی عباس بودند وچون گرسنه ومجروح بودند از طرف كشاورزی محلی پذیرایی شدو وقتی كشاورز از هویت امام زاده ها باخبر شد،به نیروهای بنی عباس اطلاع داد وامام زاده ابراهیم وقاسم(ع)در محاصره بنی عباس افتادند،اما آنها تسلیم نشدند.امامزادگان نوجوان ،تا آخرین نفس مبارزه كردند اما سر انجام به شهادت رسیدند وبه دست نیرو های بنی عباس دفن شدند. برای اینكه كسی از هویت امامزاده مطلع نشود،كشاورز محلی خبرچین رادردم به هلاكت رساندند به اذن الهی قتل گاه امامزادگان در عاشورا خاك به همراه خون <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>همانند آب جوش می خورد و مردم محل هر سال عاشورا در قتلگاه كه بنام قان قین<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>معروف است جمع می شدند .</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt" lang="FA">در مراسم تاسوعا و عاشورا كه مردم از شهر آستارا و روستاهای لوندویل و استارا و تالش و اردبیل<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>با هیات عزا داری به امامزاده می امدند اول به محل قتلگاه امامزادگان<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>در داداش آباد می رفتند روز تا ظهر عاشورا خون از زمین تا چندین سانت با خاك فواراه می زند .</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt" lang="FA">متاسفانه چند سال پیش<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>ابران پل پیمانكار جاده بین المللی ندانسته<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>محل را باخاك یكسان و اسفالت ریخت <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>و فردی غیر قانونی بدون سند بقیقه زمین ر ا تصرف و فروختو باسكول قسمیت از زمین قان قین است.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt" lang="FA">تاریخ شهادیت امازمزادگان سال 253 هجری قمری<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>در جنگ با دشمنان اسلام و شیعه به شهادت رسیدند..</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt" lang="FA">سالها بعداز شهادت ایشان <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>بانویی بنام<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>سید خاتون از افراد و تاجر های سر شناس تالشان لنكران آستارا به قصد زیارت امام حسین شب در حال استراحت در محل كنونی امامزاده بود چادر زدنند.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt" lang="FA">در خواب سید خاتون<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>دو نوجوان<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>كنار كنار امام حسین ایستاده بودند در جلوی ایشان ظاهر می شوند .</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt" lang="FA">امام حسین به خاتون<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>می گوید زیارت<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>كر بلا شما قبول شد.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt" lang="FA">اما قبل از برگشت به تالشان دو نفر از فرزندان من كه بدست دشمنان اسلام در سال 253 هجری قمری <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>شهید شدند و زیر چادرت<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>دفن هستند<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>از یر خاك در بیاور و بارگاهی برای ایشان بساز و مظلومیت فرزندان شهید مرا به مردم منطقه شرح بدهید.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt" lang="FA">سید خاتون صبح این كار راغ انجام می دهد<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>و جسد این دو امامزاده را در حالی كه پوشیده نشده بود و بو.ی بهشت می داد در محل كنونی امامزاده دفن نمود و بارگاه خشتی برای ایشان ساخت .</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt" lang="FA">از آن تاریخ<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>مرقد مطهر امامزاده جایگاه برای درد دل و خواستگاه مومنان منطقه<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>الخصوص از باكو تا اردبیل تا تالشان<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>بوده است بخصوص در یاام تاسوعا و عاشورا مردمان اردبیل تالشان و باكو و منطقه برای زیارت هر سال در مرقد مطهر ایشان مراسم برگزار می كنند.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt" lang="FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:36.0pt;text-indent:-18.0pt; mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 36.0pt"><span style="font-size:14.0pt"><span style="mso-list:Ignore">1-<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt" lang="FA">در زمان حملات روسها<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>فرمانده روس قصد تخریب و توهین به امامزاده داشت كه بخواست الهی در دم هلاك می شود و روسها در طول تجاورز جرات ورود و تعرض به حریم امامزادهگان را نداشتند و مردم تالشان یا فراریان در داخل حرم یاحیاط امامزاده پناهنده می شدند.</span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:36.0pt;text-indent:-18.0pt; mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 36.0pt"><span style="font-size:14.0pt"><span style="mso-list:Ignore">2-<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt" lang="FA">در طول تاریخ<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>در بلایی طبیعی<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>و مصبیت ها ( سیل یا جنگ<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>روس و ایران وجنگ داخلی )<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>مردم منطقه برای در امان ماندن در حیاط و صحن امامزادگان<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>پناهنده می شدند و در امان می ماندندو حتی پیران منطقه می گفتند هم خود دیدند و هم پدران و مادران ایشان سیل<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>همه جا را گرفته اما به داخل امامزاده و صحن بخواست الهی نفوذ نكرده است.</span></span><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="RTL"></span><span style="font-size: 14.0pt" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>روایت و سخنان زیادی از مجعزه الهی مشاهده شده است كه<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>مگتوب كرده ام .</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt" lang="FA">هیات مذهبی ولی عصر امامزادگان ابراهیم و قاسم علیه السلام را بخاطر تبلیغ تشیع و اسلام<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>به احترام امامزادگان خادمین افتخاری امامزاد گان تاسیس نمودند<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>تا در كنار حرم مطهر به صورت رسمی<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>تبلیغ اسلام و مذهب شیعه نمایند.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span style="font-size:14.0pt" lang="FA">&nbsp;</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span style="font-size:14.0pt" lang="FA">&nbsp;</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span style="font-size:14.0pt" lang="FA">منبع استخراج :</span></b><b><span style="font-size:16.0pt" lang="FA"> برگرفته از كتاب داستانهای آسمانی ایران ص 58 الی 63</span></b></p> <br> text/html 2017-10-17T16:18:51+01:00 astara1.ir پایگاه اطلاع رسانی گردشگری تالش و آستاراastara1.ir پایگاه اطلاع رسانی گردشگری تالش و آستاراastara1.ir جاذبه های گردشگری آستارا http://astara1.ir/post/1021 <br> text/html 2017-10-17T16:18:17+01:00 astara1.ir پایگاه اطلاع رسانی گردشگری تالش و آستاراastara1.ir پایگاه اطلاع رسانی گردشگری تالش و آستاراastara1.ir وجه تسمیه http://astara1.ir/post/1020 برخی نام آستارا را برگرفته از ترکیبی در <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%B4%DB%8C" title="زبان تالشی">زبان تالشی</a> می‌دانند. مطابق این نظریه، نام این شهر برگرفته از واژهٔ «آسته‌رو» <sup class="Fix-tag"><sup class="noprint Inline-Template Template-Fact" style="white-space:nowrap;">[<i><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%DA%A9%DB%8C%E2%80%8C%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%A7:%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF_%D9%85%D9%86%D8%A8%D8%B9" title="ویکی‌پدیا:نیازمند منبع"><span title="">نیازمند منبع</span></a></i>]</sup></sup> در زبان تالشی است. دربارهٔ وجه تسمیهٔ نام این شهر گفته شده که کاروانان و مسافران، زمانی که به این منطقهٔ مردابی و ساحلی می‌رسیدند، ناچار به حرکت آهسته‌تر می‌شدند و واژهٔ آسته‌رو (آهسته‌رو) تالشی به مرور تبدیل به آستارا شده‌است text/html 2017-10-17T16:17:39+01:00 astara1.ir پایگاه اطلاع رسانی گردشگری تالش و آستاراastara1.ir پایگاه اطلاع رسانی گردشگری تالش و آستاراastara1.ir شهرستان آستارا http://astara1.ir/post/1019 <p><b>شهرستان آستارا</b> از شهرستان‌های ساحلی <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86" title="استان">استان</a> <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86" class="mw-redirect" title="گیلان">گیلان</a> در شمال <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86" title="ایران">ایران</a> است. مرکز این <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86" title="شهرستان">شهرستان</a>، <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1" title="شهر">شهر</a> <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7" title="آستارا">آستارا</a> است. </p><p>جمعیت غالب مردم این شهرستان به <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C_%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C" class="mw-redirect" title="ترکی آذربایجانی">ترکی آذربایجانی</a> صحبت می‌کنند. گرچه در مناطق کوهپایه‌ای شهرستان نظیر <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%87" class="mw-redirect" title="عنبران محله">عنبران محله</a> مردمان به <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%B4%DB%8C" title="زبان تالشی">زبان تالشی</a> از شاخه <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C" title="زبان‌های ایرانی">زبان‌های ایرانی</a> صحبت می‌نمایند. شهرستان مرزی بندر آستارا با کشور <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86" title="جمهوری آذربایجان">جمهوری آذربایجان</a> همسایه‌است. </p><p>شغل اکثر مردم آستارا صادرات یا واردات کالا از آذربایجان و <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C" title="کشاورزی">کشاورزی</a> است. همچنین این <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86" title="شهرستان">شهرستان</a> همه ساله به خصوص در فصل‌های <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1" title="بهار">بهار</a> و <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86" title="تابستان">تابستان</a> میزبان گردشگران بسیاری است که از شهرهای مختلف <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86" title="ایران">ایران</a> و کشورهای قفقاز به این <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1" title="شهر">شهر</a> مسافرت می‌کنند. وجود بازارچه ساحلی، پاساژهای متعدد نیز باعث رونق وضعیت اقتصادی این شهرستان شده‌است. </p><p>از <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%A7%DA%A9%D9%86_%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%86%DB%8C_%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7" class="mw-redirect" title="اماکن دیدنی آستارا">جاذبه‌های طبیعی گردشگری</a> آن می‌توان به <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%84" title="تالاب استیل">تالاب استیل</a>، <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1_%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%86" title="آبشار لاتون">آبشار لاتون</a>، <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%87_%DA%A9%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%86_%D8%AD%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86" class="mw-redirect" title="تله کابین حیران">تله کابین حیران</a>، <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%28%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%29" title="حیران (آستارا)">گردنه حیران</a> ساحل صدف و ارتفاعات سرسبز و جنگلی آن که همه ساله مسافران و گردشگران زیادی را به خود جذب می‌کند اشاره کرد. </p> <div id="toc" class="toc"><div class="toctitle"><h2>محتویات</h2></div> <ul><li class="toclevel-1 tocsection-1"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7#.D8.AA.D9.82.D8.B3.DB.8C.D9.85.D8.A7.D8.AA_.DA.A9.D8.B4.D9.88.D8.B1.DB.8C"><span class="tocnumber">۱</span> <span class="toctext">تقسیمات کشوری</span></a></li><li class="toclevel-1 tocsection-2"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7#.D8.AC.D8.AF.D8.A7_.D8.B4.D8.AF.D9.86_.D9.88_.D8.A7.D9.84.D8.AD.D8.A7.D9.82_.D9.85.D8.AC.D8.AF.D8.AF_.D8.A8.D9.87_.D8.A7.D8.B3.D8.AA.D8.A7.D9.86_.DA.AF.DB.8C.D9.84.D8.A7.D9.86"><span class="tocnumber">۲</span> <span class="toctext">جدا شدن و الحاق مجدد به استان گیلان</span></a></li><li class="toclevel-1 tocsection-3"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7#.D8.AC.D8.BA.D8.B1.D8.A7.D9.81.DB.8C.D8.A7"><span class="tocnumber">۳</span> <span class="toctext">جغرافیا</span></a></li><li class="toclevel-1 tocsection-4"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7#.D9.85.D8.B1.D8.AF.D9.85"><span class="tocnumber">۴</span> <span class="toctext">مردم</span></a> <ul><li class="toclevel-2 tocsection-5"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7#.D8.AC.D9.85.D8.B9.DB.8C.D8.AA"><span class="tocnumber">۴.۱</span> <span class="toctext">جمعیت</span></a></li></ul> </li><li class="toclevel-1 tocsection-6"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7#.DA.A9.D8.B4.D8.A7.D9.88.D8.B1.D8.B2.DB.8C_.D9.88_.D8.AF.D8.A7.D9.85.D8.AF.D8.A7.D8.B1.DB.8C"><span class="tocnumber">۵</span> <span class="toctext">کشاورزی و دامداری</span></a></li><li class="toclevel-1 tocsection-7"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7#.D9.85.D9.86.D8.A7.D8.A8.D8.B9"><span class="tocnumber">۶</span> <span class="toctext">منابع</span></a></li></ul> </div> <h2><span id="تقسیمات_کشوری"></span><span class="mw-headline" id=".D8.AA.D9.82.D8.B3.DB.8C.D9.85.D8.A7.D8.AA_.DA.A9.D8.B4.D9.88.D8.B1.DB.8C">تقسیمات کشوری</span></h2> <p>شهر: <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7" title="آستارا">آستارا</a> </p> <ul><li> <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7" title="بخش مرکزی شهرستان آستارا">بخش مرکزی شهرستان آستارا</a> <ul><li> <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AD%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86" title="دهستان حیران">دهستان حیران</a></li><li> <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C" title="دهستان ویرمونی">دهستان ویرمونی</a></li></ul></li></ul> <p>شهر: <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%84" title="لوندویل">لوندویل</a> </p> <ul><li> <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D9%84%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%84" title="بخش لوندویل">بخش لوندویل</a> <ul><li> <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%86%D9%84%D9%88%D9%86%D8%AF" title="دهستان چلوند">دهستان چلوند</a></li><li> <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%84%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%84" title="دهستان لوندویل">دهستان لوندویل</a></li></ul></li></ul> <h2><span id="جدا_شدن_و_الحاق_مجدد_به_استان_گیلان"></span><span class="mw-headline" id=".D8.AC.D8.AF.D8.A7_.D8.B4.D8.AF.D9.86_.D9.88_.D8.A7.D9.84.D8.AD.D8.A7.D9.82_.D9.85.D8.AC.D8.AF.D8.AF_.D8.A8.D9.87_.D8.A7.D8.B3.D8.AA.D8.A7.D9.86_.DA.AF.DB.8C.D9.84.D8.A7.D9.86">جدا شدن و الحاق مجدد به استان گیلان</span></h2> <p><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7" title="آستارا">آستارا</a> تا <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DB%8C%D9%86%D9%87_%D8%AA%D9%82%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%AA_%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86#.D8.A7.D8.B3.D8.AA.D8.A7.D9.86.E2.80.8C.D9.87.D8.A7.DB.8C_.D8.AF.D9.87.E2.80.8C.DA.AF.D8.A7.D9.86.D9.87" title="پیشینه تقسیمات کشوری ایران">تقسیمات کشوری سال ۱۳۱۶ خورشیدی</a> یکی از شهرهای <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86" title="استان گیلان">استان گیلان</a> تلقی می‌شد که در همان سال با تصویب <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DB%8C%D9%86%D9%87_%D8%AA%D9%82%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%AA_%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86#.D8.AA.D8.BA.DB.8C.DB.8C.D8.B1.D8.A7.D8.AA_.D8.AA.D8.AF.D8.B1.DB.8C.D8.AC.DB.8C_.D8.A7.D8.B3.D8.AA.D8.A7.D9.86.E2.80.8C.D9.87.D8.A7.DB.8C_.D8.AF.D9.87.DA.AF.D8.A7.D9.86.D9.87" title="پیشینه تقسیمات کشوری ایران">قانون تقسیمات کشوری جدید</a>، به یکی از شهرهای <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84" title="شهرستان اردبیل">شهرستان اردبیل</a> در شرق <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C" title="استان آذربایجان شرقی">استان آذربایجان شرقی</a> تبدیل گشت. در سال <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B3%DB%B6" class="mw-disambig" title="۱۳۳۶">۱۳۳۶</a>، آستارا با تأسیس فرمانداری، به یکی از شهرستان‌های <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C" title="استان آذربایجان شرقی">استان آذربایجان شرقی</a> مبدل شد و از خرداد سال <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B3%DB%B9_%28%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C%29" title="۱۳۳۹ (خورشیدی)">۱۳۳۹</a> خورشیدی، دوباره به <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86" title="استان گیلان">استان گیلان</a> ملحق گردید<sup id="cite_ref-sh_1-1" class="reference"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7#cite_note-sh-1">[۱]</a></sup> و از دوره بیستم <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D9%84%DB%8C" title="مجلس شورای ملی">مجلس شورای ملی</a>، دارای نماینده مستقل بوده‌است. </p> <h2><span id="جغرافیا"></span><span class="mw-headline" id=".D8.AC.D8.BA.D8.B1.D8.A7.D9.81.DB.8C.D8.A7">جغرافیا</span></h2> <p>شهرستان آستارا از شمال با کشور <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86" title="جمهوری آذربایجان">جمهوری آذربایجان</a>، از غرب به <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%86%D9%85%DB%8C%D9%86" title="شهرستان نمین">شهرستان نمین</a> (<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84" title="استان اردبیل">استان اردبیل</a>)، از جنوب به <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B7%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4" title="شهرستان طوالش">شهرستان طوالش</a> همسایه‌است. همچنین از شمال به <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DA%86%D8%A7%DB%8C" title="آستاراچای">رودخانه مرزی آستاراچای</a>، از جنوب به <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AF_%D9%82%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D9%88_%28%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%29" title="رود قره‌سو (آستارا)">رود قره‌سو</a> و از غرب به <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%B4" title="کوه‌های تالش">کوه‌های تالش</a> محدود می‌شود. </p> <table class="navbox" style="margin:auto; font-size:95%; text-align:center; width: 80%;"> <tbody><tr> <td style="text-align: center; !important" rowspan="5" width="5%"><img alt="Compass rose pale.svg" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b6/Compass_rose_pale.svg/50px-Compass_rose_pale.svg.png" data-file-width="440" data-file-height="440" height="50" width="50"> </td> <td style="text-align: center; !important" width="30%"> <br></td> <td style="text-align: center; !important" width="30%"> <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7_%28%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%29" title="شهرستان آستارا (جمهوری آذربایجان)">شهرستان آستارا (جمهوری آذربایجان)</a> </td> <td style="text-align: center; !important" width="30%"> <br></td> <td style="text-align: center; !important" rowspan="5" width="5%"><img alt="Compass rose pale.svg" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b6/Compass_rose_pale.svg/50px-Compass_rose_pale.svg.png" data-file-width="440" data-file-height="440" height="50" width="50"> </td></tr> <tr> <td style="text-align: center; !important" rowspan="3" width="30%"> <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%AE%D8%B2%D8%B1" title="دریای خزر">دریای خزر</a> </td> <td style="text-align: center; !important" width="30%"> <img alt="شمال" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/44/North.svg/17px-North.svg.png" title="شمال" data-file-width="17" data-file-height="17" height="17" width="17"> </td> <td style="text-align: center; !important" rowspan="3" width="30%"> <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%86%D9%85%DB%8C%D9%86" title="شهرستان نمین">شهرستان نمین</a> (<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84" title="استان اردبیل">استان اردبیل</a>) </td></tr> <tr> <td style="text-align: center; !important" nowrap="nowrap" width="30%"> <img alt="شرق" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5d/Boxed_East_arrow.svg/17px-Boxed_East_arrow.svg.png" title="شرق" data-file-width="17" data-file-height="17" height="17" width="17">&nbsp;&nbsp; <b>شهرستان آستارا</b> &nbsp;&nbsp;&nbsp;<img alt="غرب" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f0/West.svg/17px-West.svg.png" title="غرب" data-file-width="17" data-file-height="17" height="17" width="17"> </td></tr> <tr> <td style="text-align: center; !important" width="30%"> <img alt="جنوب" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cd/South.svg/17px-South.svg.png" title="جنوب" data-file-width="17" data-file-height="17" height="17" width="17"> </td></tr> <tr> <td style="text-align: center; !important" width="30%"> <br></td> <td style="text-align: center; !important" width="30%"> <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B7%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4" title="شهرستان طوالش">شهرستان طوالش</a> </td> <td style="text-align: center; !important" width="30%"> <br></td></tr></tbody></table> <h2><span id="مردم"></span><span class="mw-headline" id=".D9.85.D8.B1.D8.AF.D9.85">مردم</span></h2> <h3><span id="جمعیت"></span><span class="mw-headline" id=".D8.AC.D9.85.D8.B9.DB.8C.D8.AA">جمعیت</span></h3><p> در سرشماری سال ۱۳۹۵ جمعیت شهرستان آستارا ۹۱٬۲۵۷ نفر (۲۸٬۷۴۲ خانوار) اعلام شد.<sup id="cite_ref-6" class="reference"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7#cite_note-6">[۶]</a></sup></p><div style="width: 80%; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto; margin-top: 0; margin-bottom: 0; border: ۰; background: rgb(۱۰۰٪,۱۰۰٪,۱۰۰٪; font-size: smaller"><table style="width: 100%; background-color: rgb(100%100%100%"><caption>هرم جمعیتی شهرستان آستارا در سال ۱۳۹۰<sup id="cite_ref-7" class="reference"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7#cite_note-7">[۷]</a></sup></caption><tbody><tr style="text-align: center; background: inherit"><th>مردان</th><th>سن</th><th>زنان</th></tr><tr><td style="width: 42.5%;"><span style="display: block; margin-right: auto; width: 1.57%; background: rgb(40%,40%,40%);"><span style="display: block; left: 100%; position: relative; text-align: left">۱۵۷&nbsp;</span></span></td><th style="width: 15%; text-align: center;"><span style="display: block; width: 100%; overflow: hidden">بالای ۸۵ سال</span></th><td style="width: 42.5%;"><span style="display: block; width: 2.08%; background: rgb(40%,40%,40%);"><span style="display: block; right: 100%; position: relative; text-align: right">&nbsp;۲۰۸</span></span></td></tr><tr><td style="width: 42.5%;"><span style="display: block; margin-right: auto; width: 3.17%; background: rgb(40%,40%,40%);"><span style="display: block; left: 100%; position: relative; text-align: left">۳۱۷&nbsp;</span></span></td><th style="width: 15%; text-align: center;"><span style="display: block; width: 100%; overflow: hidden">۸۰–۸۴</span></th><td style="width: 42.5%;"><span style="display: block; width: 2.95%; background: rgb(40%,40%,40%);"><span style="display: block; right: 100%; position: relative; text-align: right">&nbsp;۲۹۵</span></span></td></tr><tr><td style="width: 42.5%;"><span style="display: block; margin-right: auto; width: 4.84%; background: rgb(40%,40%,40%);"><span style="display: block; left: 100%; position: relative; text-align: left">۴۸۴&nbsp;</span></span></td><th style="width: 15%; text-align: center;"><span style="display: block; width: 100%; overflow: hidden">۷۵–۷۹</span></th><td style="width: 42.5%;"><span style="display: block; width: 5.03%; background: rgb(40%,40%,40%);"><span style="display: block; right: 100%; position: relative; text-align: right">&nbsp;۵۰۳</span></span></td></tr><tr><td style="width: 42.5%;"><span style="display: block; margin-right: auto; width: 5.89%; background: rgb(40%,40%,40%);"><span style="display: block; left: 100%; position: relative; text-align: left">۵۸۹&nbsp;</span></span></td><th style="width: 15%; text-align: center;"><span style="display: block; width: 100%; overflow: hidden">۷۰–۷۴</span></th><td style="width: 42.5%;"><span style="display: block; width: 5.54%; background: rgb(40%,40%,40%);"><span style="display: block; right: 100%; position: relative; text-align: right">&nbsp;۵۵۴</span></span></td></tr><tr><td style="width: 42.5%;"><span style="display: block; margin-right: auto; width: 6.94%; background: rgb(40%,40%,40%);"><span style="display: block; left: 100%; position: relative; text-align: left">۶۹۴&nbsp;</span></span></td><th style="width: 15%; text-align: center;"><span style="display: block; width: 100%; overflow: hidden">۶۵–۶۹</span></th><td style="width: 42.5%;"><span style="display: block; width: 7.63%; background: rgb(40%,40%,40%);"><span style="display: block; right: 100%; position: relative; text-align: right">&nbsp;۷۶۳</span></span></td></tr><tr><td style="width: 42.5%;"><span style="display: block; margin-right: auto; width: 11.39%; background: rgb(40%,40%,40%);"><span style="display: block; left: 100%; position: relative; text-align: left">۱٬۱۳۹&nbsp;</span></span></td><th style="width: 15%; text-align: center;"><span style="display: block; width: 100%; overflow: hidden">۶۰–۶۴</span></th><td style="width: 42.5%;"><span style="display: block; width: 11.54%; background: rgb(40%,40%,40%);"><span style="display: block; right: 100%; position: relative; text-align: right">&nbsp;۱٬۱۵۴</span></span></td></tr><tr><td style="width: 42.5%;"><span style="display: block; margin-right: auto; width: 17.35%; background: rgb(40%,40%,40%);"><span style="display: block; left: 100%; position: relative; text-align: left">۱٬۷۳۵&nbsp;</span></span></td><th style="width: 15%; text-align: center;"><span style="display: block; width: 100%; overflow: hidden">۵۵–۵۹</span></th><td style="width: 42.5%;"><span style="display: block; width: 16.55%; background: rgb(40%,40%,40%);"><span style="display: block; right: 100%; position: relative; text-align: right">&nbsp;۱٬۶۵۵</span></span></td></tr><tr><td style="width: 42.5%;"><span style="display: block; margin-right: auto; width: 22.16%; background: rgb(40%,40%,40%);"><span style="display: block; left: 100%; position: relative; text-align: left">۲٬۲۱۶&nbsp;</span></span></td><th style="width: 15%; text-align: center;"><span style="display: block; width: 100%; overflow: hidden">۵۰–۵۴</span></th><td style="width: 42.5%;"><span style="display: block; width: 21.28%; background: rgb(40%,40%,40%);"><span style="display: block; right: 100%; position: relative; text-align: right">&nbsp;۲٬۱۲۸</span></span></td></tr><tr><td style="width: 42.5%;"><span style="display: block; margin-right: auto; width: 25.03%; background: rgb(40%,40%,40%);"><span style="display: block; left: 100%; position: relative; text-align: left">۲٬۵۰۳&nbsp;</span></span></td><th style="width: 15%; text-align: center;"><span style="display: block; width: 100%; overflow: hidden">۴۵–۴۹</span></th><td style="width: 42.5%;"><span style="display: block; width: 24.38%; background: rgb(40%,40%,40%);"><span style="display: block; right: 100%; position: relative; text-align: right">&nbsp;۲٬۴۳۸</span></span></td></tr><tr><td style="width: 42.5%;"><span style="display: block; margin-right: auto; width: 33.31%; background: rgb(40%,40%,40%);"><span style="display: block; left: 100%; position: relative; text-align: left">۳٬۳۳۱&nbsp;</span></span></td><th style="width: 15%; text-align: center;"><span style="display: block; width: 100%; overflow: hidden">۴۰–۴۴</span></th><td style="width: 42.5%;"><span style="display: block; width: 29.28%; background: rgb(40%,40%,40%);"><span style="display: block; right: 100%; position: relative; text-align: right">&nbsp;۲٬۹۲۸</span></span></td></tr><tr><td style="width: 42.5%;"><span style="display: block; margin-right: auto; width: 33.9%; background: rgb(40%,40%,40%);"><span style="display: block; left: 100%; position: relative; text-align: left">۳٬۳۹۰&nbsp;</span></span></td><th style="width: 15%; text-align: center;"><span style="display: block; width: 100%; overflow: hidden">۳۵–۳۹</span></th><td style="width: 42.5%;"><span style="display: block; width: 32.42%; background: rgb(40%,40%,40%);"><span style="display: block; right: 100%; position: relative; text-align: right">&nbsp;۳٬۲۴۲</span></span></td></tr><tr><td style="width: 42.5%;"><span style="display: block; margin-right: auto; width: 42%; background: rgb(40%,40%,40%);"><span style="display: block; left: 100%; position: relative; text-align: left">۴٬۲۰۰&nbsp;</span></span></td><th style="width: 15%; text-align: center;"><span style="display: block; width: 100%; overflow: hidden">۳۰–۳۴</span></th><td style="width: 42.5%;"><span style="display: block; width: 42.16%; background: rgb(40%,40%,40%);"><span style="display: block; right: 100%; position: relative; text-align: right">&nbsp;۴٬۲۱۶</span></span></td></tr><tr><td style="width: 42.5%;"><span style="display: block; margin-right: auto; width: 49.3%; background: rgb(40%,40%,40%);"><span style="display: block; left: 100%; position: relative; text-align: left">۴٬۹۳۰&nbsp;</span></span></td><th style="width: 15%; text-align: center;"><span style="display: block; width: 100%; overflow: hidden">۲۵–۲۹</span></th><td style="width: 42.5%;"><span style="display: block; width: 50.7%; background: rgb(40%,40%,40%);"><span style="display: block; right: 100%; position: relative; text-align: right">&nbsp;۵٬۰۷۰</span></span></td></tr><tr><td style="width: 42.5%;"><span style="display: block; margin-right: auto; width: 43.18%; background: rgb(40%,40%,40%);"><span style="display: block; left: 100%; position: relative; text-align: left">۴٬۳۱۸&nbsp;</span></span></td><th style="width: 15%; text-align: center;"><span style="display: block; width: 100%; overflow: hidden">۲۰–۲۴</span></th><td style="width: 42.5%;"><span style="display: block; width: 43.83%; background: rgb(40%,40%,40%);"><span style="display: block; right: 100%; position: relative; text-align: right">&nbsp;۴٬۳۸۳</span></span></td></tr><tr><td style="width: 42.5%;"><span style="display: block; margin-right: auto; width: 35.61%; background: rgb(40%,40%,40%);"><span style="display: block; left: 100%; position: relative; text-align: left">۳٬۵۶۱&nbsp;</span></span></td><th style="width: 15%; text-align: center;"><span style="display: block; width: 100%; overflow: hidden">۱۵–۱۹</span></th><td style="width: 42.5%;"><span style="display: block; width: 38.14%; background: rgb(40%,40%,40%);"><span style="display: block; right: 100%; position: relative; text-align: right">&nbsp;۳٬۸۱۴</span></span></td></tr><tr><td style="width: 42.5%;"><span style="display: block; margin-right: auto; width: 32.26%; background: rgb(40%,40%,40%);"><span style="display: block; left: 100%; position: relative; text-align: left">۳٬۲۲۶&nbsp;</span></span></td><th style="width: 15%; text-align: center;"><span style="display: block; width: 100%; overflow: hidden">۱۰–۱۴</span></th><td style="width: 42.5%;"><span style="display: block; width: 32.33%; background: rgb(40%,40%,40%);"><span style="display: block; right: 100%; position: relative; text-align: right">&nbsp;۳٬۲۳۳</span></span></td></tr><tr><td style="width: 42.5%;"><span style="display: block; margin-right: auto; width: 32.86%; background: rgb(40%,40%,40%);"><span style="display: block; left: 100%; position: relative; text-align: left">۳٬۲۸۶&nbsp;</span></span></td><th style="width: 15%; text-align: center;"><span style="display: block; width: 100%; overflow: hidden">۵–۹</span></th><td style="width: 42.5%;"><span style="display: block; width: 31.35%; background: rgb(40%,40%,40%);"><span style="display: block; right: 100%; position: relative; text-align: right">&nbsp;۳٬۱۳۵</span></span></td></tr><tr><td style="width: 42.5%;"><span style="display: block; margin-right: auto; width: 35.14%; background: rgb(40%,40%,40%);"><span style="display: block; left: 100%; position: relative; text-align: left">۳٬۵۱۴&nbsp;</span></span></td><th style="width: 15%; text-align: center;"><span style="display: block; width: 100%; overflow: hidden">۰–۴</span></th><td style="width: 42.5%;"><span style="display: block; width: 34.43%; background: rgb(40%,40%,40%);"><span style="display: block; right: 100%; position: relative; text-align: right">&nbsp;۳٬۴۴۳</span></span></td></tr> </tbody></table></div> <h2><span id="کشاورزی_و_دامداری"></span><span class="mw-headline" id=".DA.A9.D8.B4.D8.A7.D9.88.D8.B1.D8.B2.DB.8C_.D9.88_.D8.AF.D8.A7.D9.85.D8.AF.D8.A7.D8.B1.DB.8C">کشاورزی و دامداری</span></h2> <div class="thumb tleft"><div class="thumbinner" style="width:302px;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:Espinas.jpg" class="image"><img alt="" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/fa/thumb/d/da/Espinas.jpg/300px-Espinas.jpg" class="thumbimage" data-file-width="2560" data-file-height="1920" height="225" width="300"></a> <div class="thumbcaption">باغات کیوی آستارا از مهمترین و معروفترین محصولات کشاورزی صادراتی</div></div></div> <p>این شهرستان با توجه به شرایط ویژه اقلیمی از مناطق مستعد کشاورزی بشمار می‌آید و یکی از فعالیتهای مهم مردم این شهرستان می‌باشد. از محصولات مهم کشاورزی آن می‌توان برنج، گندم، جو، ذرت، محصولات جالیزی و سبزیها را نام برد.. سطح زیر کشت این شهرستان۴۲۹۵۸ هکتار که برنج، سبزی و صیفی، مرکبات و میوه‌های دانه دار برداشت می‌شود.<sup id="cite_ref-8" class="reference"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7#cite_note-8">[۸]</a></sup> در نتیجه کاشت برنج در شالیزارهای شهرستان آستارا، گمان بر این است که برخی ارقام برنج مانند رقم حسنی در اثر انتخاب سنتی توسط کشاورزان، از این شهرستان نشات گرفته‌اند.<sup id="cite_ref-9" class="reference"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7#cite_note-9">[۹]</a></sup> کاشت برنج در ۳۲۰۰ هکتار زمین و شالیکوبی در ۱۰ کارخانه برنجکوبی تولید به ۱۵۱۰۷ تن محصول در سال منجر می‌شود<sup id="cite_ref-10" class="reference"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7#cite_note-10">[۱۰]</a></sup> همچنین از ۳۰۰ هکتار زمین زیر کشت توتون هر ساله ۲۱۰ تن برگ سبز به دست می‌آید.<sup id="cite_ref-11" class="reference"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7#cite_note-11">[۱۱]</a></sup> گندم نیز در ۳۹۸ هکتار کشت می‌شود و ۴۹۲ تن در سال محصول می‌دهد.<sup id="cite_ref-12" class="reference"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7#cite_note-12">[۱۲]</a></sup> </p><p>شهرستان آستارا به دلیل شرایط مناسب آب و هوایی برای کشت نباتات علوفه‌ای و برخورداری از مراتع برای دامپروری نیز مستعد است. دراین شهرستان گوشت قرمز، گوشت مرغ، شیرو تخم مرغ و عسل تولید می‌گرددو انواع مختلف ماهی پرورش وصید و خاویار تولید می‌گردد. </p><p>از دیگر فعالیتهای اقتصادی شهرستان زنبورداری است که از رونق زیادی برخوردار است و براساس آمارگیری از زنبورداران، در سالجاری مقدار ۲۵۸ نفر از اعضاء تعاونی زنبورداران شهرستان آستارا با ۳۷۵۰۹ کلنی زنبورعسل مقدار ۷۹۴ تن عسل به ارزش اقتصادی سی و پنج میلیارد ریال پرورش دادند.<sup id="cite_ref-13" class="reference"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7#cite_note-13">[۱۳]</a></sup> وجود دریای خزر علاوه بر اینکه صید ماهی را رواج داده‌است موجب ایجاد کارخانجات صدف کوبی گردیده که در آنها از صدف‌های اطراف ساحل، خوراک طیور تهیه می‌کنند شهرستان آستارا از مراکز مهم کشاورزی در استان گیلان به‌شمار می‌رود که همه ساله بخش وسیعی از تولیداتی چون؛ برنج، کیوی، ازگیل، خرمالو، ذرت و گندم، علاوه بر عرضه در بازار مصرف داخلی به کشورهای حاشیه دریای خزر صادر می‌گردد.<sup id="cite_ref-14" class="reference"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7#cite_note-14">[۱۴]</a></sup> </p><p>نخستین باغ کیوی گیلان در شهرستان آستارا با ۲۲ سال قدمت در فضایی به مساحت دو هکتار معروف به 'باغ کیوی ماهوتی دایر شده‌است. مرکز تحقیقاتی به منظور مطالعات کارشناسی ایجاد باغات کیوی در شمال و همه مناطق مستعد کشور در کنار قدیمی‌ترین باغ کیوی استان گیلان دایر می‌شود.<sup id="cite_ref-15" class="reference"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7#cite_note-15">[۱۵]</a></sup> باغ کیوی برادران شیبانی به مساحت پنج هکتار در حومه آستارا هر ساله به تولید بیش از ۱۵۰ تن کیوی می‌پردازد. </p> text/html 2017-10-17T16:16:56+01:00 astara1.ir پایگاه اطلاع رسانی گردشگری تالش و آستاراastara1.ir پایگاه اطلاع رسانی گردشگری تالش و آستاراastara1.ir جاذبه های گردشگری آستارا http://astara1.ir/post/1018 <p>آستارا شهری بندری، مرزی، یکی از قطب‌های اقتصادی، توریست داخلی و بین‌المللی در سواحل غربی دریای خزر ، مرکز شهرستانی به همین نام در شمالی‌ترین نقطهٔ استان گیلان و آخرین نقطهٔ مرزی ایران و جمهوری آذربایجان و از نظر جغرافیایی در مرکز منطقه تالش قرار دارد. آستارا از شرق به دریای خزر، از شمال به آستارای آذربایجان، از غرب به استان اردبیل و از جنوب به شهرستان تالش در استان گیلان محدود شده‌است. آستاراچای، آستارای ایران را از آستارای آذربایجان جدا می‌سازد. بخش اصلی راه شوسه آستارا-اردبیل تقریباً به موازات این رود و خط مرزی کشیده شده‌است. در منطقهٔ آستارا علاوه بر زبان ترکی آذربایجانی، زبان تالشی نیز رایج بود ولی در اثر مهاجرت‌های زیاد از اهمیت آن کاسته شده‌است. این شهر از نظر جغرافیایی بر سر سه راه قرار گرفته‌است: راه جنوبی آن از کنار دریا خزر به بندر انزلی و راه شمالی آن از کناره همین دریا به جمهوری آذربایجان کشیده شده‌است. راه غربی آن که از حیران می‌گذرد، به اردبیل می‌رسد. آستارا از لحاظ اقتصادی، در استان و کشور نقش تعیین‌کننده‌ای را داراست، به طوری‌که یکی از ۳۰ شهر گردش‌پذیر ایران، سومین مرز فعال کشور در زمینه صادرات و واردات رتبه نخست صادرات و بزرگ‌ترین گمرک زمینی شمال کشور، از امن‌ترین و پرترددترین مرزهای زمینی کشور، دومین منبع درآمد استان گیلان ، و دارای بیشترین سهم ارزشی صادرات چمدانی در کشور می‌باشد. علاوه براین، بندرآستارا نخستین بندر خصوصی کشور و پنجمین بندر فعال ترانزیتی شمال کشور است. در حال حاضر بزرگترین پرچم کشور در استان گیلان، در پایانه مرزی آستارا برافراشته شده‌است.</p> <p>&nbsp;</p> <h1 style="text-align: center;"><br>جاذبه های گردشگری آستارا</h1> <h2>باغ پرندگان آستارا&nbsp;</h2> <p>باغ پرندگان آستارا در ورودی جاده آستارا ـ رشت در زمینی به مساحت یک‌هزار و ۵۰ متر مربع احداث شده‌است که در آن بالغ بر ۳۰۰ پرنده از ۶۰ گونه مختلف وجود دارد. از جمله پرندگان این باغ می‌توان به طاووس، قرقاول، طوطی، مرغ‌های تزیینی، سرسفید کاکلی، امپراتور، بلدرچین، کبک، بلبل، قناری، مینای سخنگو و مرغ عشق اشاره کرد. همچنین از میان قرقاول‌های مونال، فایربک، ترکاپان، سیلور، طلایی، سیون‌هو، شاهی، پرتغالی، سبز، گردن حلقه‌ای و کالج، گونه فایربک و مونال بیش از همه مورد توجه گردشگران داخلی و خارجی قرار گرفته‌است. تمام قرقاول‌های مذکور زینتی، خارجی و کمیاب‌اند و برخی از آن‌ها مانند مونا و فایربک در گیلان و سطح کشور به‌ندرت یافت می‌شوند. گفتنی است، در هر ماه به طور متوسط حدود ۵۰ گردشگر از روسیه، جمهوری آذربایجان، اوکراین و حتی عراق از باغ پرندگان آستارا بازدید کرده، اقدام به تهیه عکس و فیلم از گونه‌های کمیاب آن می‌کنند.</p> <p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://amlak.iran-tejarat.com/Content/Cms/images/2014/9/6/13-4-31-206.jpg" alt="باغ پرندگان آستارا" height="270" width="450"></p> <p>&nbsp;</p> <h2><br>بقعه آقا سید علی کیا</h2> <p>بقعه آقاسید علی کیا این بقعه درمسیر دسترسی آستانه به کیاشهر قراردارد .در روستای اشمان کما چال و در کنار جاده اصلی واقع است .وضع ظاهری ضریح با سایر بقاع متفاوت است . در ساخت ضریح تمام از آهن استفاده شده است.درروستای اشماکما چال همه امکانات رفاهی اولیه وجود دارد اعم از خانه بهداشت ، قهوه خانه ، خواروبار فروشی تعمیرگاه .در وسط آبادی و در کنار جاده اصلی بازارچه کوچک محلی قرار دارد.این بقعه در زمینی بیش از هزارمتر مربع احداث شده در حیاط آن درختان صنوبر زیادی کاشته شده که به عنوان سایه بان مورد استفاده قرار می گیرد. در گیلان چند بقعه به این نام وجود دارد و در آستانه دو امام زاده به همین نام وجود دارد . این مکان به دلیل اهمیت آن در توسعه طبیعت گردی وتوریسم روستایی مورد بحث قرار گرفت.</p> <p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://amlak.iran-tejarat.com/Content/Cms/images/2014/9/6/13-6-22-397.jpg" alt="بقعه سیدعلی کیا" height="337" width="450"></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <h2>بقعه شیخ تاج‌الدین محمد خیوی&nbsp;</h2> <p>این بنا جزو آثار باستانی متعلق به عصر ایلخانان مغول می باشد که به شماره ۹۵۱ در انجمن آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.ارتفاع بنا در حدود ۶ متر است.در داخل بقعه سه قبر وجود دارد که قبر وسطی مرقد شیخ تاج الدین محمود خیوی ست.وی از نوادر بزرگان اهل سنت و مشایخ طریقت-احتمالا نقشبندیه-در قرن هفتم هجری قمری برابر با قرن سیزده میلادی بوده است.اهالی محلی او را با نامهای دیگری چون ملا محمود و شیخ محمود کیژه(پرنده)-یعنی کسی که در آسمان همچون پرنده پرواز می کرده-نیز می خوانند و کرامات فراوانی از جمله:طی الارض،شفای بیماران و…از شیخ نقل می کنند.اما علت اینکه او را خیوی می نامند این است که احتمالا از اهالی خیاو(مشکین شهر امروزی) بوده و یا حداقل مدتی در آنجا سکونت داشته است.آنطور که ترجمه متن سنگ قبر شیخ نشان می دهد،ایشان در بعد از ظهر روز یازدهم جمادی الثانی سال هفتصدو سی و دو(۷۳۲) هجری قمری وفات یافته اند. صاحب قبر جنوبی-به سمت کوه-صوفی ایوب الدین تات است که به اعتقاد مشهور اهالی،معمار و سازنده قسمت سنگی این بنا است که در بین کار از نردبان می افتد و فوت می کند،وبعدا درویشی ناشناس ادامه بنا-قسمت آجری آن را-با اموال و طلاهای موجود در بقعه می سازد و قبر سمت شمالی-به سمت شالیزار-مزار کمال الدین سنجره دهی است که از بزرگان اهل علم و عرفان منطقه بوده است این نظر چند تن از نویسندگان می با شد اما اهالی محل این قبر را متعلق به پسر شیخ می دانند.در پایان خالی از لطف نیست که در عظمت معماری و تاریخی این بنا سخن دانشمند نامدار دکتر منوچهر ستوده صاحب کتاب “از آستارا تا استرآباد” را یادآور شوم که ایشان این بقعه را جزو عجایب هفتگانه گیلان به حساب آورده و آنرا واسطه العقد و نگین انگشتر بناهای تاریخی گیلان دانسته است،وجالب است بدانید که اهل محل از فرط محبت و اعتقاد و احترام از شاخه ها و چوب درختان محوطه بقعه استفاده نمی کنند و به نوعی این مکان روحانی و نورانی را مقدس می دانند.</p> <p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://amlak.iran-tejarat.com/Content/Cms/images/2014/9/6/13-7-34-105.jpg" alt="بقعه شیخ تاج‌الدین محمد خیوی" height="660" width="450"></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <h2>قلعه شیندان&nbsp;</h2> <p>قلعه شیندان (به ترکی آذربایجانی: شیندان قالاسی)‏ قلعه‌های تاریخی و مرتفع در مرز جمهوری آذربایجان و ایران است، که قدمتی درحدود دوهزارسال را دارا می‌باشد. دژ و قلعه تاریخی در ارتفاع ۱۸۵۰ متر بر فراز کوه شیندان، در جادهٔ آستارا به اردبیل، منطقه حیران، بالای روستای ونبین و آنسوی مرز واقع شده‌است. قدمت آن به قبل از اسلام می‌رسد، به معنای محل نور که در آنجا آتشکدهایی بوده‌است.</p> <p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://amlak.iran-tejarat.com/Content/Cms/images/2014/9/6/13-11-18-176.jpg" alt="قلعه شیندان" height="450" width="450"></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <h2>بقعه پیر قطب الدین&nbsp;</h2> <p>بقعهٔ پیر قطب الدین که در ۳ کیلومتری راه آستارا به اردبیل، داخل قبرستان روستای باغچه سرا، روی تپهٔ نسبتا بلند قرار گرفته‌است. این بنا آجری که طولش بیشتر از ۱۱ و عرضش ۶ متراست. پیشینهٔ بقعهٔ پیر قطب الدین به دوره قاجاریه می‌رسد. ورودی بنا در قسمت جنوبش قرار دارد که به کفش کن هم راه پیدا می‌کند. بقعه پیر قطب الدین زیارتگاه اهالی اطراف است. داخل بقعه، سنگ مرمر سفید رنگی به طول ۱۲۲، عرض۳۰ و قطر ۱۶ سانتی متر وجود دارد. کنار در ورودی بقعه، سنگ سیاه تو خالی بزرگی به صورت سنگ قبر دیده می‌شود که نقش‌های زیبایی در چهار طرف آن حک شده‌است. در محوطهٔ اطراف بقعه، تعدادی سنگ تراشیده ظریف به صورت پلکان نصب شده که سنگ قبر سیاهی در قسمت کفش کن دیده می‌شود و کتیبه‌ای دارد که متاسفانه به سبب فرسودگی، نوشته هاش خوانا نیست.</p> <p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://amlak.iran-tejarat.com/Content/Cms/images/2014/9/6/13-5-25-233.jpg" alt="بقعه پیر قطب الدین" height="329" width="450"></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <h2>پشت بام های سفالی</h2> <p>در کوچه و خیابان‌های آستارا که قدم میزنی متوجه میشوی سقفخانه‌هایش با پوشش سفال پوشیده شدهاند. این نوع پوشش هم جنبه تزئینی دارد و هم اینکه از نظر معماری باعث میشود تا دمای خانه‌ها در تابستان خنکتر از سقفهای شیروانی باشد. پوشاندن سقف در قدیم در روستا‌های اطراف به‌وسیله ساقه‌های خشک شده برنج انجام میشد که این کار خطراتی از جمله آتشسوزی و در هجوم باد قرار گرفتن را به همراه داشت، اما با تولید سفال این شکل سنتی پوشش در سقف جای خودش را به سفال داد که امروزه در اکثر پشتبام‌های منطقه شاهد آن هستیم. اما چه جوری به آستارا برویم. بعد از معرفی کمی از خصوصیات منطقه برایتان بگویم که به چه شکلی میتوان به آستارا رفت.اگر مبدأ سفرتان از پایتخت باشد باید514 کیلومتر را طی کنید تا به آستارا برسید. طی این مسیر از شهر‌های قزوین، رودبار، منجیل، رشت، بندرانزلی، رضوانشهر، تالش و چوبر میگذرید. آب و هوای آستارا مرطوب و معدل است ضمن این که دارای دو جور آب و هوا است، هم جلگهای و هم کوهستانی. آب و هوای جلگهای تابستان‌های گرم و شرجی و مرطوب دارد و زمستان‌های معتدل. اما در کوهستان تابستان‌های خنک و زمستان‌های سرد و یخبندان دارد. یادآور میشوم که بنا به نوشته‌های تاریخی آستارای کنونی از بعد از دوران حکومت صفویان به مرور زمان و برحسب واقع شدن بر نقطه مرزی ایران و آذربایجان که در توسعه صادرات و واردات نقش داشته و دارد رونق یافته و هم اکنون نیز گمرک آستارا در اقتصاد منطقه نقش بسزایی دارد. آثار تاریخی موجود در آستار ا نشان از توجه حاکمان در دوران‌های مختلف به این شهر بوده است. یک نمونه آن میتوان به ساخت گمرک در آستارا اشاره کرد که به دوران قاجاریه و قبل از آن برمیگردد. در سال‌های اخیر و پس از انقلاب به علت فروپاشی شوروی سابق اجناس و کالا‌های زیادی از این کشور از مرز آستارا وارد ایران می‌شد که علاوه بر رونق بازار‌های آستارا به صنعت گردشگری در این شهر نیز کمک کرد. به این شکل که پای وارد‌کنندگان خارجی و خریداران داخلی به این شهر توریستی باز شد و این خود تبلیغی جهت گردشگری منطقه شد. از گمرک، واردات و صادرات و همچنین از صنعت گردشگری که بگذریم، کشاورزی و دامداری در آستارا هم حرف زیادی برای گفتن دارد. برنجکاری، گندم، جو، سبزیکاری و محصولات جالیزی از عمده کار‌های کشاورزی در منطقه است که سالانه با به زیر کشت بردن چندین هکتار از زمین‌های منطقه به درآمدزایی در آستارا کمک میکند. باغ‌‌های مرکبات و کیوی آستارا از باغ‌‌های پرمحصول در نوع خودشان محسوب میشوند که میوه آنها هم جزو مرغوب‌ترین میوههاست. منطقه آستارا به دلیل وجود مناطق و مراتع سرسبز از نظر تولید علوفه غنی است که این امر موجب تقویت دامپروری در منطقه شده است. زنبورداری یکی از کار‌های پررونق در این منطقه است. وجود گل‌ها و گیاهان معطر در آستارا و حومه آن، پرورش زنبور را در این منطقه نسبت به مناطق کمگل و گیاه سهلتر کرده است، طوری که تولید عسل مرغوب در این شهر کمک قابل توجهی در درآمد اقتصادی آستارا کرده است.</p> <p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://amlak.iran-tejarat.com/Content/Cms/images/2014/9/6/13-2-46-636.jpg" alt="پشت بام های سفالی" height="319" width="450"></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <h2>تالاب استیل عباس آباد&nbsp;</h2> <p>تالاب استیل در موقعیت جغرافیایی در استان گیلان واقع است. این تالاب در 7 کیلومتری شهر آستارا در حاشیه جاده لوندویل به آستارا قرار دارد.اهمیت اکو توریستی این تالاب از جهت نزدیکی به جاده، تنوع چشم‌اندازهای طبیعی همچون کوهستان، جنگل و مزارع و کشتزارهای اطراف دوچندان می‌شود.ضلع‌غربی آن پوشیده از جنگل و پوشش‌های سبز گیاهی است و در ضلع شرقی آن درختان توسکای شناور منظره بسیار جالب توجهی را بوجود آورده است که در بهار و تابستان استراحتگاه مسافران بوده و از نظر گردشگری یکی از جاذبه‌های مهم تلقی می‌شود.<br>از ویژگی‌های مهم این تالاب وجود ماهیان مشهوری مانند کپور و اردک ماهی است همچنین این تالاب طبیعی جایگاه پرندگان کمیاب بوده که برای زاد و ولد از اروپای مرکزی، ماورای خزر و مناطق قطبی به این منطقه مهاجرت می‌کنند که مهم‌ترین آن چینگیر نوک‌سرخ است.این تالاب 138 هکتار وسعت دارد و از مکان های گردشگرپذیر استان گیلان است. وجود درختان توسکا در این تالاب، جلوه ای دیدنی به آن بخشیده است. از ویژگی های تالاب عباس آباد آستارا این است که درختان این تالاب به علت اینکه ریشه آنها در آب قرار دارد، همواره در پهنای تالاب جا به جا می شوند و حرکت می کنند. به همین علت، تالاب آستارا به تالاب درختان شناور هم معروف است. ( در گویش محلی به این تالاب هستل به معنای آبگیر می گویند ) از سال 1384 تالاب استیل به عنوان یکی از پنج منطقه نمونه گردشگری استان گیلان شناخته شده است. از ویژگی‌های اکوتوریستی منحصر به فرد این تالاب می‌توان به واقع شدن در میان کوهپایه، شالیزار و جنگل، وجود درختان زیبای «توسکا» که ریشه آنها در آب شناور است، زیستگاه انواع حیوانات از قبیل «نوتریا» نوعی موش جونده و ماهیان مشهوری مانند کپور و اردک ماهی، محل زاد و ولد انواع پرندگان بومی و تحت حفاظت که از مناطق سردسیر و به خصوص اروپای مرکزی به این منطقه خوش آب و هوا مهاجرت می‌کنند، اشاره کرد. از ویژگی‌های مهم این تالاب وجود ماهیان مشهوری مانند کپور و اردک ماهی است همچنین این تالاب طبیعی جایگاه پرندگان کمیاب بوده که برای زاد و ولد از اروپای مرکزی، ماورای خزر و مناطق قطبی به این منطقه مهاجرت می‌کنند که مهم‌ترین آن چینگیر نوک‌سرخ است. این منطقه با عنوان پناهگاه حیات وحش در لوندویل آستارا واقع شده است. مساحت پارک حفاظت شده بیش از هزار هکتار است که از سمت شرق به دریای خزر میرسد، از شمال با شهرستان آستارا همسایه است، از جنوب به شهر لوندویل می‌رسد و از غرب به جاده آستارا وصل میشود. در این منطقه گونه‌های گیاهی متنوع زیادی وجود دارد که از جمله آنها میتوان به اناروحشی، ازگیل کوهی، تمشک وحشی و…. اشاره کرد. بیش از صدگونه از جانوران و پرندگان کمیاب و زیبا زندگیجانوری این منطقه را تشکیل می‌دهند. جهت شناخت بیشتر این‌گونه‌های جانوری میتوان از عقاب، پرستو، روباه، حواصیل، سهره، درنا، قرقاول، گراز، سمورآبی، انواع اردک، آبچیلک، فوک دریایی، قوی فریادکش و ده‌ها گونه دیگر نام برد. این مجموعه دارای آبگیر‌های متنوع و تالاب‌های زیبایی است که در آنها پرندگان و جانواران آبزی زیادی زندگی میکنند. به علت پائین بودن سطح این محوطه از آب‌های آزاد، رطوبت بسیار زیادی دارد که این خودش امتیازی برای بارندگی بیشتر در این فضا محسوب میشود. بارندگی زیاد باعث رشد روییدنی‌های سطح زمین و به وجود آمدن آبگیر‌های زیادی میشود و به تنوع زندگی جانوری در این منطقه حفاظت شده کمک زیادی میکند. این منطقه بنا به گفته‌ها از باقیمانده مناطق جلگهای جنگل‌های هیرکانی بوده است که در نوع خود منحصر بفرد محسوب می‌شود. جنگل‌های هیرکانی به جنگل‌های سبز و پهن برگی که در فصل تابستان سرسبز هستند و در پاییز برگریزان دارند گفته میشود. این جنگل‌ها به واسطه آب و هوای مرطوبی که دارند دارای خاکی حاصلخیز هستند. جنگل‌های هیرکانی مانند نوار باریکی از آستارا شروع می‌شوند و به گرگان میرسند. همان‌طوری که گفتیم منطقه حفاظت شده حیات وحش در لوندویل آستارا روی این نوار جنگلی واقع شده است. اما عوامل زیادی از جمله شکار کردن بدون مجوز، ر‌ها کردن زباله توسط گردشگران و… این منطقه زیبا را تهدید می‌کند.</p> <p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://amlak.iran-tejarat.com/Content/Cms/images/2014/9/6/13-10-29-879.jpg" alt="تالاب استیل عباس آباد" height="310" width="450"></p> <p>&nbsp; &nbsp;</p> <h2>گردنه حیران&nbsp;</h2> <p>حیران، نام روستایی است در شهرستان آستارا واقع در استان گیلان. جمعیت رسمی این روستا حدود ۷۰ خانوار است. این روستا به دلیل زیبایی طبیعی آن ، به عنوان یکی از منطقه‌ های نمونه گردشگری در ایران به شمار می ‌رود و با توجه به شرایط آب و هوایی مناسب در سالیان اخیر، مورد توجه گردشگران قرار گرفته و ساخت و ساز بنا های تفریحی و گردشگری در آن افزایش یافته ‌است. از مهمترین جاذبه ‌های گردشگری این روستا ، گردنه حیران است که در مسیر راه ارتباطی آستارا – اردبیل قرار گرفته ‌است . این گردنه که آخرین منطقه حفاظتی استان گیلان می‌ باشد ، از یک طرف مشرف به کوه ‌هایی است که پوشیده از جنگل ‌های انبوه ‌است و از سویی مشرف به دره ‌ای نه چندان عمیق که از میان آن رود ارس عبور می ‌کند این رود تعیین کننده مرز ایران و کشور آذربایجان است. این گردنه در بیشتر زمان ها در زیر پوششی از مه قرار دارد و از نظر طبیعی دره ‌ها و کوهپایه ‌های آن ، پوشیده از گل ‌ها و گیاهان جنگلی و مرتعی هستند. شاید توصیف شکوه حیران از زبان آنوبانینی ناشدنی باشد ؛ ولی بیشک نام این گردنه زیبا و کم نظیر خود بیان کننده شکوه و عظمتی است که انسان در این منطقه احساس می کند . از دیدن مناظر انسان حیران می ماند که آیا اینجا قسمتی از دنیا است یا قطعه ای از بهشت . همه گردشگران و ایرانگردان باید در سفر های تابستانی خود این منطقه را در ذهن داشته باشند که نباید از آن به سادگی گذشت. بی ‌شک می ‌توان حیران را از زیباترین مناطق سرسبز ایران دانست. کوهنوردانی هم که عازم اردبیل می‌ شوند می ‌توانند زیبایی ‌های این منطقه را با کوهپایه ‌های سبلان مقایسه کنند و یا با عبور از آن ، خستگی صعود را در شب سرد زمستانی فراموش کنند . گردنه حیران تقریباً بیشتر مواقع در زیر ابرى از مه پنهان است ، دره ‌ها و کوهپایه‌ هاى پوشیده از گل‌ ها و گیاهان جنگلى و مرتعى و گاو هایى که در حال چرا هستند با چشم ‌انداز زیبایى از کندو هاى عسل ، اولین جلوه ‌هایی است که به چشم هر رهگذری مى ‌آید و آن را فریفته خود مى ‌کند . مسیر رویایى و زیباى گردنه حیران از یک طرف مشرف به کوه هایى است که پوشیده از جنگل هاى انبوه است و از طرف دیگر مشرف به دره اى نه چندان عمیق که از میان آن رود ارس عبور مى کند و تعیین کننده مرز ایران و آذربایجان است . گردنه حیران تقریباً بیشتر مواقع در زیر ابرى از مه پنهان است. امکانات و تسهیلات تفریحی، گردشگری، حمل و نقل، اسکان و … : این منطقه دارای مناظر بکر طبیعی می باشد و نصف جنگل ها و مراتع آن متعلق به ایران و نیم دیگر در کشور جمهوری آذربایجان قرار دارد. سازمان جنگلداری استان امکانات تفریحی و گردشگری را ایجاد کرده و همچنین تله کابین در حال نصب بر روی این منطقه می باشد.<br>آب و هوا : تابستان معتدل و زمستان سرد و کوهستانی&nbsp;</p> <p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://amlak.iran-tejarat.com/Content/Cms/images/2014/9/6/13-11-47-112.jpg" alt="گردنه حیران" height="310" width="450"></p> <p>&nbsp;</p> <h2><br>امامزاده ابراهیم و قاسم&nbsp;</h2> <p>بنابر اعتقاد اهالی این دو برادر خردسال از فرزندان امام موسی کاظم(ع) هستند این بقعه از مداخل و نذورات بسیار برخوردار است و بیشتر محل اطراق زائران و مسافران آذربایجانی است.<br>بنای بقعه نوساز، وسیع و مجلل می‌باشد دیوارهای حرم از سنگ مرمر سیاه، سقف حرم طاق مدور با مقرنس کاری و آینه کاری و بام گنبد کاشی کاری شده است. یک ضریح فلزی مشبک و شیشه‌بند روی پایه‌ای از سنگ مرمر کبود قرار دارد که مرقد امامزاده‌ها را پوشانده است تاسیسات بقعه شامل: مسجد زنانه(زینبیه)، مسجد مردانه (عباسیه)، در دو طرف حرم و چسبیده به آن، زائر سرا، وضوخانه، اتاقهای نگهبانی و سرایداری و پارکینگ می‌باشد. مسافران نوروزی و تابستانی و گردشگران پس از طی مسافت طولانی تا آستارا ، در نزدیکی ورود به شهر (کمتر از 5 کیلومتر ) در کنار حرم این امامزادگان شریف توقف می کنند و به زیارت آنها می پردازند. حرم این امامزادگان که در کنار جاده قرار دارد بسیار باصفا و معنوی است و دو رکعت نماز و زیارت ، خستگی راه را از تن مسافران می زداید.</p> <p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://amlak.iran-tejarat.com/Content/Cms/images/2014/9/6/13-0-48-915.jpg" alt="امامزاده ابراهیم وقاسم" height="322" width="450"></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <h2>پارک جنگلی بی بی یانلو&nbsp;</h2> <p>پارک جنگلی بی بی یانلو شهرستان آستارا در جریان دور دوم سفرهای استانی هیات دولت به عنوان یکی از ۶۱ منطقه نمونه گردشگری استان گیلان اظهار داشت: این محوطه جنگلی با یک هزار و ۵۱۲ هکتار وسعت ظرفیت خوبی برای استفاده در امور گردشگری کوهستان و جنگل دارد. پارک جنگلی بی بی یانلو به وسعت یک هزار و ۵۱۲ هکتار، جزو جنگلهای هیرکانی غربی است که در ضلع جنوب غربی شهرستان آستارا واقع شده و فاصله آن تا آستارا پنج کیلومتر بوده و در حاشیه جاده آستارا به اردبیل واقع شده‌است. پارک مذکور دارای جاذبه‌های طبیعی زیبا و خاصی می‌باشد که علاوه بر تنوع فراوان رویشگاههای جنگلی و جانوری آن، از نظر ژئومورفولوژی (علم شناسایی اشکال ناهمواریهای زمین) و وجود چندین دره با دامنه‌های پوشیده از جنگل و یالهای نسبتاً بلند و چندین قله به عنوان سیمای ویژه و بدیع، چشم انداز منحصر به فرد و جالب توجهی را ایجاد کرده‌است. ۴۰ هزار هکتار از مساحت شهرستان آستارا را مناطق جنگلی تشکیل می‌دهد که در آن انواع گونه‌های جنگلی از قبیل بلوط، راش، توسکا، ممرز، نمدار، ملج، لیلکی، انجیلی، آزاد، افرا، گردو، لرگ، خرمندی، داغداغان، شیردار، گیلاس وحشی، فندق، شمشاد جنگلی، شب خسب، ون و بارانک به چشم می‌خورد.</p> <p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://amlak.iran-tejarat.com/Content/Cms/images/2014/9/6/13-8-34-486.jpg" alt="پارک جنگلی بی بی یانلو" height="527" width="450"></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <h2>عجیب ترین درخت ایران&nbsp;</h2> <p>به جنگل های شمال که می روید، جایی در نواحی سواحل آستارا و حتی در ارتفاعات میانبند و در گوشه و کنار کلاردشت با رنگ آمیزی حیرت انگیزی مواجه می شوید که جنگل را به مناظری زیبا و چشم نواز تبدیل کرده. درختانی با رنگ های نارنجی، زرد پررنگ، قرمز درخشان، قهوه ای، سبز سیر که نگاه هر رهگذری را مجذوب می کند. شاید اگر از محلی ها درباره این درخت بپرسید هر کدام چیزی از عجایب آن را برای شما تعریف کنند. حتما از زبان افراد محلی می شنوید که در گذشته از چوب این درخت برای سوزاندن استفاده می کردند چون این درخت چوبی بسیار دیرسوز و پایدار دارد. آن هایی هم که از داروهای گیاهی سررشته دارند ممکن است به شما درباره خواص میوه، برگ ها و پوست درخت چیزهایی بگویند. اگر طرف شما بچه های روستاهای اطراف باشند احتمالا به شما می گویند که در تنه این درخت هیچ میخی فرو نمی رود. تمام این اطلاعات درست است. درخت انجیلی درخت بومی جنگل های ایران است که ارتفاعش تا حدود 25 متر می رسد. درخت انجیلی با نام علمی Parrotia Persica به دلیل مقاوم و سخت بودن چوبش، درخت آهن نامیده می شود. Parrotia به معنی جنس طوطی است. شاید علت این نامگذاری دو زائده منقار مانند در دو طرف میوه هایش باشد که میوه ها را شبیه نوک طوطی کرده است. رنگ چوب این درخت سفید مایل به سرخ است، مقاومت زیادی در برابر پوسیدگی و آتش دارد و به همین خاطر متاسفانه به عنوان هیزم از آن استفاده می شده است اما از سوی دیگرهمین سخت بودن باعث شده که بریدن این درختان به کاری سخت و طاقت فرسا تبدیل شود و سخت و شکننده بودن این درخت استفاده صنعتی از چوب این درخت را غیر ممکن کرده است. برای همین است که بر خلاف گونه های گیاهی دیگر، درخت انجیلی تا حدود زیادی از دستبرد چوب دزدها در امان مانده است. یکی از ویژگی های جالب این درخت قدرت جوش خوردن آن است. به گفته محلی ها وقتی دو شاخه روی هم قرار می گیرند و به هم متصل می شوند خیلی راحت به هم جوش می خورند. این مساله باعث می شود که شاخ و برگ های انجیلی در جنگل به صورت شبکه یی حیرت انگیز در بیایند و اشکال عجیب و موهوم و ترسناکی ایجاد کنند که گاهی درباره آن افسانه هایی هم گفته و شنیده می شود. اما همین قابلیت جوش خوردن به دکوراتورها وطراحان این امکان را می دهد که با استفاده از این درخت به اشکال هنری زیبایی دست پیدا کنند. به دلیل فراوانی در ایران و رنگ های متنوع در پاییز، گونه ای بسیار مناسب برای استفاده در بوستان های جنگلی است و چشم اندازهای بسیار زیبایی در فصول مختلف سال ایجاد می کند. درخت انجیلی در زمان بلوغ به شکل یک گنبد زیبای رنگارنگ درمی آید. این رشد منظم آن قدر متوازن انجام می شود که ممکن است یک درخت انجیلی داشته باشیم که ارتفاعش حدود 10 متر و تاج مدورش به قطر 8 متر برسد. برگ های انجیلی برای گردشگران و طبیعت دوستان از اهمیت زیادی برخوردار است. برگ های جوان تر به رنگ بنفش مایل به قرمز هستند، در تابستان به رنگ سبز تیره و درخشان تبدیل می‌شوند و در پاییز این برگهای درخشان جنگل ها را به فضایی هزار رنگ تبدیل می کنند؛ رنگهای مختلف زرد پررنگ نارنجی پررنگ و قرمز روشن خالص جنگل های شمالی ایران به خاطر وجود این گونه گیاهی است و برای همین درخت انجیلی برای ایجاد فضای سبز و همچنین جذب توریست در جنگل ها مناسب است. اگر علاقمند هستید تا گل های این درخت را از نزدیک ببنید باید تا اسفندماه صبر کنید. رنگ این گل‌ها می تواند از ارغوانی تا قرمز باشد.</p> <p>&nbsp;</p> <h2><br>آبشار لاتون&nbsp;</h2> <p>آبشار لاتون در ۱۵ کیلومتری آستارا ، شهر لوندویل و روستای کوته کومه قرار دارد. ارتفاع تقریبی آبشار لاتون ۱۰۵ متر است که از لحاظ ارتفاع، مرتفع ترین آبشار ایران است. علاوه بر آبشار اصلی، آبشار دیگری با فاصله ی ۱۰ متری آن قرار دارد که ۶۵ متر ارتفاع دارد و سر ریز آب آن نسبت به آبشار اصلی بیشتر و عریض تر است. ار مسیر چشمه تا آبشار لاتون سه حوش بزرگ طبیعی با سه آبشار ۱۰ متری قرار دارد.<br>مسیر آبشار لاتون از روستای کوته کومه آغاز می شود و تقریباً ۴ ساعت پیاده روی (کوهپیمایی) دارد. در مسیر آبشار لاتون تپه های جنگلی و رودخانه ای که منبع آن آبشار لاتون است دیده می شود. انتهای مسیر نیز دارای پرتگاه های خطرناک و مرگبار است خصوصاً ما بین دو آبشار (۱۰۵ متری و ۶۵ متری). آبشار از فاصله ی ۵۰۰ متری قابل مشاهده است. در مسیر آبشار لاتون به روستای قدیمی آسیوشوان گذر وجود دارد که تقریباً ۵ خانوار در آن زندگی می کنند. در اطراف آبشار لاتون درختان آلو ، به ، گلابی ، گردو ، فندق ، سیب وحشی و آلوچه (گوجه سبز) می روید. جنگل ۹ ماه از سال سرسبز است. از تنوع جانوری اطراف آبشار لاتون نیز می توان به گرگ ، خرس (به ندرت) ، جوجه تیغی اشاره کرد . اسب و گاو و گوسفند را هم مردم ساکن اطراف آبشار نگهداری می کنند. این آبشار از دامنه های شرق کوه اسپیناس (اسپینه) سرچشمه گرفته و به رودخانه لوندویل که با طول ۱۷ کیلومتر خود نیز از کوه اسپیناس (اسپینه) سرچشمه گرفته سرازیر می شود و با شیب تندی به سمت کوته کومه و لوندویل حرکت کرده و در آخر وارد دریای کاسپین (خزر) می شود. حجم آب آبشار لاتون در فصول مختلف سال متفاوت است ولی در تمام فصول آب دارد. قلعه ای که بر روی آبشار لاتون قرار دارد همان قلعه اسپینه (اسپیناس) معروف است ؛ و یکی از قلعه های بابک خرم دین می باشد.</p> <p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://amlak.iran-tejarat.com/Content/Cms/images/2014/9/6/13-1-45-624.jpg" alt="آبشار لاتون" height="600" width="450"></p> text/html 2017-10-17T16:05:51+01:00 astara1.ir پایگاه اطلاع رسانی گردشگری تالش و آستاراastara1.ir پایگاه اطلاع رسانی گردشگری تالش و آستاراastara1.ir سایت گردشگری آستارا و تالشان http://astara1.ir/post/1017 <img class="decoded" alt="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d9/Gilan-Astara.svg/300px-Gilan-Astara.svg.png" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d9/Gilan-Astara.svg/300px-Gilan-Astara.svg.png"><br><img class="decoded" alt="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQtqGdLk2F8BNAe_oGjoxeBX3jasOOEeiUPhnix7RysgDP6UamYjw" src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQtqGdLk2F8BNAe_oGjoxeBX3jasOOEeiUPhnix7RysgDP6UamYjw" height="200" width="310"><br><font size="3"><img class="decoded" alt="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRnbfKW1muRAOsUctR_96KRMpMqQ-lmHLAZjz2j6xrwq1DaPq_v" src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRnbfKW1muRAOsUctR_96KRMpMqQ-lmHLAZjz2j6xrwq1DaPq_v"></font><br><font size="3"><img class="decoded" alt="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQphtlSL_6JdD5IhXOWAgnxDubb1VnvZnC90_1Th3z_MKYhO28soA" src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQphtlSL_6JdD5IhXOWAgnxDubb1VnvZnC90_1Th3z_MKYhO28soA" height="231" width="310"><br>ساحل زیبای صدف&nbsp; آستارا با هفده هكتار از حیات وحش لوندویل واقع در روستای سیبلی به لحاظ زیست محیطی یکی از پاکیزه‌ترین و بکرترین مناطق ساحلی دریای خزره که هر ساله پذیرای مسافران و گردشگران زیادی از اقصی نقاط کشور و دنیاست. این ساحل در ۱۰ کیلومتری آستارا به سمت تالش &nbsp; واقع شده و نخستین طرح سالم سازی در دریای خزره. وجود امکانات بازی و تفریح کودکان، جدا بودن محل شنای خانم ‌ها و آقایان، وجود&nbsp; اتاق‌های استراحت در شب، پلاژهای عرضه خدمات، اماکن نصب چادر، اکیپ امداد، نجات غریق و ماهیگیری، مجاورت با جنگل و رودخانه ......منطقه حفاظت شده لوندویل و از همه مهم‌تر وجود ماموران انتظامی، محیطی امن و دلنشین برای گردشگران بوجود آورده. <br>آدرس : گیلان- بندر آستارا - روستای سیبلی&nbsp; - سه راه ساحل طرح صدف - مجتمع ساحلی طرح صدف آستارا&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; تماس با روابط عمومی&nbsp; 09112850112<br><img class="shrinkToFit decoded" alt="http://mj2008.persiangig.com/sooit/sadaf/7.gif" src="http://mj2008.persiangig.com/sooit/sadaf/7.gif" height="245" width="330"><br><img class="decoded" alt="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRIRgLoXpI7h1CrP3s5_FY7nFf9SniWH8SQG4jrCKW1gCrrv8q1og" src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRIRgLoXpI7h1CrP3s5_FY7nFf9SniWH8SQG4jrCKW1gCrrv8q1og" height="249" width="334"></font><br><img class="decoded" alt="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRPGfNBSYuRwCxBueukpfVLDfD3aHS6OspImEU57qS_ZqB7uFEG" src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRPGfNBSYuRwCxBueukpfVLDfD3aHS6OspImEU57qS_ZqB7uFEG" height="186" width="333"><br><img class="decoded" alt="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQDOzVX-5YJ63QDVl9S4EWgRHw0MIgmTyMVP5wGOP5ciuvpqZ_7mw" src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQDOzVX-5YJ63QDVl9S4EWgRHw0MIgmTyMVP5wGOP5ciuvpqZ_7mw" height="249" width="334"><br><br><font size="3"><img src="http://uupload.ir/files/9zo4_55555.jpeg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0">&nbsp; </font> text/html 2017-10-17T16:05:02+01:00 astara1.ir پایگاه اطلاع رسانی گردشگری تالش و آستاراastara1.ir پایگاه اطلاع رسانی گردشگری تالش و آستاراastara1.ir نامه یك روز نامه نگار و فعال حقوق بشر و محیط زیست به ریس جمهوری محترم ایران http://astara1.ir/post/1016 نامه یك روز نامه نگار و فعال حقوق بشر و محیط زیست&nbsp;&nbsp; به ریس جمهوری محترم ایران <br><br><br>&nbsp;بنام خدا <br>ریس جمهور محترم ایران جناب آقای روحانی <br>موضوع : درخواست رسیدگی و صدور مجوز سایت درد نیوز dardnews.ir&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; حق زندگی و كار و حیات را دولت از من سلب كرده است&nbsp; دیگر افسرده و بیمارم شده ام <br><br>&nbsp;با سلام <br>&nbsp;من هفده سال است روزنامه نگار و فعالیت سایت خبری درد نیوز دارم&nbsp; <br>1- دو بار تشكیل پرونده دادم در وزارت ارشاد درخواست هفته نامه آبادگران شمال دادم با اینكه&nbsp; گواهی عدم سو پیشنه <br>و پرونده ام تكمیل بود&nbsp; پرونده ام را در معاونت مطبوعاتی هیات نظارت بر مطبوعات رد صلاحیت&nbsp; كردند مجوز ندادند كتبا بمن ابلاغ كردند <br>2- در خصوص سایت درد نیوز dardnews.ir&nbsp;&nbsp;&nbsp; كه از سال 1379 فعالیت خبری می كنم&nbsp;&nbsp; در سایت وزارت ارشاد ثبت نام كردم و تشكیل پرونده دادم با اینكه چند بار <br>وزارت خانه ای و یك ارگان&nbsp; دخالت و كارشكنی می كرد به كمیسیون هیات نظارت بر مطبوعات رفت&nbsp; با اینكه من گواهی عدم سو پیشنه داشتم&nbsp; ارائه داده بودم صلاحیتم رد شد <br>&nbsp;ریس جمهور عزیز در انتخابات قبلی و فعلی من طرفدار شما بودم&nbsp;&nbsp; ..شغل من روز نامه نگاری و سایت است از این طریق در آمد دارم&nbsp; چرا به شغلی كه من علاقه دارم و هفده سال سابقه دارم با اعمال نفوذ یك وزارت خانه و یك ارگان بدون سند و مدرك فقط با گزارشات كذب&nbsp; نمی گذارنند مجوز حتی یك سایت را بگیریم كه از سال 1379 دارم كار می كنم&nbsp; آیا حق حیات و زندگی من در این مملكت ندارم .<br>بخاطر محروم كردن وزارت ارشاد&nbsp; از روز نامه نگاری و سایت بعداز هفده سال&nbsp; از مسئولان شهرستان آستارا&nbsp; واستانداری گیلان درخواست كردم حالا&nbsp; كه نمی گذارید <br>من به شغلی كه علاقه دارم&nbsp; ادامه بدهم&nbsp; مرا در اسكله بندر آستارا استخدام كنند&nbsp; آنهم قبول نكردند آنهم&nbsp; اعمال نفوذ می كنند نگذشتند( حتی همان وزارت خانه و ارگان طبق قانون باید حكم شهادت پدرم صادر می شد اعمال نفوذ كرد&nbsp;&nbsp;&nbsp; چون پدر جانباز 65درصد من بود جرمش فقط پدر من بود )و هزاران بلا سرم آوردند تاكنون حق حیات را از من سلب كردند .......<br>&nbsp;ریس جمهور محترم پس من چطور زندگی&nbsp; و نان در بیاورم&nbsp; چون یك روز نامه نگار منتقد و فعال حقوق بشر&nbsp; و محیط زیست هستم&nbsp; مرا از زندگی كردن و حق حیات محروم كردن <br>&nbsp;درخواست دارم&nbsp; كار كه نمی دهید حداقل مجوز سایت درد نیوز مرا وزارت ارشا د بدهد از سال 1379 من در بعنوان فعالیت خبری و تحلیلی می كنم <br>&nbsp;با تشكر&nbsp; اسماعیل اسدی دارستانی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; رو زنامه نگار و وبلاگ نویس با هفده سال سابقه&nbsp; و نویسنده و محقق پنج كتاب .و فعال حقوق بشر و محیط زیست <br>فرزند جانباز 65درصد&nbsp; و برادر جانباز <br>